Politici educaționale și sociale

Seminar
8/10 (1 vot)
Domeniu: Alte domenii
Conține 1 fișier: pdf
Pagini : 132 în total
Cuvinte : 16033
Mărime: 3.55MB (arhivat)
Cost: Gratis
Specializare: Pedagogia Învățământului Primar și Preșcolar

Cuprins

I. Teme individuale de seminar

- Prezentarea structurii învățământului preuniversitar din România, pe niveluri ISCED

- Analiza structurii organigramelor

- Listă cu 5 programe sau proiecte de politici sociale și educaționale

- Bibliografie

II. Prezentare temă seminar

III. Prezentare Power Point

Extras din document

I. Teme individuale de

seminar

Prezentarea structurii învățământului preuniversitar din România,

pe niveluri ISCED

Sistemul național de învățământ este constituit din ansamblul unităților și instituțiilor de învățământ de stat și private de diverse tipuri, niveluri și forme de organizare a activității de instruire și educare. Sistemul național de învățământ este structurat în niveluri educaționale, astfel încât să fie asigurată coerența instrucției și educației conform particularităților de vârstă și individuale ale elevilor și studenților.

Sistemul național de învățământ cuprinde următoarele niveluri:

1. Educația timpurie (0—6 ani):

- nivelul antepreșcolar: (0—3 ani), în creșă

- învățământul preșcolar (3—6 ani), care cuprinde grupa mică, grupa mijlocie și grupa mare. În instituțiile de stat educația timpurie este gratuită.

2. Învățământul primar (ISCED 1)

- clasa pregătitoare

- clasele I—IV.

Trecerea de la învățământul primar la cel secundar inferior (gimnaziu) este condiționată numai de promovarea învățământului primar.

Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până la data de 31 august 2021, inclusiv, au obligația de a înscrie copiii în învățământul primar în clasa pregătitoare, în conformitate cu prevederile legii și ale prezentei metodologii. Procesul de înscriere în învățământul primar nu este condiționat de frecventarea grupei mari a învățământului preșcolar

Părinții ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2021, inclusiv, pot să își înscrie copiii în învățământul primar, în clasa pregătitoare, dacă nivelul lor de dezvoltare este corespunzător. În situația copiilor menționați care au frecventat grădinița, înscrierea în clasa pregătitoare se face la solicitarea scrisă a părinților, în baza recomandării eliberate de unitatea de învățământ cu nivel preșcolar.

Părinții, ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie - 31 decembrie 2021, inclusiv, care nu optează pentru înscrierea copiilor în clasa pregătitoare în anul școlar 2021-2022 sau ai celor pentru care nivelul de dezvoltare nu este corespunzător pentru parcurgerea cu succes a clasei pregătitoare vor fi consiliați în vederea înscrierii copiilor la grădiniță, în grupa mare.

3. Învățământul secundar inferior (ISCED 2) sau gimnazial

Învățământul secundar inferior (ISCED 2) cuprinde clasele V—VIII. Accesul la nivelul superior se realizează prin examen de evaluare națională și de repartizare în unități de învățământ secundar superior.

4. Învățământul secundar superior (ISCED 3)

Învățământul secundar superior (ISCED 3) poate fi:

a) învățământ liceal, care cuprinde clasele de liceu IX—XII/XIII, cu următoarele filiere:

- teoretică;

- vocațională;

- tehnologică;

b) învățământ profesional cu durata de 3 ani.

Absolvenții învățământului profesional care promovează examenul de certificare a calificării profesionale pot urma cursurile învățământului liceal.

Învățământul profesional și tehnic este format din:

- învățământ profesional;

- învățământ tehnic;

- învățământ postliceal.

5. Învățământul terțiar nonuniversitar (ISCED 4)

Învățământul terțiar nonuniversitar (ISCED 4) cuprinde învățământul postliceal.

Învățământul preșcolar, primar, secundar și postsecundar non-terțiar formează învățământul preuniversitar . Învățământul preuniversitar este subordonat Ministerului Educației Naționale prin inspectoratele școlare județene.

