Prelucrarea Primara a Produselor Agricole

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest seminar prezinta Prelucrarea Primara a Produselor Agricole.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 45 de pagini .

Profesor: MOGOREANU VASILE

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Alte Domenii

Extras din document

Tema 1: Generalităţi despre prelucrarea primară a produselor agricole (PP a PA). Maşini, fluxuri tehnologice şi linii tehnologice folosite la PP a PA. Generalităţi despre bilanţul de materie, energie şi de căldură în procesul de PP a PA

1.1 Generalităţi despre PP a PA. Maşini, fluxuri tehnologice şi linii tehnologice folosite la PP a PA

PP a PA constă în totalitatea operaţiilor îndeplinite în asociaţiile agricole conform unei anumite tehnologii pric care produsele agricole vegetale sau animale sunt pregătite pentru a fi folosite ca materie primă sau semifabricate ale diferitor ramuri ale industriei alimentare şi textile. Transformarea amestecurilor obţinute după recoltare în produse care pot fi păstrate sau folosite ca materie primă se realizează printr-o succesiune de operaţii care pot sau nu să afecteze forma produsului de bază.

Ansamblul ordonat al operaţiilor prin care se realizează prelucrarea primară a unui produs rezultat în urma recoltării poartă denumirea de proces tehnologic de prelucrare primară.

Fazele distincte ale fiecărui proces tehnologic se numeşte operaţie.

Operaţiile de PP a PA se îndeplinesc cu diverse utilaje, maşini şi instalaţii. Multiplul de maşini şi utilaje pentru realizarea consegventă a procesului respectiv de prelucrare primară alcătuiesc fluxul sau linia tehnologică.

În liniile tehnologice maşinile şi utilajele întrebuinţate trebuie corelate după capacitatea de lucru în aşa fel ca fluxul tehnologic să nu se oprească în faza de prelucrare primară a produsului.

Deci, o linie tehnologică de prelucrare primarî a unui produs constă din mai multe operaţii, maşini şi utilaje adecvate, care trebuie să fie corelate astfel ca fluxul tehnologic să lucreze fără oprire.

Fazele componente ale fiecărui proces tehnologic sunt operaţiile tehnologice.

Maşinile şi utilajul din industria prelucrării primare sunt maşini de lucru destinate pentru efectuarea unor operaţii variate în cadrul procesului de producţie în conformitate cu cerinţele impuse fiecărei operaţii.

După modul de lucru se deosebesc:

- Maşini şi utilaje cu acţiune periodică;

- Maşini şi utilaje cu acţiune continuu.

În cazul maşinilor cu acţionare periodică producţia de prelucrat este supusă acţionărilor de prelucrare într-un anumit interval de timp, iar produsul finit este scos din maşina după prelucrarea lui, după aceasta procesul se termină.

Cel mai mult se întîlnesc maşini care lucrează în flux continuu de lucru. În cazul acestor maşini are loc un proces stabilizat în timp precum şi încărcarea componentelor produsului iniţial şi ieşirea produsului finit.

În general un sistem de maşini şi aparate de prelucrare trebuie să accepte totalitatea operaţiilor sau proceselor în urma cărora din materia primă este obţinută produsul finit.

Sistemul de maşini şi utilaje se bazează pe analiza factorilor tehnici, energetici şi tehnico-organizatorici.

Factorii tehnici principali sunt:

- Caracterul procesului de producţie;

- Metodele de conducere a procesului de producţie.

Factorii energetici sunt:

- Bilanţul dintre materialul intrat în sistem şi materialul ieşit din sistem;

- Bilanţul de energie intrată în sistem şi ieşit din sistem.

Factorii tehnico-oorganizatorici:

- Gruparea raţională a agregatelor de producere conform indicilor tehnico-economici;

- Mecanizarea proceselor de producere şi a sistemului de transportare a materiei prime la sistem şi materialul finit de la sistemul respectiv.

Fermele cele mai perfecţionate de prelucrare a produselor sunt cele care sunt produse continuu, pe bandă (transportoare), în care maşinile şi operaţiile sunt amplasate astfel încît ţinîndu-se seama de fluxul şi capacitatea de lucru a maşinii şi utilajului montat în linie.

După caracterul producţiei în flux continuu pe bandă se deosebesc fluxuri pe o singură linie şi pe mai multe linii şi anume:

- Divergente – pe o singură linie:

- Convergente – pe mai multe linii.

Fluxurile pe o singură linie se întîlnesc în toate întreprinderile de prelucrare a producţiei agricole, din care dintr-un anumit tip de materie primă se fabrică un singur produs omogen.

Fisiere in arhiva (1):

  • Prelucrarea Primara a Produselor Agricole.doc