Indicatorii Privind Eficienta Activitatii de Asigurare

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest seminar prezinta Indicatorii Privind Eficienta Activitatii de Asigurare.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 4 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Asigurari

Extras din document

Eficienţa economică reflectă rezultatele activităţii economice prin prisma raportului efect – efort într-o anumită perioadă de timp. Pentru stabilirea şi aprecierea rezultatelor financiare obţinute de asigurător, dar şi de asiguraţi sunt utilizaţi o serie de indicatori.

A. Pentru asigurător – se calculează indicatori care să reflecte eficienţa economică propriu-zisă şi cantitatatea şi calitatea muncii desfăşurate.

A.I. Indicatorii eficienţei economice propriu-zise:

A.I.1. Rata daunei

A.I.2. Costul relativ al activităţii de asigurare

A.I.3. Rata venitului net

A.I.4. Cheltuieli la 1 leu sau 100 lei venit net

1. Rata daunei se calculează ca raport procentual între totalul despăgubirilor plătite de asigurător într-o anumită perioadă de timp şi totalul primelor încasate din activitatea de asigurare directă.

Rd = (D / PA) * 100

Cu cât rata daunei are o valoare mai redusă, adică primele de asigurare sunt mai mari faţă de despăgubirile plătite, cu atât situaţia financiară a asigurătorului este mai bună.

2. Costul relativ al activităţii de asigurare se calculează ca raport între cheltuielile totale efectuate cu activitatea de asigurare (inclusiv despăgubirile plătite) şi încasările totale din prime de asigurare şi alte surse.

Ca = (Ct / Ît) * 100

Dacă indicatorul este mai mic decât 100, activitatea de asigurare este eficientă. Pot exista situaţii când cheltuielile totale sunt superioare încasărilor totale şi acestea apar, cel mai adesea, în cazul asigurătorilor nou apăruţi pe piaţă sau atunci când frecvenţa şi întinderea pagubelor pe perioada analizată a fost anormal nefavorabilă.

3. Rata venitului net se determină raportând diferenţa între totalul veniturilor (inclusiv primele de asigurare încasate) adică a încasărilor şi totalul cheltuielilor înregistrate într-o anumită perioadă de timp la totalul încasărilor din aceeaşi perioadă.

Rvn = [(Ît – Ct) / Ît] * 100

Rata venitului net reflectă cât îi revine asigurătorului din veniturile realizate după efectuarea cheltuielilor necesare.

Fisiere in arhiva (1):

  • Indicatorii Privind Eficienta Activitatii de Asigurare.doc