Învățământul primar și secundar inferior (învătamânt obligatoriu de 11 clase) este obligatoriu.

Finalizarea învățământului liceal este atestată printr-un certificat de absolvire care conferă:

- dreptul de a urma învățământul postsecundar non-terțiar

- dreptul de a participa la examenul de bacalaureat

- dreptul de a participa la examenul de atestare a competențelor profesionale.

Absolvenții primesc de asemenea portofoliul personal pentru educație permanentă actualizat și, la cerere, foaia matricolă.

Bibliografie

- [https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/organisation-education-system-and-its-structure-64_ro], accesat la data de 18.05.2022.

- [https://www.mdlpa.ro/userfiles/upp/scim/fisa_std_6.pdf], accesat la data de 18.05.2022.

- [http://www.cjrae-iasi.ro/info/cjrae/organigrama ], accesat la data de 18.05.2022.

- [http://www.isjiasi.ro/index.php/home/organizare/organigrama-isj-iasi], accesat la data de 18.05.2022.

- [https://edu.ro/sites/default/files/_imagini/altele/organigrame/organigrama%20MinEdu2021.jpg ], accesat la data de 18.05.2022.

- [https://www.edu.ro/metodologii_a_doua_sansa_ADS_2022], accesat la data de

- [https://www.edu.ro/a_doua_sansa], accesat la data de 18.05.2022.

- [https://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/proiecte-programe/finalizate/3642-2014-12-18-fs-europainclusiva], accesat la data de18.05.2022.

- [https://www.rose-edu.ro/proiectul-rose/], accesat la data de18.05.2022.

- [https://www.edu.ro/scoala%20dupa%20scoala], accesat la data de 18.05.2022.

- [http://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/proiecte-programe/finalizate/2015-03-31-fisasinteticaid141022 ], accesat la data de 18.05.2022.

- https://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/proiecte-programe/finalizate/2161-fisa-sintetica-combat, accesat la data de 25.04.2022

- https://romaniandesignweek.ro/portofoliu/centrul-educational-nordic-cen# , accesat la data de 30.04.2022

- https://www.edu.ro/sites/default/files/Ghid_program_%E2%80%9EScoala%20altfel%E2%80%9D.pdf, accesat la data de 25.04.2022

- https://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/proiecte-programe/3066, accesat la data de 25.04.2022

- https://www.edu.ro/sites/default/files/Metodologie%20Scoala%20Altfel.pdf, accesat la data de 25.04.2022

- https://www.rose-edu.ro/proiectul-rose/, accesat la data de 25.04.2022

- https://www.edu.ro/scoala%20dupa%20scoala, accesat la data de 25.04.2022

- https://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/proiecte-programe/finalizate/centre-de-incluziune-sociala-rurala, accesat la data de 25.04.2022

- http://mmuncii.ro/j33/index.php/ro/proiecte-programe/finalizate/2015-03-31-fisasinteticaid141022 , accesat la data de 25.04.2022

- http :://mmuncii ro/j 33 /index php/ro/proiecte programe/finalizate/ 2015 03 31

fisasinteticaid 141022 accesat la data de 27 04 2022

- https :://mmuncii ro/j 33 /index php/ro/proiecte programe/finalizate/centre de incluziune

sociala rurala accesat la data de 27 04 2022

- https :://mmuncii ro/j 33 /index php/ro/proiecte programe/finalizate/ 2161 fisa sintetica

combat accesat la data de 25 04 2022

- https :://romaniandesignweek ro/portofoliu/centrul educational nordic cen# accesat la

