Teste Grila Piete de Capital

Imagine preview
(6/10 din 4 voturi)

Acest seminar prezinta Teste Grila Piete de Capital.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 7 pagini .

Profesor: Marcu Vasile

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Burse

Extras din document

1). Care sunt pieţele componente ale pieţei de capital?

a) Piaţa monetară;

b) Piaţa primară de capital;

c) Piaţa secundară de capital;

d) Piaţa bancară;

2). Pieţele financiare pot fi organizate după următoarele principii:

a) Principiul băncii universale;

b) Principiul autonomiei pieţei;

c) Principiul separaţiei pieţelor;

d) Principiul mixt;

3). O componenta a pietei financiare poate fi deschisa de urmatoarele elemente:

a) autoritatea pietei

b) mecanismul pietei

c) instrumentele pietei

d) institutiile pietei

4). Pe piata financiara transferul de fonduri dinspre oferta spre cerere se realizeaza prin intermediul :

a) pietei de capital

b) pietei bunurilor si serviciilor

c) pietei bancare

d) pietei resurselor

5).Mărfurile tranzacţionate în burse trebuie să aibă următoarele caracteristici:

a) să fie bunuri generice;

b) să fie bunuri fungibile ;

c) să fie bunuri standardizabile;

d) să fie bunuri cu grad redus de prelucrare;

e) să fie bunuri generale;

6).Care dintre caracteristicile următoare sunt valabile pentru activele monetare?

a) sunt emise ca rezultat al unui plasament pe termen scurt;

b) produc dobândă;

c) au risc scăzut ( sunt mai sigure decat activele de capital);

d) sunt negociabile (au piaţă secundară);

e) au grad ridicat de lichiditate;

7).Care dintre caracteristicile următoare sunt valabile pentru activele de capital?

a) sunt emise ca urmare a unui plasament pe termen lung;

b) produc dobânzi sau dividende;

c) nu sunt negociabile pe pieţe organizate (nu au piaţă secundară);

d) au gradul de lichiditate mai mic decât activele monetare;

e) au risc mai ridicat decît activele monetare;

8).Care dintre caracteristicile următoare sunt valabile pentru institutiile financiare?

a) Acceptă depozite și dau împrumuturi;

b) Gestioneaza conturile monetare ale clienţilor;

c) Emit active bancare (perfect lichide și cu risc mai redus);

d) Atrag fondurile investitorilor pe piaţa primară și le plasează clienţilor (agenţi economici, organe ale administraţiei locale, sau de stat);

9). Institutiile bancare:

a) accepta depozite si dau imprumuturi

b) gestioneaza portofolii de active de capital ale clientilor

c) deschid conturi pentru clienti

d) emit active bancare (perfect lichide si cu risc redus)

10). Valorile mobiliare sunt instrumente financiare, si in aceasta categorie sunt incluse:

a) actiunile

b) drepturile de preferinta

c) drepturile de conversie a creantelor in actiuni

d) contracte REPO

11).Titlurile financiare negociabile pe piaţa bursieră sau alte pieţe reglementate se mai numesc și instrumente bursiere și se clasifică în următoarele categorii :

a) titluri primare;

b) titluri secundare;

c) titluri sintetice;

d) titluri derivate;

12).Titlurile bursiere primare sunt reprezentate de :

a) acţiuni;

b) obligaţiuni;

c) contracte de opţiune;

d) titluri de stat;

13).Titlurile bursiere derivate(derivative) sunt reprezentate de :

a) contracte imobiliare;

b) contracte futures;

c) contracte de opţiune;

d) titluri de stat;

14).Care din următoarele pieţe nu este componentă a pieţei de capital?

a) piaţa valutară;

b) piaţa acţiunilor;

c) piaţa obligaţiunilor;

d) bursa de valori;

15).Care din subdiviziunile pieţei de capital facilitează numai emisiunea de titluri financiare?

a) piaţa primară de capital;

b) piaţa secundară de capital;

c) bursa de valori;

16). Persoanele ce pot decide asupra pretului pe piata al titlurilor financiare:

a) persoane afiliate

b) persoane implicate

c) persoane care actioneaza in mod concertat

d) persoane insinuate

17). Intre functiile bursei se por enumera:

a) organizarea unei piete vaste

b) formarea unui pret corect

c) armonizare a preturilor

d) organizarea licitatiilor de vanzare

18). Rolul primordial al organismului de autoritate al pietei de capital este de a asigura:

a) protectia investitorilor

b) protectia emitentilor

c) protectia institutiilor financiare

d) reglementarea pietei financiare

19). Rolul autoritatii pietei de capital se refera la:

a) reglementarea si monitorizarea activitatii institutiilor ce activeaza pe piata

b) autorizarea si monitorizarea functionarii institutiilor ce activeaza pe piata

c) autorizarea instrumentelor ce se tranzactioneaza pe piata

d) aprobarea bilantului bursei de valori

20).În cadrul licitaţiei bursiere se confruntă:

a) un vânzător cu mai mulţi cumpărători;

b) un cumpărător cu mai mulţi vânzători;

c) mai mulţi vânzători cu mai mulţi cumpărători;

21).Caracteristicile pietei bursiere sunt:

a) piaţă dematerializată sau simbolică;

b) piaţă liberă;

c) piaţă organizată;

d) piaţă reprezentativă;

e) piaţă distribuită;

22).Nivelele eficienţei pieţei de capital sunt :

a) eficienţă redusă;

b) eficienţă informaţională;

c) eficienţă semiputernică;

d) eficienţă puternică;

23).Eficienţa pieţei de capital se referă la ?

a) eficienţa informaţională;

b) eficienţa operaţională;

c) eficienţa alocării;

d) eficienţa financiară;

24). Pentru a fi admise la cota unei burse de valori, adică pentru a putea fi tranzacţionate într-o bursă de valori, acţiunile emise de societăţile pe acţiuni trebuie:

a) să aibă o anumită vechime;

b) să fi obţinut de-a lungul anilor rezultate care-i conferă credibilitate;

c) să aibă contract de administrare cu o societate de administrare;

d) să fi emis pe piaţă un număr important de acţiuni ;

e) să aibă un număr mare de acţionari;

25). Cuponul obligaţiunii este:

a) dobânda nominală a obligaţiunii;

b) rata dobânzii obligaţiunii;

c) diferenţa dintre valoarea de emisiune si valoarea nominală;

d) diferenţa dintre valoarea de rambursare și valoarea nominală;

Fisiere in arhiva (1):

  • Teste Grila Piete de Capital.doc