Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale

Seminar
10/10 (1 vot)
Domeniu: Asigurări
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 245 în total
Cuvinte : 71676
Mărime: 1.33MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Arpad Szarka
Facultatea de Stiinte Economice, Universitatea din Oradea Masterat anul II, profilul Finante, Banci, Asigurari

Cuprins

TEMA 1 DOBANDIREA CALITATII DE ASIGURAT . 5

TEMA 2 GESTIONAREA CALITATII DE ASIGURAT . 15

TEMA 3 EVIDENTA STAGIILOR DE COTIZARE . 18

TEMA 4 RISCURILE ASIGURATE SI PRINCIPALELE PRESTATII DE ASIGURARI SOCIALE DE STAT (CAS.). 29

TEMA 5 PENSII INTERNATIONALE-PENSII COMUNITARE DIN UNIUNEA EUROPEANA . 38

TEMA 6 FORMAREA FONDULUI DE ASIGURARI SOCIALE DE STAT. 49

TEMA 7 PRESTATII - CONCEDII SI INDEMNIZATII DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE (CASS). 54

TEMA 8 ORGANIZAREA FINANTARII PRESTATIILOR SISTEMULUI DE ASIGURARE PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE(AMBP). 59

TEMA 9 FUNDAMENTAREA, REPARTIZAREA SI EXECUTIA BUGETULUI SISTEMULUI DE ASIGURARE PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE . 79

TEMA 10 STIMULAREA ANGAJATORILOR PENTRU INCADRAREA IN MUNCA SI DEZVOLTAREA PIETEI MUNCII . 104

LISTA ANEXE

- Propuneri de fundamentare a bugetului sistemului de accidente de munca si boli profesionale . 80

-Cheltuielile sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale . 82

- Formular de solicitare de credit bugetar. 84

- Dispozitie bugetara emisa pentru alocarea creditelor bugetare . 85

- Centralizator privind plata salariilor . 86

- Propunere de angajare a unei cheltuieli . 88

- Ordonantare de plata . 89

- Ordin de plata . 90

- Situatia centralizatoare privind drepturile constatate si veniturile incasate pentru bugetul asigurarilor sociale de stat . 92

- Contul de executie – veniturile sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale . 97

- Contul de executie - cheltuielile sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale . 99

- Situatia locurilor vacante . 111

- Conventie angajare absolventi – Art. 80 . 112

- Dispozitia de repartizare . 114

- Instiintare privind incadrarea in munca . 114

- Tabel nominal cu absolventii institutiilor de invatamant incadrati in munca . 115

- Contractul colectiv de munca . 116

- Contractul individual de munca . 121

- Fisa de aptitudine – Medicina muncii . 123

- Declaratia de asigurare sociala . 124

- Contract de asigurare sociala . 126

- Declaratia privind evidenta nominala a siguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat – Anexa 1.1, Anexa 1.2 . 128

- Metodologia de întocmire, completare, păstrare şi evidenta a carnetului de munca . 131

- Certificatul privind stagiul de cotizare si punctajul anual realizat in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale . 134

- Vârstele standard de pensionare şi stagiile minime şi complete de cotizare . 135

- Facilitati acordate pentru conditii deosebite de munca . 136

- Stagiul de cotizare necesar pentru stabilirea pensiei de invaliditate . 136

- Stagiul de cotizare potential . 136

- Câştigul salarial mediu anual pe perioada 1938 – 2008 . 137

- Salariul minim pe economie . 138

- Punctaje acordate pentru stagii . 139

- Decizia pensie limita de varsta . 141

- Decizia medicala asupra capacitatii de munca . 142

- Decizia pensie de invaliditate . 143

- Decizia pensie anticipata partiala . 144

- Decizia pensie urmasi . 145

- Decizia pentru acordarea pensiei de serviciu . 146

- Decizie privind acordarea unor drepturi de pensie comunitară . 147

- Decizia privind incetarea platii pensiei . 149

- Dispozitie pentru suspendarea/incetarea platii pensiei . 149

- Decizia infiintare debit . 150

- Contract cadru - privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate . 151

- Certificatul de concediu medical si instructiuni de completare . 158

- Fazele executarii silite . 165

- Modalitatea de suportare a contributiilor si impozitelor aferente venitului salarial 170

- Formulare Europene. 171

Extras din document

TEMA 1

DOBANDIREA CALITATII DE ASIGURAT

Asiguratii sunt persoane fizice care contribuie la constituirea fondului de finantare a sistem public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.

