Baze de Date

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest seminar prezinta Baze de Date.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 24 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Automatica

Extras din document

de date şi sisteme de gestiune a bazelor de date. Elemente generale

O bază de date este un ansamblu organizat şi structurat de date legate funcţional între ele.

Bazele de date sunt gestionate unitar prin programe dedicate, numite sisteme de gestiune a bazelor de date (SGBD; DBMS - DataBase Management Systems).

Un SGBD (fig. 1) este responsabil de:

Fig. 1 Structura generală a unui sistem de gestiune a bazelor de date

- memorarea datelor prin intermediul sistemului de gestiune a fişierelor;

- gestiunea datelor şi a legăturilor dintre ele (SGBD intern);

- introducerea şi extragerea datelor (SGBD extern).

SGBD-urile actuale au 3 niveluri de reprezentare a datelor din bazele de date (fig. 2):

- nivelul extern care face referire la datele necesare utilizatorilor;

- nivelul conceptual care rezultă din nivelul extern prin analiza schemelor externe şi prin eliminarea redundanţelor;

- nivelul intern care se realizează cu ajutorul efectiv al SGBD-ului pornind de la schema conceptuală.

Funcţiile de bază ale unui SGBD sunt (fig. 3):

- funcţia de utilizare;

- funcţia de descriere a datelor;

- funcţia de manipulare;

- funcţia de administrare.

Funcţia de utilizare asigură interfaţa între utilizatori şi baza de date. Mulţimea utilizatorilor poate fi împărţită în trei categorii:

- programatorii de aplicaţii, care scriu programele ce utilizează baza de date;

- utilizatorii finali (beneficiarii propriu-zişi ai bazei de date), care, la rândul lor, pot fi împărţiţi în utilizatori experţi şi utilizatori neinformaticieni (aşa-numiţii utilizatori naivi);

- administratorul bazei de date care asigură administrarea unitară a bazei de date.

Funcţia de descriere a datelor se referă la definirea bazei de date cu ajutorul unui limbaj de descriere a datelor (LDD). Definirea datelor poate fi realizată la toate nivelurile SGBD-urilor (extern, conceptual, intern). În urma descrierii datelor, rezultă schema bazei de date.

1

Baze de date - Constantinescu Cătălin; 2006 - 2007, sem. 1

Funcţia de manipulare a datelor este cea mai complexă şi se materializează prin intermediul limbajelor de manipulare a datelor (LMD). La nivelul acestei funcţii, datele sunt încărcate, actualizate, prelucrate şi regăsite.

Funcţia de administrare cade în sarcina adminstratorului de reţea. Câteva dintre sarcinile acestuia sunt:

- organizarea bazei de date;

- realizarea schemei conceptuale;

- coordonarea proiectării bazei de date;

- autorizarea accesului la date;

- refacerea bazei de date în cazul alterării acestora etc.

Fig. 2 Nivelurile de reprezentare şi percepţie a SGBD-urilor

Fig. 3 Funcţiile de bază ale unui SGBD

2

Fisiere in arhiva (1):

  • Baze de Date.pdf

Alte informatii

UNIVERSITATEA DIN CRAIOVA FACULTATEA DE ELECTROMECANICĂ CATEDRA DE ACŢIONĂRI ELECTRICE