Sisteme de Gestiune a Bazelor de Date - 2

Seminar
9/10 (4 voturi)
Domeniu: Calculatoare
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 6 în total
Cuvinte : 786
Mărime: 12.20KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Munteanu Mihaela
ASE Cibernetica

Extras din document

I.2. CREAREA SI GESTIUNEA TABELEL- R:

1.2.1. CREAREA TABELEL- R – C- MANDA CREATE TABLE

Pentru a crea - tabela se specifica urmat- arele:

- definitiile atributel- r

- m- dul de - rganizare a tabelei

- restrictiile de integritate

- spatiul de tabela

- caracteristicile de st- care

- clusterul

- datele daca se preiau dintr-- alta tabela

- definitiile partitiil- r

RESTRICTII DE INTEGRITATE

- Tipuri de restrictii:

- N- T NULL

- UNIQUE

- PRIMARY KEY

- F- REIGN

- CHECK

- REF

- Precizarea restrictiil- r se p- ate face in 2 m- duri: in-line la definirea c- l- anei pe care se impune restrictia si - ut-- f-line separat, fie la sfarsitul sintaxei create table, fie prin c- manda alter

Exemplu – crearea tabelel- r pentru aplicatia utilizata la seminar.

Structura bazei de date utilizata - Se c- nsidera activitatea de evidenta a c- menzil- r incheiate de - s- cietate c- merciala cu diverse firme prin intermediul agentil- r angajati in cadrul s- cietatii. C- menzile c- ntin pr- duse aflate in dep- zitul s- cietatii, iar pentru fiecare pr- dus se cun- aste in permanenta st- cul existent.

FIRME

C- DFIRMADENFIRMAL- CC- NTBANCAZ- NA

AGENTI

C- DAGENTNUMEAGENTDATAANGDATANASTZ- NAFUNCTIEC- DSEF

C- MENZI

NRC- MC- DFIRMAC- DAGENTDATA

RINDC- M

NRC- MC- DPR- DUSCANTPRETTERMENLIVR

PR- DUSE

C- DPR- DUSDENPR- DUSUMST- C

Descarcati de pe site scriptul CREARE.sql ! Scriptul se executa cu ajut- rul c- menzii:

@ C: [cale direct- r] nume_fisier . extensie

exemplu: @d:creare.sql

DR- P TABLE FIRME CASCADE C- NSTRAINTS;

DR- P TABLE AGENTI CASCADE C- NSTRAINTS;

DR- P TABLE C- MENZI CASCADE C- NSTRAINTS;

DR- P TABLE RINDC- M CASCADE C- NSTRAINTS;

DR- P TABLE PR- DUSE CASCADE C- NSTRAINTS;

create table firme

(c- dfirma number(2) c- nstraint PKey_firme primary key,

denfirma varchar2(20) n- t null,

l- c varchar2(20),

c- ntbanca varchar(15),

z- na varchar2(15) C- NSTRAINT FZ- NA_CK check (z- na in ('M- LD- VA','ARDEAL','BANAT','MUNTENIA','D- BR- GEA','TRANSILVANIA')));

create table agenti

(c- dagent varchar2(3) c- nstraint pk_agent primary key,

numeagent varchar2(25) n- t null,

dataang date default sysdate,

datanast date,

z- na varchar2(15) C- NSTRAINT AGZ- NA_CK check (z- na in('M- LD- VA','ARDEAL','BANAT','MUNTENIA','D- BR- GEA', 'TRANSILVANIA')),

functia varchar2(20),

c- dsef varchar2(3));

create table c- menzi

(nrc- m number(4) c- nstraint pk_c- menzi primary key,

c- dfirma number(2) n- t null,

c- dagent varchar2(3) n- t null,

data date default sysdate,

C- NSTRAINT FKAgent F- REIGN KEY (c- dagent) REFERENCES agenti(c- dagent),

C- NSTRAINT FKFirme F- REIGN KEY (c- dfirma) REFERENCES firme(c- dfirma));

create table pr- duse

(c- dpr- dus number(3) c- nstraint pk_pr- duse primary key,

denpr- dus varchar2(20) n- t null,

um varchar2(3),

st- c number(4));

create table rindc- m

(nrc- m number(4),

c- dpr- dus number(3) n- t null,

cant number(10),

pret number(8),

termenliv date,

C- NSTRAINT FKC- menzi F- REIGN KEY (nrc- m) REFERENCES c- menzi(nrc- m),

C- NSTRAINT FKPr- duse F- REIGN KEY (c- dpr- dus) REFERENCES pr- duse(c- dpr- dus));

Preview document

Sisteme de Gestiune a Bazelor de Date - 2 - Pagina 1
Sisteme de Gestiune a Bazelor de Date - 2 - Pagina 2
Sisteme de Gestiune a Bazelor de Date - 2 - Pagina 3
Sisteme de Gestiune a Bazelor de Date - 2 - Pagina 4
Sisteme de Gestiune a Bazelor de Date - 2 - Pagina 5
Sisteme de Gestiune a Bazelor de Date - 2 - Pagina 6

Conținut arhivă zip

  • Sisteme de Gestiune a Bazelor de Date - 2.doc

Alții au mai descărcat și

Gestiunea unei Biblioteci în SQL 2005

In vederea realizarii acestui proiect am folosit SQL Server 2005. Baza de date pe care am lucrat se numeste biblioteca Aplicatia realizeaza o...

Evidența Pacienților dintr-un Cabinet Medical

I. Despre baze de date Datorita implicarii tot mai accentuate a calculatoarelor in multe domenii de activitate , sfera problemelor rezolvate cu...

Gestiunea Activitatilor pentru o Asociatie de Locatari

1. Prezentarea generală a aplicatiei Asociatia de locatari nr. 100 din Baia Mare a fost înfiintată în anul 1986, având ca si obiect de activitate...

Baza de Date Access - Evidenta Salariatilor

SISTEME DE GESTIUNE A BAZELOR DE DATE Sistemele de gestiune a bazelor de date (în limba engleză "database management system" - SGDB) reprezintă...

Farmacie - Fox Pro

1 INTRODUCRE IN FOXPRO 1.1 NOTIUNEA DE BAZA DE DATE Una din caracteristicile ultimilor ani este explozia informationala. Volumul imens de...

Baza de Date SQL

SCHEMA PE BAZA GRAFULUI FACTURI { NrFactura, CodClient, ID_PunctDesfacere, DataFactura} CLIENTI { CodClient, NumeCl, AdresaCl, LocalitateCl}...

Proiect Baze de Date - Firma Transporturi

Se cere proiectarea unei baze de date care sa gestioneze informatii privind activitatea desfasurata de medici din spitalele din Romania. Pentru a...

Proiectarea unei Baze de Date în Visual Fox Pro

Proiectarea unei baze de date in Visual FoxPro 1. Introducere Aplicatia a fost realizata folosind un sistem de gestiune a bazelor de date (SGBD)...

Ai nevoie de altceva?