data de 30 04 2022

- https :://www rose edu ro/proiectul rose/, accesat la data de 27 04 2022

- https :://www edu ro/scoala 20 dupa 20 scoala, accesat la data de 27 04 2022

Preview document

Politici educaționale și sociale - Pagina 1
Politici educaționale și sociale - Pagina 2
Politici educaționale și sociale - Pagina 3
Politici educaționale și sociale - Pagina 4
Politici educaționale și sociale - Pagina 5
Politici educaționale și sociale - Pagina 6
Politici educaționale și sociale - Pagina 7
Politici educaționale și sociale - Pagina 8
Politici educaționale și sociale - Pagina 9
Politici educaționale și sociale - Pagina 10
Politici educaționale și sociale - Pagina 11
Politici educaționale și sociale - Pagina 12
Politici educaționale și sociale - Pagina 13
Politici educaționale și sociale - Pagina 14
Politici educaționale și sociale - Pagina 15
Politici educaționale și sociale - Pagina 16
Politici educaționale și sociale - Pagina 17
Politici educaționale și sociale - Pagina 18
Politici educaționale și sociale - Pagina 19
Politici educaționale și sociale - Pagina 20
Politici educaționale și sociale - Pagina 21
Politici educaționale și sociale - Pagina 22
Politici educaționale și sociale - Pagina 23
Politici educaționale și sociale - Pagina 24
Politici educaționale și sociale - Pagina 25
Politici educaționale și sociale - Pagina 26
Politici educaționale și sociale - Pagina 27
Politici educaționale și sociale - Pagina 28
Politici educaționale și sociale - Pagina 29
Politici educaționale și sociale - Pagina 30
Politici educaționale și sociale - Pagina 31
Politici educaționale și sociale - Pagina 32
Politici educaționale și sociale - Pagina 33
Politici educaționale și sociale - Pagina 34
Politici educaționale și sociale - Pagina 35
Politici educaționale și sociale - Pagina 36
Politici educaționale și sociale - Pagina 37
Politici educaționale și sociale - Pagina 38
Politici educaționale și sociale - Pagina 39
Politici educaționale și sociale - Pagina 40
Politici educaționale și sociale - Pagina 41
Politici educaționale și sociale - Pagina 42
Politici educaționale și sociale - Pagina 43
Politici educaționale și sociale - Pagina 44
Politici educaționale și sociale - Pagina 45
Politici educaționale și sociale - Pagina 46
Politici educaționale și sociale - Pagina 47
Politici educaționale și sociale - Pagina 48
Politici educaționale și sociale - Pagina 49
Politici educaționale și sociale - Pagina 50
Politici educaționale și sociale - Pagina 51
Politici educaționale și sociale - Pagina 52
Politici educaționale și sociale - Pagina 53
Politici educaționale și sociale - Pagina 54
Politici educaționale și sociale - Pagina 55
Politici educaționale și sociale - Pagina 56
Politici educaționale și sociale - Pagina 57
Politici educaționale și sociale - Pagina 58
Politici educaționale și sociale - Pagina 59
Politici educaționale și sociale - Pagina 60
Politici educaționale și sociale - Pagina 61
Politici educaționale și sociale - Pagina 62
Politici educaționale și sociale - Pagina 63
Politici educaționale și sociale - Pagina 64
Politici educaționale și sociale - Pagina 65
Politici educaționale și sociale - Pagina 66
Politici educaționale și sociale - Pagina 67
Politici educaționale și sociale - Pagina 68
Politici educaționale și sociale - Pagina 69
Politici educaționale și sociale - Pagina 70
Politici educaționale și sociale - Pagina 71
Politici educaționale și sociale - Pagina 72
Politici educaționale și sociale - Pagina 73
Politici educaționale și sociale - Pagina 74
Politici educaționale și sociale - Pagina 75
Politici educaționale și sociale - Pagina 76
Politici educaționale și sociale - Pagina 77
Politici educaționale și sociale - Pagina 78
Politici educaționale și sociale - Pagina 79
Politici educaționale și sociale - Pagina 80
Politici educaționale și sociale - Pagina 81
Politici educaționale și sociale - Pagina 82
Politici educaționale și sociale - Pagina 83
Politici educaționale și sociale - Pagina 84
Politici educaționale și sociale - Pagina 85
Politici educaționale și sociale - Pagina 86
Politici educaționale și sociale - Pagina 87
Politici educaționale și sociale - Pagina 88
Politici educaționale și sociale - Pagina 89
Politici educaționale și sociale - Pagina 90
Politici educaționale și sociale - Pagina 91
Politici educaționale și sociale - Pagina 92
Politici educaționale și sociale - Pagina 93
Politici educaționale și sociale - Pagina 94
Politici educaționale și sociale - Pagina 95
Politici educaționale și sociale - Pagina 96
Politici educaționale și sociale - Pagina 97
Politici educaționale și sociale - Pagina 98
Politici educaționale și sociale - Pagina 99
Politici educaționale și sociale - Pagina 100
Politici educaționale și sociale - Pagina 101
Politici educaționale și sociale - Pagina 102
Politici educaționale și sociale - Pagina 103
Politici educaționale și sociale - Pagina 104
Politici educaționale și sociale - Pagina 105
Politici educaționale și sociale - Pagina 106
Politici educaționale și sociale - Pagina 107
Politici educaționale și sociale - Pagina 108
Politici educaționale și sociale - Pagina 109
Politici educaționale și sociale - Pagina 110
Politici educaționale și sociale - Pagina 111
Politici educaționale și sociale - Pagina 112
Politici educaționale și sociale - Pagina 113
Politici educaționale și sociale - Pagina 114
Politici educaționale și sociale - Pagina 115
Politici educaționale și sociale - Pagina 116
Politici educaționale și sociale - Pagina 117
Politici educaționale și sociale - Pagina 118
Politici educaționale și sociale - Pagina 119
Politici educaționale și sociale - Pagina 120
Politici educaționale și sociale - Pagina 121
Politici educaționale și sociale - Pagina 122
Politici educaționale și sociale - Pagina 123
Politici educaționale și sociale - Pagina 124
Politici educaționale și sociale - Pagina 125
Politici educaționale și sociale - Pagina 126
Politici educaționale și sociale - Pagina 127
Politici educaționale și sociale - Pagina 128
Politici educaționale și sociale - Pagina 129
Politici educaționale și sociale - Pagina 130
Politici educaționale și sociale - Pagina 131
Politici educaționale și sociale - Pagina 132

