Piete de Capital - Seminarii

Seminar
6.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Burse
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 11 în total
Cuvinte : 4426
Mărime: 101.17KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Nicolae Carmen
2 seminarii

Extras din document

SEMINAR I – NOTIUNI INTRODUCTIVE

PIATA DE CAPITAL

- este conditionata de existenta economisirii ca fundament al ofertei de capital

- functioneaza ca un mechanism de legatura intre cei la nivelul carora se manifesta un surplus de capital (investitori) si cei care au nevoie de capital (emitenti)

- “loc de intalnire” al vanzatorilor si cumparatorilor de valori mobiliare

- Active tranzactionate / suport – valorile mobiliare

CEREREA SI OFERTA DE CAPITAL

Cererea de capital are ca reprezentanti emitentii de valori mobiliare.

Emitentii de valori mobiliare reprezinta organisme publice sau private care au emis valori mobiliare (actiuni, obligatiuni, etc) pentru a finanta anumite nevoi (de investitii, dezvoltare, etc).

Categorii de emitenţi de valori mobiliare :

Societăţi comerciale pe acţiuni deţinute public (deschise): emit acţiuni comune şi obligaţiuni corporative.

Autorităţile publice locale –emit obligaţiuni municipale

Statul-emite obligaţiuni de stat şi titluri de stat (certificate de trezorerie)

Instituţii financiare internaţionale: BERD, BM, BEI, IFC, etc.

Oferta de capital: reprezentantii ofertei de capital sunt investitorii, fiind posesorii unui surplus de capital.

- Investitorii pot fi:

1. Investitori individuali- persoane fizice

2. Investitori instituţionali (calificaţi) -reprezintă o clasă sofisticată de investitori, care dispun de resurse financiare impresionabile, capabili să evalueze şi să îşi asume riscurile investiţionale, din această categorie de investitori făcând parte (fără ca enumerarea să aibă caracter exhaustiv) :

- societăţile de servicii de investiţii financiare (SSIF) care au dreptul de tranzacţionare pe nume şi în cont propriu, şi au dreptul de a subscrie în baza unor angajamente ferme în cadrul unor oferte publice (de exemplu oferte publice de vânzare acţiuni, derulate prin metoda plasamentului garantat) ;

- societăţile de investiţii financiare (SIF) : reprezintă fonduri închise de investiţii, încadrate în categoria altor organisme de plasament colectiv conform legislaţiei incidente pieţei de capital. Sub aspect juridic, sunt organizate sub forma unor societăţi comerciale pe acţiuni, de tip deschis, fiind admise la cota Bursei de Valori Bucureşti din 1 noiembrie 1999 şi având drept obiect de activitatea administrarea investiţiilor, adică a plasamentelor de capital efectuate în alte societăţi comerciale, care operează în diferite sectoare ale economiei naţionale.

- societăţile de administrare a investiţiilor (SAI): sunt persoane juridice organizate sub forma societăţilor comerciale pe acţiuni, având drept obiect de activitate administrarea, în condiţiile legii, a organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare (cunoscute sub denumirea de fonduri deschise de investiţii sau fonduri mutuale) precum şi a altor organisme de plasament colectiv. În acest sens, ele stabilesc şi aduc la înfăptuire politica investiţională a fondurilor deschise de investiţii, în acord cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital şi ale Regulamentului nr. 15/2004 emis de CNVM în aplicarea acestui act normativ. De asemenea, în condiţiile stipulate conform prospectului de emisiune a fondurilor deschise de investiţii privind strategia şi coordonatele politicii investiţionale, SAI administrează resursele financiare mobilizate de la investitori şi le plasează în active cu diferite grade de risc, precum acţiuni tranzacţionate (fonduri de acţiuni), obligaţiuni municipale şi/sau corporative (fonduri de obligaţiuni), titluri de stat şi certificate de depozit bancar (fonduri monetare) sau diverse combinaţii ale acestor active (fonduri diversificate

- instituţii de credit (societăţi bancare) : folosesc instrumentele financiare specifice pieţei de capital pentru fructificarea (aprecierea) fondurilor proprii, fie în scopul remunerării superioare a depozitelor bancare atrase de la deponenţi, fie în scopul dezvoltării activităţilor operaţionale.

- societăţile de asigurare-reasigurare : se regăsesc în calitate de operatori pe piaţa de capital, în căutare de oportunităţi investiţionale care să fructifice fondurile atrase de la asiguraţi sub forma primelor de asigurare, pentru a asigura un anumit nivel de comfort în ornorarea angajamentelor financiare asumate faţă de aceştia (cu precădere în cazul asigurărilor de viaţă- de tip unit linked care se leagă de anumite programe investiţionale derulate pe maturităţi îndelungate).

