Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale

Imagine preview
(10/10 din 1 vot)

Acest seminar prezinta Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 245 de pagini .

Profesor: Arpad Szarka

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Asigurari

Cuprins

TEMA 1 DOBANDIREA CALITATII DE ASIGURAT . 5
TEMA 2 GESTIONAREA CALITATII DE ASIGURAT . 15
TEMA 3 EVIDENTA STAGIILOR DE COTIZARE . 18
TEMA 4 RISCURILE ASIGURATE SI PRINCIPALELE PRESTATII DE ASIGURARI SOCIALE DE STAT (CAS.). 29
TEMA 5 PENSII INTERNATIONALE-PENSII COMUNITARE DIN UNIUNEA EUROPEANA . 38
TEMA 6 FORMAREA FONDULUI DE ASIGURARI SOCIALE DE STAT. 49
TEMA 7 PRESTATII - CONCEDII SI INDEMNIZATII DE ASIGURARI SOCIALE DE SANATATE (CASS). 54
TEMA 8 ORGANIZAREA FINANTARII PRESTATIILOR SISTEMULUI DE ASIGURARE PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE(AMBP). 59
TEMA 9 FUNDAMENTAREA, REPARTIZAREA SI EXECUTIA BUGETULUI SISTEMULUI DE ASIGURARE PENTRU ACCIDENTE DE MUNCA SI BOLI PROFESIONALE . 79
TEMA 10 STIMULAREA ANGAJATORILOR PENTRU INCADRAREA IN MUNCA SI DEZVOLTAREA PIETEI MUNCII . 104
LISTA ANEXE
- Propuneri de fundamentare a bugetului sistemului de accidente de munca si boli profesionale . 80
-Cheltuielile sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale . 82
- Formular de solicitare de credit bugetar. 84
- Dispozitie bugetara emisa pentru alocarea creditelor bugetare . 85
- Centralizator privind plata salariilor . 86
- Propunere de angajare a unei cheltuieli . 88
- Ordonantare de plata . 89
- Ordin de plata . 90
- Situatia centralizatoare privind drepturile constatate si veniturile incasate pentru bugetul asigurarilor sociale de stat . 92
- Contul de executie – veniturile sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale . 97
- Contul de executie - cheltuielile sistemului de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale . 99
- Situatia locurilor vacante . 111
- Conventie angajare absolventi – Art. 80 . 112
- Dispozitia de repartizare . 114
- Instiintare privind incadrarea in munca . 114
- Tabel nominal cu absolventii institutiilor de invatamant incadrati in munca . 115
- Contractul colectiv de munca . 116
- Contractul individual de munca . 121
- Fisa de aptitudine – Medicina muncii . 123
- Declaratia de asigurare sociala . 124
- Contract de asigurare sociala . 126
- Declaratia privind evidenta nominala a siguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor sociale de stat – Anexa 1.1, Anexa 1.2 . 128
- Metodologia de întocmire, completare, păstrare şi evidenta a carnetului de munca . 131
- Certificatul privind stagiul de cotizare si punctajul anual realizat in sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale . 134
- Vârstele standard de pensionare şi stagiile minime şi complete de cotizare . 135
- Facilitati acordate pentru conditii deosebite de munca . 136
- Stagiul de cotizare necesar pentru stabilirea pensiei de invaliditate . 136
- Stagiul de cotizare potential . 136
- Câştigul salarial mediu anual pe perioada 1938 – 2008 . 137
- Salariul minim pe economie . 138
- Punctaje acordate pentru stagii . 139
- Decizia pensie limita de varsta . 141
- Decizia medicala asupra capacitatii de munca . 142
- Decizia pensie de invaliditate . 143
- Decizia pensie anticipata partiala . 144
- Decizia pensie urmasi . 145
- Decizia pentru acordarea pensiei de serviciu . 146
- Decizie privind acordarea unor drepturi de pensie comunitară . 147
- Decizia privind incetarea platii pensiei . 149
- Dispozitie pentru suspendarea/incetarea platii pensiei . 149
- Decizia infiintare debit . 150
- Contract cadru - privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate . 151
- Certificatul de concediu medical si instructiuni de completare . 158
- Fazele executarii silite . 165
- Modalitatea de suportare a contributiilor si impozitelor aferente venitului salarial 170
- Formulare Europene. 171

Extras din document

TEMA 1

DOBANDIREA CALITATII DE ASIGURAT

Asiguratii sunt persoane fizice care contribuie la constituirea fondului de finantare a sistem public de pensii si alte drepturi de asigurari sociale.

