Crearea Paginilor Web cu Ajutorul Limbajului HTML

Seminar
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Calculatoare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 3246
Mărime: 17.84KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Stan Ioana

Extras din document

Configurarea cadrului de lucru HTML

Toate fişierele HTML trebuie cuprinse între o pereche de etichete HTML de deschidere/închidere. Aceste etichete indică browserului că textul cuprins între ele este de tip HTML. Se recomandă plasarea fiecăreia dintre aceste două etichete pe un singur rând.

<HTML> - eticheta de deschidere

textul nostru

</HTML> - eticheta de închidere

Fiecare pagină HTML este divizată în două secţiuni: secţiunea antet (head) şi secţiunea corp (body). Antetul şi corpul paginii sunt identificate de etichetele <HEAD> </HEAD> şi <BODY> </BODY>.

Structura documentului HTML:

<HTML>

<HEAD>

Antetul documentului

</HEAD>

<BODY>

Corpul documentului

</BODY>

</HTML>

Observaţie – Unele browsere adaugă automat aceste etichete, totuşi se recomandă plasarea acestor etichete deoarece ajută la păstrarea acestor secţiuni distincte şi uşor de găsit.

Fiecare document Web trebuie să aibă un titlu, pentru a fi în conformitate cu specificaţiile HTML.

Observaţie – Titlurile sunt folosite pentru a fi reţinute în listele de pagini marcate cu semn de carte şi sunt afişate deasupra barei de meniu în browserele grafice. De asemenea, când se utilizează un motor de căutare, titlul este folosit în pagina cu răspunsuri.

Crearea unui titlu de pagină se realizează prin adăugarea etichetelor <TITLE> între etichetele <HEAD> şi plasarea titlului între etichetele <TITLE> de început şi sfârşit.

<HTML>

<HEAD>

<TITLE> Titlu pagină </TITLE>

</HEAD>

<BODY>

Corpul documentului

</BODY>

</HTML>

Antetul documentului conţine, opţional, titlul acestuia şi informaţii despre autor, tipul documentului etc.

Etichetele de început pot conţine atribute (informaţii suplimentare care modifică efectul unei etichete la afişare). De exemplu, eticheta <BODY> poate cuprinde atribute pentru stabilirea culorilor:

- bgcolor – stabileşte culoarea pentru fundalul întregii pagini

- text – stabileşte culoarea textului obişnuit din pagină (text care nu este hiperlegătură)

- link - stabileşte culoarea hiperlegăturilor din pagină

- alink - stabileşte culoarea hiperlegăturilor active în procesul de conectare

- vlink - stabileşte culoarea hiperlegăturilor vizitate

<BODY bgcolor=”culoare” text=”culoare” link=”culoare” alink=”culoare” vlink=”culoare” >

Exemplu:

<BODY bgcolor =”FFFFFF” text = "000000” link=”0000FF” alink = ”FF0000”

alb negru albastru roşu

vlink = ”800080” >

mov

Culorile sunt specificate prin numerecare reprezintă niveluri diferite de lumină roşie, albastră şi verde. Fiecare culoare este reprezentată printr-un triplet de perechi hexazecimale, fiecare pereche de cifre reprezentând o culoare elementară (mai întâi roşu, apoi verde şi în final albastru).

Stabilirea structurii paginii

- Structurarea cu subtitluri (headings) se realizează cu etichetele <Hn>.

<Hn> Titlu </Hn> , n=1 6.

Cu cât cifra este mai mare, cu atât titlul respectiv se afişează scris cu caractere mai mici. HTML oferă şase nivele de titluri, numerotate de la 1 la 6. titlurile sunt afişate cu caractere mai mari, eventual întărite (bold), şi sunt distanţate prin câte o linie atât de textul de deasupra cât şi de cel de dedesubt.

- Structurarea cu ajutorul preformatării

Aşezarea textului în pagină se face de către browser, repectând marcajele de formatare din textul HTML. În consecinţă, dacă se modifică dimensiunile ferestrei, se modifică şi aşezarea în pagină. Spaţiile şi caracterele speciale din textul HTML, cum ar fi caracterul de trecere la linie nouă sau de întoarcere a carului, sunt ignorate de browser şi nu au efect la afişarea pe ecran. Există un marcaj care impune ca textul să fie aşezat pe ecran aşa cum este el în pagina HTML. Acest marcaj este <PRE>.

<PRE> Text preformatat </PRE>

Exemplu:

<PRE>

Un exemplu de text

preformatat

scris pe trei linii.

</PRE>

Acest text va apare pe ecran exact sub forma în care se află în pagina HTML.

- Structurarea cu paragrafe

Fiecare paragraf este cuprins între marcajele <P> </P>. Totuşi, folosirea marcajului de sfârşit de paragraf , </P>, nu este obligatorie.