- fonduri de pensii private: utilizează vehicule investiţionale oferite de piaţa de capital, în definirea strategiei şi a politicii investiţionale care să permită plasarea resurselor atrase de la beneficiarii acestor fonduri de pensii private, în condiţiile realizării unor rentabilităţi satisfăcătoare pe o bază prudenţială de diversificare a riscurilor.

- organisme şi instituţii financiare de talie internaţională : Fondul Monetar International, Banca Centrală Europeană, BEI, BERD, Divizia de Investiţii şi Finanţare a Băncii Mondiale (IFC).

Din punct de vedere al comportamentului investitional, investitorii se impart in 3 categorii:

- investitori strategici – au ca obiectiv obtinerea unui pachet de actiuni in jurul pozitiei majoritare; mecanismul: cumpararea companiei, retehnologizarea ei si vanzarea ei  profit

- investitori de portofoliu – investesc in pachete semnificative de actiuni de ex fonduri de investitii, apoi vand pachetul dar nu neaparat cel majoritar

- investitori speculativi – vizeaza obtinerea de profit pe termen scurt din diferente de pret.

INTERMEDIARII PE PIAŢA DE CAPITAL

În categoria intermediarilor pe piaţa de capital, operează în condiţiile Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital şi a altor reglementări incidente (Regulamentul CNVM nr. 32/2006 privind serviciile de investiţii financiare) se regăsesc societăţile de servicii de investiţii financiare (SSIF) şi instituţiile de credit.

Potrivit Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, intermediarii pot presta cu titlu profesional următoarele categorii de servicii de investiţii financiare:

I. Servicii principale:

a) preluarea şi transmiterea ordinelor primite de la investitori în legătură cu unul sau mai multe instrumente financiare;

b) executarea ordinelor în legătură cu unul sau mai multe instrumente financiare, altfel decât pe cont propriu;

c) tranzacţionarea instrumentelor financiare pe cont propriu;

d) administrarea portofoliilor de conturi individuale ale investitorilor, pe bază discreţionară, cu respectarea mandatului dat de aceştia, atunci când aceste portofolii includ unul sau mai multe instrumente financiare;

e) subscrierea de instrumente financiare în baza unui angajament ferm şi/sau plasamentul de instrumente financiare;

Preview document

Piete de Capital - Seminarii - Pagina 1
Piete de Capital - Seminarii - Pagina 2
Piete de Capital - Seminarii - Pagina 3
Piete de Capital - Seminarii - Pagina 4
Piete de Capital - Seminarii - Pagina 5
Piete de Capital - Seminarii - Pagina 6
Piete de Capital - Seminarii - Pagina 7
Piete de Capital - Seminarii - Pagina 8
Piete de Capital - Seminarii - Pagina 9
Piete de Capital - Seminarii - Pagina 10
Piete de Capital - Seminarii - Pagina 11

Conținut arhivă zip

  • Piete de Capital - Seminarii
    • Sem 2.doc
    • Seminar 1 - Piata de capital - Notiuni introductive_2003.doc

Alții au mai descărcat și

Strategii de Plasament pe Piețele Financiare

În lucrarea de fata am luat în considerare 3 tipuri de instrumente financiare de pe piata financiara din Romania si le-am analizat din punct de...

Gestiunea Portofoliului de 10 Titluri

INTRODUCERE Obiectivul proiectului Proiectul îsi propune drept scop analiza de piata a evolutiei cursurilor actiunilor în vederea constituirii...

Bursa de Valori București

Introducere Orice economie naţională, indiferent de nivelul său de dezvoltare, este caracterizată de existenţa şi funcţionarea unor pieţe...

Intermediarii Pietei de Capital Reglementate - Societatile de Servicii de Investitii Financiare – SSIF

Capitolul I Piata de capital reglementată I.1. Conceptul de piaţă de capital reglementată În orice economie modernă, unii membrii ai societăţii...

Analiza uniu portofoliu Virtual de Actiuni

In perioada august- noiembrie 2007, a avut loc o scadere a pietei financiare pe fondul conjuncturii negative pe care au traversat-o bursele externe...

Strategii de Plasament pe Piata Financiara

Capitolul 1. Rentabilitatea, riscul şi trendul acţiunii RBR 2 1.1. Rentabilitatea medie şi interpretarea acesteia comparativ cu rentabilităţile...

Test - piețe de capital nr 1

- GRUPA___________________ NUME ȘI PRENUME _________________________________ - Timp de lucru: 90 de minute - Aproximarea valorilor intermediare...

Indici Bursieri

Indicii bursieri sunt produse sintetice ce exprimă evoluţia cursului valorilor mobiliare pe o anumită piaţă, sau pentru o zonă geografică....

Ai nevoie de altceva?