Acestia pot fi:

- cetateni romani

- cetateni ai altor state

- apatrizi, pe perioada in care au domiciliul sau resedinta in Romania.

In sistemul public de pensii sunt asigurate obligatoriu prin efectul legii :

- persoanele care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca si raport de serviciu, in cazul functionarilor publici;

- persoanele care isi desfasoara activitatea in functii elective, sau care sunt numite in cadrul autoritatii executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, precum si membrii cooperatori dintr-o organizatie a cooperatiei mestesugaresti- asimilate cu salariaţi.

- persoanele care beneficiaza de drepturi banesti - asimilati somerilor;

- persoanele care se afla in una dintre situatiile urmatoare:

- asociat unic, asociati, comanditari

- administratori sau manageri care incheie un contract de administrare sau management;

- membri ai asociatiilor familiale

- persoane autorizate sa desfasoare activitati independente in categoria carora intra:

- expert contabil,contabil autorizat, consultant de plasament în valori mobiliare, consultant fiscal, auditor financiar, practician în reorganizare şi lichidare, broker, consilier în proprietate industrială;

- medic, farmacist, medic veterinar, persoane autorizate să furnizeze servicii publice conexe actului medical, psiholog cu drept de liberă practică;

- persoane autorizate să realizeze şi să verifice lucrările de specialitate din domeniul cadastrului, geodeziei şi cartografiei, expert tehnic, urbanist, architect, restaurator;

- notar public, expert criminalist, executor judecătoresc;

- traducător autorizat;

- oricare alte persoane care realizează venituri din practicarea unor profesii – meserii reglementate, desfăşurată în mod independent;

- persoane angajate in institutii internationale, daca nu sunt asiguratii acestora;

- alte persoane care realizeaza venituri din activitati profesionale;

Se pot asigura în sistemul public, în mod facultativ pe bază de contract de asigurare socială, persoanele care se regăsesc în situaţiile de mai sus şi care doresc să îşi completeze venitul asigurat, precum şi alte persoane.

Modalitati de dobandire a calitatii de asigurat

Dobandirea calitatii de asigurat in Romania se realizeaza in principal prin:

- incheierea unui contract individual de munca cu o persoana fizica sau juridica -denumită angajator-, încheierea unui raport de serviciu- functionarii publici -

- depunerea unei declaratii de asigurare la casele teritoriale de pensii

- incheierea unui contract de asigurare sociala cu casa teritoriala de pensii .

Încheierea contractului individual de muncă

Contractul individual de munca este înţelegerea scrisă în temeiul căruia o persoană fizică, denumita salariat, se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridica, in schimbul unei remuneratii denumit salariu.

Varsta minima la care o persoana fizica poate incheia un contract individual de munca, in calitate de salariat, este de 16 ani - la aceasta vârstă o persoană dobândeşte capacitatea deplina de exercitiu .

În mod excepţional, o persoană poate încheia un contract individual de munca si la implinirea varstei de 15 ani, cu acordul parintilor sau reprezentantilor legali.

După semnarea de către părţi a contractului individual de muncă, cele din sectorul privat, se înregistrează la Inspectoratul Teritorial de Muncă. (vezi pag. 116, 121, 123)

În mod asemănător contractelor individuale de muncă, angajatorii funcţionarilor publici, pe baza unor reglementări speciale încheie un - raport de serviciu-.

Funcţionarii publici sunt salariaţi din urmatoarele instituţii:

- aparatul propriu ale guvernului;

- ministere;

- instituţii deconcentrate;

- institutii ale administratiei publice locale;

- alte institutii cu regim special, etc

Drepturile angajatorului sunt,in principal, urmatoarele:

- sa stabileasca organizarea si functionarea unitatii;

- sa stabileasca atributiile corespunzatoare pentru fiecare salariat;

- sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de serviciu;

- sa constate savarsirea abaterilor disciplinare si sa aplice sanctiunile corespunzatoare- potrivit legii, contractului colectiv de munca aplicabil si regulamentului intern-.

Fisiere in arhiva (1):

  • Sisteme si Institutii de Asigurari Sociale.doc

Alte informatii

Facultatea de Stiinte Economice, Universitatea din Oradea Masterat anul II, profilul Finante, Banci, Asigurari