Observaţie – Atunci când documentul este vizualizat în browser, fiecare paragraf începe de la capăt de linie. În interiorul paragrafului, trecerea la linie nouă se face automat, când se ajunge la marginea din dreapta a paginii. Se poate forţa trecerea la linie nouă prin marcajul <BR>.

În marcajul >P> se pot introduce şi indicaţii privind culoarea de fond, culoarea caracterelor şi forma caracterelor paragrafului respectiv.

Preview document

Crearea Paginilor Web cu Ajutorul Limbajului HTML - Pagina 1
Crearea Paginilor Web cu Ajutorul Limbajului HTML - Pagina 2
Crearea Paginilor Web cu Ajutorul Limbajului HTML - Pagina 3
Crearea Paginilor Web cu Ajutorul Limbajului HTML - Pagina 4
Crearea Paginilor Web cu Ajutorul Limbajului HTML - Pagina 5
Crearea Paginilor Web cu Ajutorul Limbajului HTML - Pagina 6
Crearea Paginilor Web cu Ajutorul Limbajului HTML - Pagina 7
Crearea Paginilor Web cu Ajutorul Limbajului HTML - Pagina 8
Crearea Paginilor Web cu Ajutorul Limbajului HTML - Pagina 9
Crearea Paginilor Web cu Ajutorul Limbajului HTML - Pagina 10

Conținut arhivă zip

  • Crearea Paginilor Web cu Ajutorul Limbajului HTML.doc

Alții au mai descărcat și

Baze de date - gestionarea cărților într-o bibliotecă

1 Introducere Trebuie menţionat faptul că lucrarea de faţă îşi propune înainte de toate să identifice cele mai importante aspecte şi probleme ale...

Medii de programare vizuală (JAVA) - evidența autovehiculelor înmatriculate

1. Enuntul temei: Sa se realizeze un proiect pentru evidenta autovehiculelor inmatriculate in circulatie. Pentru fiecare autoturism se considera...

Sistemul Dinamic de Rutare a Pachetelor

CAPITOLUL 1 PREZENTARE GENERALĂ Această secţiune prezintă o imagine de ansamblu asupra sistemului dinamic de rutare a pachetelor (DPRS) şi...

Sistem informatic pentru gestiunea unei librării

I. Prezentarea sistemului informatic I.1. Descrierea generală a sistemului informatic Scopul aplicației ce urmează a fi proiectată este acela de...

Subsistem Informatic Privind Evidența Fondului de Cărți în Bibliotecă

INTRODUCERE J. C. Levinson sublinia că cei care studiază “cu asiduitate proprii clienţi, clienţii concurenţei şi clienţii întregului lor domeniu...

Probleme Rezolvate Oracle

I. SISTEME DE GESTIUNE A BAZELOR DE DATE 1. Facultăţi Se dă următoarea structură de fişier: Denumire C,20 (Denumirea facultăţii) Localitate...

Comerțul Electronic

„Cine deţine informaţia - stăpâneşte situaţia” Medierea informatică a afacerilor a început, în ţările economic dezvoltate, încă la sfârşitul...

Te-ar putea interesa și

Impactul Apariției Internetului asupra Dezvoltării Marketingului

Capitolul 1 Internet şi neteconomie 1. 1. Internetul, revoluţia tehnologică a secolului XX Comunicarea în timp real a mesajelor ce includ text,...

Comerț electronic B2B - sistem de asistență

Introducere La momentul actual Internetul a devenit una din cele mai importante şi de bază caracteristici ale societăţii omeneşti. Internetul a...

Instrumente de Marketing Direct Utilizate de Oriflame

Introducere Într-o epocă în care totul evoluează cu o rapiditate nu foarte uşor de urmat pentru întreprinderile existente, în care progresul...

Societatea Europeană a Informației

Această lucrare prezintă lumea contemporană privită prin prisma informaţiei ca şi resursă strategică a societăţi. Informaţia dinamizează evoluţia...

Crearea unui Site Web

1. INTRODUCERE 1.1. Contextul Într-o eră în care informaţia devine din ce în ce mai abundentă şi din ce în ce mai necesară apare nevoia ca...

Internet Banking - Implementarea și Administrarea unei Afaceri Electronice

1. NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1. Societatea informaţionalã – concept, tendinţe. Trecerea de la era industrialã la era informaţionalã. Încã de la...

Prezentarea de Albume Fotografice pe Web Folosind Generarea Automată a Paginilor Web cu Ajutorul Programului Access

Argument Paginile continând albume foto reprezintă astăzi o mare atracţie pentru utilizatorii internetului. Subiectele imaginilor sunt variate de...

Ai nevoie de altceva?