Business Intelligence as a key to management of an enterprise

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest seminar prezinta Business Intelligence as a key to management of an enterprise.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 10 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Antreprenoriat

Extras din document

Cunoașterea ca un bun al unei întreprinderi

Economia contemporană nu se mai bazează pe resurse naturale, ele fiind înlocuite de cele intelectuale. Capitalul intelectual se dovedește la fel de important ca și capitalul financiar, în timp ce atinge obiectivele unei întreprinderi, aceasta permite o mai bună evaluare a abilităților întreprinderii de a genera profituri. Prin urmare, există numeroase propuneri de aplicare a sistemelor adecvate de măsurare a potențialului unei întreprinderi în era economiei bazate pe cunoaștere, manifestându-se în încercările de includere în bilanțul unei întreprinderi a capitalului intelectual.

Dimensiunea, dezvoltarea și poziția unei organizații pe piață sunt condiționate nu numai de capitalul financiar și material, cât și de cel intelectual înțeles ca fiind calitatea cunoașterii, gama de cunoștințe și contribuția acesteia la oferta de piață. Aceasta constituie o condiție prealabilă pentru dezvoltarea de noi produse și tehnologii, volumul vânzărilor, atragerea de noi clienți și menținerea relațiilor cu aceștia. Ca rezultat, cunoașterea determină performanța pieței pentru fiecare întreprindere, prin urmare, întreprinderile se caracterizează printr-o puternică motivație pentru utilizarea cea mai completă a cunoștințelor și a întregului potențial intelectual.

O astfel de abordare se realizează, printre altele, prin motivația angajaților de a întreprinde acțiuni creative și inovatoare și de a lucra în echipă. Cunoștințele dintr-o întreprindere pot proveni din multe surse diferite, acestea incluzând sistemele informatice, documentația internă, presa, rapoartele interne și statistici străine, Internet, baze de date corporative, clienți, furnizori sau parteneri de afaceri.

Cunoașterea angajaților rezultă din experiența și intuiția lor. Cercetarea surselor de cunoștințe și a utilității acestora în cadrul întreprinderilor desfășurate în cele mai mari companii poloneze a arătat că organizațiile se bucură de o conștientizare relativ mare a necesității de a explora cunoștințe despre clienți, de a întări relațiile cu aceștia și de a implica clienții în procesul de proiectare de noi produse. În rândul întreprinderilor care au fost cercetate, o mare majoritate accentuează cooperarea cu clienții și evaluează o astfel de cooperare ca fiind utilă sau foarte utilă. De asemenea, cercetările demonstrează că, în ceea ce privește o organizație, alte surse importante de cunoștințe includ cunoașterea investitorilor strategici și a departamentelor proprii de cercetare și dezvoltare. Întreprinderile sunt convinse că literatura profesională, congresul și conferințele, cooperarea cu universitățile și noile cunoștințele ale angajaților constituie o sursă minoră de cunoștințe.

Analizele care au fost realizate sugerează că un avantaj competitiv depinde de doi factori: accesul la informații adecvate și fiabile într-o perioadă scurtă de timp și selectivitatea ridicată în crearea și utilizarea informațiilor. Prin urmare, căutarea unor instrumente eficiente pentru a crea, agrega și a împărtăși cunoștințele într-o întreprindere devine un obiectiv cheie al managementului. În această situație, sistemele informatice joacă un rol semnificativ. Cu toate acestea, practica arată că, în ciuda infrastructurii tehnologice sofisticate, nivelul de satisfacție din informațiile furnizate este relativ scăzut. Nu există frecvent nicio corelare între informațiile generate și rapoartele și o strategie care este pusă în aplicare de o întreprindere, sistemele de Business Intelligence (BI) constituie o soluție complexă care permite îndeplinirea acestor nevoi.

Fisiere in arhiva (1):

  • Business Intelligence as a key to management of an enterprise.docx

Bibliografie

1. Olszak, C.M., Ziemba, E. Business Intelligence as a Key to Management of an Enterprise, Informing Science, InSITE - “Where Parallels Intersect”, Iunie 2003, pg: 855-863, disponibil online la, http://www.proceedings.informingscience.org/IS2003Proceedings/docs/109Olsza.pdf, accesat la data de 30 noiembrie 2018.