Dreptul muncii

Seminar
8/10 (1 vot)
Domeniu: Antreprenoriat
Conține 8 fișiere: doc
Pagini : 70 în total
Cuvinte : 23095
Mărime: 147.83KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

I. DREPTUL MUNCII

Dreptul muncii este reglementat prin Constituție şi Codul muncii, dar şi prin numeroase alte legi speciale , dintre care enumerăm:

• legea nr. 62/2011 a dialogului social ,

• legea nr. 56/2007 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul româniei ,

• legea nr. 210/1999 privind concediul paternal,

• legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice,

• legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru somaj şi stimularea ocupării forței de muncă,

• legea nr. 319/2006 privind securitatea şi sănătatea în muncă

Ce reglementează

Codul muncii reglementează:

a. totalitatea raporturilor individuale şi colective de muncă,

b. controlul aplicării reglementărilor din domeniul raporturilor de muncă

c. jurisdicția muncii

d. raporturile de muncă reglementate prin legi speciale, numai în măsura în care acestea nu conțin dispoziții specifice derogatorii.

Cui se aplică

Codul muncii se aplică următoarelor categorii de persoane:

a. cetățenilor români încadrați cu contract individual de muncă, care prestează muncă în România;

b. cetățenilor români încadrați cu contract individual de muncă în străinătate, în baza unor contracte încheiate cu un angajator român, cu excepția cazului în care legislația statului pe al cărui teritoriu se execută contractul individual de muncă este mai favorabilă cetățenilor români încadrați cu contract individual de muncă şi care prestează activitatea în străinătate;

c. cetățenilor străini sau apatrizi încadrați cu contract individual de muncă, care prestează muncă pentru un angajator român pe teritoriul României;

d. persoanelor care au dobândit statutul de refugiat şi se încadrează cu contract individual de muncă pe teritoriul româniei, în condițiile legii;

e. ucenicilor care prestează muncă în baza unui contract de ucenicie la locul de muncă;

f. angajatorilor, persoane fizice şi juridice;

g. organizațiilor sindicale şi patronale.

II. PRINCIPII FUNDAMENTALE ALE DREPTULUI MUNCII, CONSACRATE DE CODUL MUNCII

1. Libertatea muncii este garantată prin constituție

Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit. Constituția României în art. 41 prevede:

a. garantarea dreptului la muncă,

b. alegerea profesiei, meseriei sau a ocupației,

Acest principiu este instituit şi prin Codul muncii în art. 3, unde se prevede că: ”Orice persoană este liberă în alegerea locului de muncă şi a profesiei, meseriei sau activității pe care urmează să o presteze. Nimeni nu poate fi obligat să muncească sau să nu muncească într-un anumit loc de muncă ori într-o anumită profesie, oricare ar fi acestea, iar contractele de muncă încheiate cu nerespectarea acestor dispoziții sunt nule de drept.

Declarația Universală a Drepturilor Omului, proclamă dreptul oricărei persoane la muncă, la libera alegere a profesiei şi felului muncii, la condiții echitabile şi satisfăcătoare de prestare a acestei munci ( art. 23 pct. 1).

2. Interzicerea muncii forțate

Legiuitorul defineşte în Codul muncii termenul de muncă forțată ca fiind orice muncă sau serviciu impus unei persoane sub amenințare ori pentru care persoana nu şi-a exprimat consimțământul în mod liber”, şi de asemenea, enunță situațiile de excepție în care munca impusă unei persoane nu se va putea considera muncă forțată.

Conform dispozițiilor constituționale, munca forțată este interzisă, fâcând excepție:

a. activitățile pentru îndeplinirea îndatoririlor militare, precum şi cele desfăşurate, potrivit legii, în locul acestora, din motive religioase sau de conştiință;

b. munca unei persoane condamnate prestată în condiții normale, în perioada de detenție sau de libertate condiționată;

c. prestații impuse în situația creată de calamități ori de alt pericol, precum şi cele care fac parte din obligațiile civile normale stabilite de lege.

La rândul său, Codul muncii arată că nu constituie muncă forțată munca sau activitatea impusă de autoritățile publice:

a. în temeiul legii privind serviciul militar obligatoriu;

b. pentru îndeplinirea obligațiilor civice stabilite prin lege;

c. în baza unei hotărâri judecătoreşti de condamnare, rămasă definitivă, în condițiile legii;

d. în caz de fortă majoră, respectiv în caz de război, catastrofe sau pericol de catastrofe precum: incendii, inundații, cutremure, epidemii sau epizootii violente, invazii de animale sau insecte şi, în general, în toate circumstanțele care pun în pericol viața sau condițiile normale de existentă ale ansamblului populației ori ale unei părti a acesteia.