Acestia pot fi:

- cetateni romani

- cetateni ai altor state

- apatrizi, pe perioada in care au domiciliul sau resedinta in Romania.

In sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu prin efectul legii :

- persoanele care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca si raport de serviciu, in cazul functionarilor publici;

- persoanele care isi desfasoara activitatea in functii elective, sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti- asimilate cu salariaţi.

- persoanele care beneficiaza de drepturi banesti - asimilati somerilor;

- persoanele care se afla in una dintre situatiile urmatoare:

- asociat unic, asociati, comanditari

- administratori sau manageri care incheie un contract de administrare sau management;

- membri ai asociatiilor familiale

- persoane autorizate sa desfasoare activitati independente in categoria carora intra:

- expert contabil,contabil autorizat, consultant de plasament în valori mobiliare, consultant fiscal, auditor financiar, practician în reorganizare şi lichidare, broker, consilier în proprietate industrială;

- medic, farmacist, medic veterinar, persoane autorizate să furnizeze servicii publice conexe actului medical, psiholog cu drept de liberă practică;

- persoane autorizate să realizeze şi să verifice lucrările de specialitate din domeniul cadastrului, geodeziei şi cartografiei, expert tehnic, urbanist, architect, restaurator;

- notar public, expert criminalist, executor judecătoresc;

- traducător autorizat;

- oricare alte persoane care realizează venituri din practicarea unor profesii – meserii reglementate, desfăşurată în mod independent;

- persoane angajate in institutii internationale, daca nu sunt asiguratii acestora;

- alte persoane care realizeaza venituri din activitati profesionale;

Se pot asigura în sistemul public, în mod facultativ pe bază de contract de asigurare socială, persoanele care se regăsesc în situaţiile de mai sus şi care doresc să îşi completeze venitul asigurat, precum şi alte persoane.

Modalitati de dobandire a calitatii de asigurat

Dobandirea calitatii de asigurat in Romania se realizeaza in principal prin:

- incheierea unui contract individual de munca cu o persoana fizica sau juridica -denumită angajator-, încheierea unui raport de serviciu- functionarii publici -

- depunerea unei declaratii de asigurare la casele teritoriale de pensii

- incheierea unui contract de asigurare sociala cu casa teritoriala de pensii .

Încheierea contractului individual de muncă

Contractul individual de munca este înţelegerea scrisă în temeiul căruia o persoană fizică, denumita salariat, se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridica, in schimbul unei remuneratii denumit salariu.

Varsta minima la care o persoana fizica poate incheia un contract individual de munca, in calitate de salariat, este de 16 ani - la aceasta vârstă o persoană dobândeşte capacitatea deplina de exercitiu .

În mod excepţional, o persoană poate încheia un contract individual de munca si la implinirea varstei de 15 ani, cu acordul parintilor sau reprezentantilor legali.

După semnarea de către părţi a contractului individual de muncă, cele din sectorul privat, se înregistrează la Inspectoratul Teritorial de Muncă. (vezi pag. 116, 121, 123)

În mod asemănător contractelor individuale de muncă, angajatorii funcţionarilor publici, pe baza unor reglementări speciale încheie un - raport de serviciu-.

Funcţionarii publici sunt salariaţi din urmatoarele instituţii:

- aparatul propriu ale guvernului;

- ministere;

- instituţii deconcentrate;

- institutii ale administratiei publice locale;

- alte institutii cu regim special, etc

Drepturile angajatorului sunt,in principal, urmatoarele:

- sa stabileasca organizarea si functionarea unitatii;

- sa stabileasca atributiile corespunzatoare pentru fiecare salariat;

- sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu;

- sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare- potrivit legii, contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern-.