Conținut arhivă zip

  • Politici educationale si sociale.pdf

Te-ar putea interesa și

Coordonatele psihopedagogice contemporane ale relației familie - școală

Argument: motivatia alegerii temei. Într-un context în care discursul public si chiar si arealul cercetării stiintifice pare să fie invadat,...

Realizarea Obiectivelor Noilor Educații în Învățământul Primar

1.1 Educaţia – delimitări conceptuale Educaţia ca acţiune specific umană este obiectul de studiu pentru diferite ştiinţe sau ramuri ale acestora...

Strategii privind Politicile Educaționale

ARGUMENT Lucrarea de faţă intitulată STRATEGII PRIVIND POLITICILE EDUCAŢIONALE care este prezentată în sinteză, reliefează aspecte legate de...

Grădinița particulară versus grădinița de stat

Introducere “ Copiii sunt creativi in mod natural si doar asteapta atmosfera propice pentru a-si manifesta creativitatea” I.G.Gowan In conceptul...

Istoricul Uniunii Europene - Institutii, Procesul Decizional - Politicile Uniunii Europene

„Uniunea Europeana este prima guvernanta institutionala post-moderna” Jeremy Rifkin „Echilibrul intre state si Uniune, in Europa nu poate fi...

Rolul Cheltuielilor Publice

Cap.1.Caracterizarea generala a cheltuielilor publice pentru educatie 1.1.Delimitarea Cheltuielilor publice pentru educatie din ansamblul...

Orientări Moderne și Tendințe în Finanțarea Educației

Capitolul 1 Sisteme de finanţare a educaţiei 1.1. Bugetul de stat Toate sursele de finanţare a învăţământului pot fi grupate în două mari...

Rolul politicilor sociale în fundamentarea, elaborarea și implementarea politicilor educaționale

Introducere Odată cu Revoluția din 1989 și noile schimbări apărute la nivel politic și structural, sistemul educațional din România a fost supus...

Ai nevoie de altceva?