Preview document

Dreptul muncii - Pagina 1
Dreptul muncii - Pagina 2
Dreptul muncii - Pagina 3
Dreptul muncii - Pagina 4
Dreptul muncii - Pagina 5
Dreptul muncii - Pagina 6
Dreptul muncii - Pagina 7
Dreptul muncii - Pagina 8
Dreptul muncii - Pagina 9
Dreptul muncii - Pagina 10
Dreptul muncii - Pagina 11
Dreptul muncii - Pagina 12
Dreptul muncii - Pagina 13
Dreptul muncii - Pagina 14
Dreptul muncii - Pagina 15
Dreptul muncii - Pagina 16
Dreptul muncii - Pagina 17
Dreptul muncii - Pagina 18
Dreptul muncii - Pagina 19
Dreptul muncii - Pagina 20
Dreptul muncii - Pagina 21
Dreptul muncii - Pagina 22
Dreptul muncii - Pagina 23
Dreptul muncii - Pagina 24
Dreptul muncii - Pagina 25
Dreptul muncii - Pagina 26
Dreptul muncii - Pagina 27
Dreptul muncii - Pagina 28
Dreptul muncii - Pagina 29
Dreptul muncii - Pagina 30
Dreptul muncii - Pagina 31
Dreptul muncii - Pagina 32
Dreptul muncii - Pagina 33
Dreptul muncii - Pagina 34
Dreptul muncii - Pagina 35
Dreptul muncii - Pagina 36
Dreptul muncii - Pagina 37
Dreptul muncii - Pagina 38
Dreptul muncii - Pagina 39
Dreptul muncii - Pagina 40
Dreptul muncii - Pagina 41
Dreptul muncii - Pagina 42
Dreptul muncii - Pagina 43
Dreptul muncii - Pagina 44
Dreptul muncii - Pagina 45
Dreptul muncii - Pagina 46
Dreptul muncii - Pagina 47
Dreptul muncii - Pagina 48
Dreptul muncii - Pagina 49
Dreptul muncii - Pagina 50
Dreptul muncii - Pagina 51
Dreptul muncii - Pagina 52
Dreptul muncii - Pagina 53
Dreptul muncii - Pagina 54
Dreptul muncii - Pagina 55
Dreptul muncii - Pagina 56
Dreptul muncii - Pagina 57
Dreptul muncii - Pagina 58
Dreptul muncii - Pagina 59
Dreptul muncii - Pagina 60
Dreptul muncii - Pagina 61
Dreptul muncii - Pagina 62
Dreptul muncii - Pagina 63
Dreptul muncii - Pagina 64
Dreptul muncii - Pagina 65
Dreptul muncii - Pagina 66
Dreptul muncii - Pagina 67
Dreptul muncii - Pagina 68
Dreptul muncii - Pagina 69
Dreptul muncii - Pagina 70

Conținut arhivă zip

  • 10 martie NOTE DE CURS.doc
  • 14 aprilie NOTE DE CURS.doc
  • 17 martie NOTE DE CURS.doc
  • 21 aprilie NOTE DE CURS.doc
  • 25 febr Dreptul muncii.doc
  • 25 martie Note de curs.doc
  • 28 aprilie NOTE DE CURS.doc
  • 7 aprilie NOTE DE CURS.doc

Alții au mai descărcat și

Analiza riscurilor la nivelul IMM-urilor

ANALIZA RISCURILOR LA NIVELUL IMM-URILOR Cuvinte cheie: IMM, risc, risc major, managementul riscurilor, analiza riscurilor Rezumat: La o simpla...

Plan de afaceri

1. Domeniul de afaceri Repararea echipamentelor de comunicatii 2. Tipul activitatii principale si codul CAEN Cod CAEN 9512 - Repararea...

Cazul externalizarii serviciilor IT outsourcing si BP outsourcing

Noţiunea de externalizare vine din terminologia americană outside resourcing, cu sensul de a procura din exterior. Termenul în limbajul economic...

Posibile subiecte examen Ingineria Calitatii

1. Procesul afacerii - definiții, clasificări, exemple Procesul afacerii este: - un lant de activitati repetitive, corectate logic, care...

Finantarea activitatii antreprenoriale

Subiecte discutate Cheltuielile de inițierea a afacerii Sursele de finanțarea a unei afaceri Creditul bancar - procedura de obținere și...

Activitatea de evaluare a întrprinderii

Principalele obiective ale unității de învățare nr.1 sunt: - Activitatea evaluării și necesitatea acesteia; - Factorii care influențează...

Sisteme de planificare în afaceri

1.1. CARACTERISTICA GENERALĂ A SISTEMULUI DE PLANIFICARE CLASIFICAREA PLANIFICĂRII DUPĂ DIFERITE CRITERII Planificarea-o componentă majoră a...

Business Intelligence as a key to management of an enterprise

Cunoașterea ca un bun al unei întreprinderi Economia contemporană nu se mai bazează pe resurse naturale, ele fiind înlocuite de cele intelectuale....

Ai nevoie de altceva?