Toate seminariile din domeniul Automatica

 • Algebra Booleana

  Introducere ȋn algebra booleanǎ 1. Algebra Booleanǎ - Se mai numește și logicǎ booleanǎ; - Și-a cǎpǎtat numele dupǎ matematicianul englez George Boole, care a scris despre ea ȋn cartea sa „O investigare a legilor gȃndirii” („An investigation of the Laws of Thought”) - 1854; - Printre aplicațiile algebrei logice se numǎrǎ: logica matematicǎ, logica digitalǎ, programarea calculatoarelor, statistica; - Cel care a descoperit aplicabilitatea algebrei booleene ȋn electronicǎ este Shannon...

 • Seminar Tehnici de Optimizare

  1. Determinati maximul functiei f(x; y) = 1 (x ¡ a)2 + (y ¡ a)2 + 1 Discutie dupa a 2 R. 2. Sa se determine parametrul real astfel incat f(x; y) = 11x2 + 20xy + y2 ¡ 2x ¡ 2y + 2 sa aiba un minim (local) egal cu 2. 3. Sa se calculeze extremele si natura acestora pentru urmatoarele functii: a. f(x; y; z) = (x + 1)(y + 2)(z + 3) b. f(x; y; z) = x2 + y2 + z2 ¡ 2xyz c. f(x; y; z) = (x + y)e¡x2+y2 2 4. Determinati extremele functiei f(x; y) = x3y2(a ¡ x ¡ y) Pentru ce valori alel lui...

 • Baze de Date

  de date şi sisteme de gestiune a bazelor de date. Elemente generale O bază de date este un ansamblu organizat şi structurat de date legate funcţional între ele. Bazele de date sunt gestionate unitar prin programe dedicate, numite sisteme de gestiune a bazelor de date (SGBD; DBMS - DataBase Management Systems). Un SGBD (fig. 1) este responsabil de: Fig. 1 Structura generală a unui sistem de gestiune a bazelor de date - memorarea datelor prin intermediul sistemului de gestiune a...

 • Organizarea si Planificarea in Ingineria Sistemelor

  Primul pas in managementul proceselor in ingineria sistemelor este de a dezvolta implementarea anterioara a structurii organizationale care se va baza pe cerintele sistemului.Facand referire la procesul de analiza,planificarea in ingineria sistemelor incepe cu identificarea nevoilor clientului , precum si "definitiile" cerintelor pentru ca un proiect sa poata incepe sa fie eleborat,dezvoltat,produs si in final sa obtinem un sistem care va fi robust si avand costuri optime.Desi orice...

 • Elementele Limbajului Verilog

  Limbajul verilog este organizat pe mai multe nivele din care fac parte: a)nivelul inferiorcare permite descrierea amplasarii si conectarii rezistoarelor si tranzistoarelor b)nivelul poarta care descrie folosind portile logicesi bistabile c)nivelul transferlului intre registri(RTL) care opereaza cu vectori de intrare /iesire Limbajul verilog reprezinta o structura logica care este abordata sub forma de structura de proiect.Descrierea proiectuluiui poarta numele de constructie complemantara...

 • DSP – Avantaje si Dezavantaje

  Avantaje 1. garanteaza acuratetea semnalului ce este determinate de numarul de biti utilizati in prelucrare. 2. perfecta reproductivitate – aceleasi performante se obtin de la unitate la unitate, neexistand variatii datorate componentelor.Ex. Utilizand tehnici DSP un semnal digital poate fi copiat sau reprodus laintervale de timp diferite fara nici o degradare a semnalului (reproducerea semnalului de pe un ?) 3. nu exista deviatie sau variatii ale performantelor cu temperatura sau...

