Scrierile Vechi din Romania si Moldova

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest seminar prezinta Scrierile Vechi din Romania si Moldova.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier ppt de 27 de pagini .

Profesor: Scobioala V

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Arta

Extras din document

DOCUMENTE PĂSTRATE ÎN LIMBA ROMÂNĂ

1. Scrisoarea lui Neacşu din Cîmpulung, adresată judelui Hanăş Bengner al Braşovului, în 1521.

Scrisoarea a fost descoperită de către Nicolae Iorga în Arhivele Braşovului la începutul sec. al XX-lea. Neacşu era cunoscut din timpul domniei lui Vlad cel Tînăr, pentru că avea un proces de datorii cu negustorii braşoveni. Împăratul despre care informează scrisoarea este Soliman al II-lea Magnificul. Valoarea stilistică à documentului este susţinută de:

Precizia şi laconismul expresiei (introducerea rapidă în subiect prin construcţia cu dativul: „…dau ştire domniei tale…”).

Caracterul oral al mesajului.

Limbă foarte puţin deosebită de cea vorbită astăzi, cu excepţia formulelor de început şi încheiere, cerute de protocol în limba slavonă. Fondul latin este de 89,47℅.

Valoarea morală a scrisorii constă în gestul unui român de dincoace de munţi de a-i preveni pe ardeleni de pericolul invaziei turceşti.

DOCUMENTE PĂSTRATE ÎN LIMBA ROMÂNĂ

2. Textele maramureşene sau rotacizante denumesc patru cărţi religioase: Codicele voroneţean, Psaltirea scheiană, Psaltirea voroneţeană, Psaltirea Hurmuzachi. Autorii lor sunt originari din Maramureş, ceea ce explică fenomenul de rotacism: în cuvintele de origine latină litera n este înlocuită cu r. Pentru că traducătorii se ţin prea aproape de originalul slavon, textele sunt greoaie, aproape de neînţeles.

DOCUMENTE PĂSTRATE ÎN LIMBA ROMÂNĂ

a) Macarie, care în 1508 tipăreşte prima carte în Ţara Românească, Liturghierul (în limba slavonă);

b) Dimitrie Liubavici, împreună cu ucenicii Oprea şi Petre, tipăreşte în 1547 Apostolul, din porunca lui Iliaşcu-voievod;

c) diaconul Coresi tipăreşte între 1559 şi 1583 nouă cărţi în limba română: Întrebare creştinească, Evangheliarul, Praxiul, Cazania I, Molitvenicul, Psaltirea, Cazania II, Liturghierul, Pravila Sfinţilor Apostoli. El a mai publicat în Braşov Psaltirea slavo-română, în al cărei epilog îşi exprimă profesiunea de credinţă referitoare la istoria culturii româneşti şi evoluţia limbii literare, afirmînd că destinaţia cărţii este să înveţe „pre mişelamea”.

Fisiere in arhiva (1):

  • Scrierile Vechi din Romania si Moldova.ppt

Alte informatii

prezentare PPT, despre istoricul scrierilor de pe teritoriul Moldovei si Romaniei