Preview document

Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 1
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 2
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 3
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 4
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 5
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 6
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 7
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 8
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 9
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 10
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 11
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 12
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 13
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 14
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 15
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 16
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 17
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 18
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 19
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 20
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 21
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 22
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 23
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 24
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 25
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 26
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 27
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 28
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 29
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 30
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 31
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 32
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 33
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 34
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 35
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 36
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 37
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 38
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 39
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 40
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 41
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 42
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 43
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 44
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 45
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 46
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 47
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 48
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 49
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 50
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 51
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 52
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 53
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 54
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 55
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 56
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 57
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 58
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 59
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 60
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 61
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 62
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 63
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 64
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 65
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 66
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 67
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 68
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 69
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 70
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 71
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 72
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 73
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 74
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 75
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 76
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 77
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 78
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 79
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 80
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 81
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 82
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 83
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 84
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 85
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 86
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 87
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 88
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 89
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 90
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 91
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 92
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 93
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 94
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 95
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 96
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 97
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 98
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 99
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 100
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 101
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 102
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 103
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 104
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 105
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 106
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 107
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 108
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 109
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 110
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 111
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 112
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 113
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 114
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 115
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 116
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 117
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 118
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 119
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 120
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 121
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 122
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 123
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 124
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 125
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 126
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 127
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 128
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 129
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 130
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 131
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 132
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 133
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 134
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 135
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 136
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 137
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 138
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 139
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 140
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 141
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 142
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 143
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 144
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 145
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 146
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 147
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 148
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 149
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 150
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 151
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 152
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 153
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 154
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 155
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 156
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 157
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 158
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 159
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 160
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 161
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 162
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 163
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 164
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 165
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 166
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 167
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 168
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 169
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 170
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 171
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 172
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 173
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 174
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 175
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 176
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 177
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 178
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 179
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 180
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 181
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 182
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 183
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 184
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 185
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 186
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 187
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 188
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 189
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 190
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 191
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 192
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 193
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 194
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 195
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 196
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 197
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 198
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 199
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 200
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 201
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 202
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 203
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 204
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 205
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 206
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 207
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 208
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 209
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 210
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 211
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 212
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 213
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 214
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 215
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 216
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 217
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 218
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 219
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 220
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 221
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 222
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 223
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 224
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 225
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 226
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 227
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 228
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 229
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 230
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 231
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 232
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 233
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 234
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 235
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 236
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 237
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 238
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 239
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 240
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 241
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 242
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 243
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 244
Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale - Pagina 245

Conținut arhivă zip

  • Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale.doc

Alții au mai descărcat și

Formele de Protecție a Cetățenilor prin Asigurările Sociale de Stat

CAPITOLUL 1 ASIGURARILE SOCIALE - APARITIE SI EVOLUTIE 1.1. Conceptul de asigurari sociale O trasatura caracteristica si straveche a omului este...

Sistemul Asigurarilor de Sananate din Romania - Studiu de Caz

INTRODUCERE Asigurările sociale de sănătate, reprezintă principalul sistem de ocrotire a sănătăţii populaţiei. Ele sunt obligatorii şi...

Asigurari Sociale si Calculul Pensiilor de Stat in Romania

1. DEFINIREA ASIGURĂRILOR SOCIALE, PRINCIPIILE, ROLUL ŞI EVOLUŢIA ACESTORA ÎN ROMÂNIA 1.1. DEFINIREA ASIGURĂRILOR SOCIALE Împotriva unor...

Sistemul de Pensii Private din România

Introducere Succesul pilonilor privaţi de pensii este indispensabil pentru bunul mers al mediului de afaceri din România, deoarece satisfacţia...

Impactul Integrării României în Spațiul Uniunii Europene în Domeniul Asigurărilor Sociale

INTRODUCERE Cauzele care au stat la baza nevoii de protecţie socială au apărut, ca o necesitate, cu mult înainte de revoluţia industrială, şi s-a...

Necesitatea și Rolul Asigurărilor

CAP 1. Prezentarea generala a asigurarilor. 1.1. Primele notiuni de asigurare Dezvoltarea societatii este marcata de efortul si stradania...

Sistemul de Pensii Private în România

CAP. I. SISTEMUL DE PENSII PRIVATE DIN ROMÂNIA 1.1. Caracteristici generale ale sistemului de pensii din România Reforma sistemului de pensii din...

Serviciile de Asistență Socială

1.Conţinutul asistenţei sociale Asistenţa socială - reprezintă activitatea profesională de ajutorare a oamenilor, grupurilor sau comunităţilor...

Ai nevoie de altceva?