 • Domotica - Concepte Fundamentale de Modelare si Simulare

  1. Sistem, model, simulare Un sistem este definit de o mulţime de componente care interacţionează între ele pe de o parte şi cu exteriorul pe de altă parte. Aceste componente cunoscute sub numele de entităţi definesc echipamente fizice din sistemul real respectiv activităţi fizice activităţi care apar în sistemul studiat. Fiecare entitate este caracterizată de un set de atribute care descriu şi definesc funcţional entitatea noastră. Ca urmare modelul reprezintă o descriere logico-matematică...

 • Codarea Surselor pentru Canale cu Perturbatii

  3.1. Punerea problemei În cazul transmisiilor la distanţe relativ mari, prin apariţia inerentă a perturbaţiilor, o parte din simbolurile din alfabetul codului, ce formează cuvintele de cod ataşate mesajelor, pot fi modificate, astfel încât ceea ce se recepţionează nu mai corespunde cu ceea ce s-a transmis. Deoarece în marea majoritate a situaţiilor practice se foloseşte ca alfabet al codului numai 0 şi 1 (uşor de realizat) vom considera în continuare doar acest caz. În situaţia în care...

 • Retele Neuronale cu Invatare Nesupravegheata de Tip Kohonen

  Utilizarea RNA pentru rezolvarea unor probleme practice necesită parcurgerea, unei etape esenţiale - etapa de învăţare sau antrenare. În majoritatea cazurilor, antrenarea unei RNA constă în determinarea ponderilor conexiunilor sinaptice dintre neuroni wij şi a pragurilor fiecărui neuron i , care asigură performanţele optime ale reţelei, în sensul în care, pentru un set de date aplicat la intrare, reţeaua oferă la ieşire răspunsul cel mai apropiat de soluţia exactă a problemei studiate. Din...

 • Tema 8 - Hazarde Structurale la Procesoarele de Tip Pipeline - Exemple Reale si Solutii

  Pentru a creste performanta procesoarelor a fost dezvoltata tehnica “benzii de asamblare”, numita si pipeline. Majoritatea procesoarelor din zilele noastre o folosesc datorita simplitatii si eficacitatii. Este folosita in special cu arhitecturile de RISC. Datorita unor particularitati ale procesarii pipeline (in special hazardurile pe care aceasta le implica), apare necesitatea unor compilatoare optimizate zise si reorganizatoare sau schedulere, cu rolul de a reorganiza programul sursa...

 • Structuri de Date si Algoritmi

  1.Definitia unui tip de date abstract - TDA Un TDA este un model matematic cu o colectie de operatori definiti pe el. Intr-un TDA, operatorii pot avea ca operanzi nu numai instante ale TDA-ului respectiv, ci si ale altui TDA, dupa cum rezultatul poate fi o instanta a oricarui TDA, dar cel putin un operand sau rezultatul trebuie sa apartina TDA-ului respectiv. Un TDA "incapsuleaza" un tip de date, in sensul ca definitia si toti operatorii tipului pot fi localizati intr-o...

 • Grafuri. Parcurgerea Grafurilor. Sortarea Topologica

  Scop: Parcurgerea in latime se foloseste: - pentru Inteligenta Artificiala (metoda neinformata de cautare... mai multe la cursul de IA); - intr-o multime de aplicatii din teoria grafurilor (in special legate de drum minim de la un nod dat la un alt nod, componente conexe, grafuri bipartite); - in jocuri pe calculator, pentru gasirea drumurilor, in special in jocuri Real Time Strategy (un mic exemplu in aplicatie); Parcurgerea in adancime se foloseste: - pentru Inteligenta Artificiala...

 • Bobine

  BOBINE 1. Generalitati In sens larg, prin bobina se intelege un element de circuit format dintr-un conductor electric astfel infasurat, încât se formeaza una sau mai multe spire. O spira are doua conductoare active: unul de ducere si unul de întoarcere, raportat la sensul curentului prin spira. Ca forme obisnuite, întâlnim bobine cilindrice, paralelipipedice sau toroidale. Clasificarea bobinelor se poate face si dupa alte criterii, asa cum va reiesi in cele ce urmeaza. 2. Materiale...

Pagina 1 din 2