Test - piețe de capital nr 1

Seminar
7/10 (1 vot)
Domeniu: Burse
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 3 în total
Cuvinte : 1541
Mărime: 97.85KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Anghel
Facultatea de Finante, Asigurari, Banci si Burse de Valori
Academia de Studii Economice, Bucuresti

Extras din document

- GRUPA___________________ NUME ȘI PRENUME _________________________________

- Timp de lucru: 90 de minute

- Aproximarea valorilor intermediare se va face prin trunchiere la 4 zecimale

Partea I. Întrebări cu variante multiple și răspuns unic (0.35 puncte/întrebare)

1. Prețul unei acțiuni SIF Moldova SA (SIF2) a fost de 0,7950 lei la începutul anului 2016 și de 0,7830 lei la finalul anului 2016. Mai știți că SIF2 a plătit un dividend în valoare de 0,045 lei pe 7 iulie 2016. Cât a fost randamentul total (în timp discret) al acțiunii SIF2 în anul 2016?

a) 1,53% b) 4,15% c) -1,51% d) 7,30%

2. Covarianța dintre o obligațiune și o acțiune este de 0,4%. Varianța randamentelor obligațiunii este 0,36%, iar a randamentelor acțiunii este 4%. Cât este varianța unui portofoliu de ponderi egale format din cele doua active?

a) 1,29% b) 1,19% c) 4,23% d) 1,38%

3. În industria farmaceutică, media multiplului P/E (medie1) este 8,45, iar media multiplului P/BV (medie2) este 2,23. O companie din această industrie are un profit net de 4 mil. u.m., un capital propriu de 15 mil. u.m., număr total de acțiuni 100 mil. u.m. și un preț de piață de 0,3 u.m. Cum se compară multiplii de preț P/E și P/BV pentru această companie față de mediile industriei?

a) P/E > medie1

P/BV < medie2 b) P/E < medie1

P/BV > medie2 c) P/E > medie1

P/BV > medie2 d) P/E < medie1

P/BV < medie2

4. Pe parcursul anului 2008, societatea Banca Transilvania SA (TLV) a decis consolidarea valorii nominale a acțiunilor sale de la 0,1 RON la 1 RON. Înainte de data de înregistrare, prețul de piață al unei acțiuni TLV era 0,262 RON. Cât a fost prețul teoretic după consolidare?

a) 0,0262 b) 1 c) 0,01 d) 2,62

5. Pe parcursul anului 2006, societatea SSIF Broker SA (BRK) a decis divizarea valorii nominale a acțiunilor sale de la 1 RON la 0,5 RON. Înainte de data de înregistrare, compania avea 31.870.392 acțiuni la un preț de piață de 2,21 RON. Câte acțiuni au rezultat după divizare?

a) 15.935.196 b) 70.433.566 c) 63.740.784 d) 31.870.392

6. Biofarm SA (BIO) are 985 mil. acțiuni. În luna august 2016, compania a distribuit un dividend de 0,016 lei. Dacă prețul de piață al unei acțiuni înainte de distribuire a fost de 0,256 lei, cât a fost capitalizarea teoretică după distribuirea dividendului?

a) 252,16 mil. lei b) 267,92 mil. lei c) 985 mil. lei d) 236,4 mil. lei

7. Pe parcursul anului 2011, Concefa SA Sibiu (COFI) și-a majorat capitalul social. Înainte de majorare, compania avea 56,85 mil. acțiuni cu un preț de piață de 0,8 lei, iar după majorare avea 63 mil. acțiuni. Știind că prețul de emisiune al noilor acțiuni a fost de 0,5 lei, cât a fost valoarea teoretică a dreptului de subscriere în această majorare?

a) 0,03 lei b) 0,77 lei c) 0,3 lei d) 0,27 lei

8. O obligațiune cu anuități constante de 395 u.m. are 3 ani până la scadență, valoare nominală de 1000, rata cuponului de 9% și randamentul la maturitate de 10%. Cât este prețul obligațiunii?

a) 99,98 b) 98,23 c) 177,21 d) 173,31

9. O obligațiune clasică cu 2 ani până la maturitate și o valoare nominala de 1000 lei, are o rată a cuponului de 5% și un preț de 103. O obligațiune zero-cupon tot cu 2 ani până la maturitate și o valoare nominală de 1000 lei, are un preț 96. Cât este diferența absolută (calculată în puncte procentuale) dintre randamentele la maturitate ale celor două obligațiuni?

a) 2,23 b) 2,44 c) 1,36 d) 0,21

10. La o scădere cu 1 punct procentual a ratelor de dobândă, prețul obligațiunii A crește cu 2,35%, prețul obligațiunii B crește cu 3,72%, iar prețul obligațiunii C crește cu 1,96%. Obligațiunea D are un randament la maturitate de 8%, o Durată de 4,04 și o Convexitate de 7,32. Care obligațiune este cea mai riscantă?

a) A b) B c) C d) D

Preview document

Test - piețe de capital nr 1 - Pagina 1
Test - piețe de capital nr 1 - Pagina 2
Test - piețe de capital nr 1 - Pagina 3

Conținut arhivă zip

  • Test - piete de capital nr 1.docx

Alții au mai descărcat și

Bursă de Mărfuri

1.1. ISTORICUL BURSELOR DE MARFURI Aparitia si formarea burselor de marfuri este rezultatul unui proces evolutiv firesc care a început în urma...

Evoluția pieței instrumentelor financiare derivate din România

Instrumentele financiare derivate au apărut pe piața tranzacțiilor financiare din motive speculative și din doleanța operatorilor economici care...

Piețe de capital

AIG American International Group sau AIG este o companie importantă americană de asigurări, listată la NYSE, al cărui sediu se găsește în clădirea...

Reglementarea și supravegherea piețelor instrumentelor financiare derivate - Abordare comparativă

Capitolul 1. Piața instrumentelor financiare derivate Piața instrumentelor derivate s-a dezvoltat în decursul anilor datorită faptului că oferă...

Piete de Capital - Seminarii

SEMINAR I – NOTIUNI INTRODUCTIVE PIATA DE CAPITAL - este conditionata de existenta economisirii ca fundament al ofertei de capital -...

Analiza economico-financiară

-pentru începutul anului 2017 Situația netă (1)= Total Active - Total Datorii = 895 651- 1 239 615 =-343 964 lei Total active = Active...

Teste Grila Piete de Capital

1). Care sunt pieţele componente ale pieţei de capital? a) Piaţa monetară; b) Piaţa primară de capital; c) Piaţa secundară de capital; d) Piaţa...

Riscul pe piata de capital

1. NOȚIUNI CONCEPTUALE Prin riscul unui titlu mobiliar se înţelege fie sacrificiul unui avantaj imediat sau absenta unui consum imediat, in...

Ai nevoie de altceva?