Sisteme de Gestiune a Bazelor de Date - 2

Imagine preview
(9/10 din 4 voturi)

Acest seminar prezinta Sisteme de Gestiune a Bazelor de Date - 2.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 6 pagini .

Profesor: Munteanu Mihaela

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domenii: Calculatoare, Alte Domenii

Extras din document

I.2. CREAREA SI GESTIUNEA TABELEL- R:

1.2.1. CREAREA TABELEL- R – C- MANDA CREATE TABLE

Pentru a crea - tabela se specifica urmat- arele:

- definitiile atributel- r

- m- dul de - rganizare a tabelei

- restrictiile de integritate

- spatiul de tabela

- caracteristicile de st- care

- clusterul

- datele daca se preiau dintr-- alta tabela

- definitiile partitiil- r

RESTRICTII DE INTEGRITATE

- Tipuri de restrictii:

- N- T NULL

- UNIQUE

- PRIMARY KEY

- F- REIGN

- CHECK

- REF

- Precizarea restrictiil- r se p- ate face in 2 m- duri: in-line la definirea c- l- anei pe care se impune restrictia si - ut-- f-line separat, fie la sfarsitul sintaxei create table, fie prin c- manda alter

Exemplu – crearea tabelel- r pentru aplicatia utilizata la seminar.

Structura bazei de date utilizata - Se c- nsidera activitatea de evidenta a c- menzil- r incheiate de - s- cietate c- merciala cu diverse firme prin intermediul agentil- r angajati in cadrul s- cietatii. C- menzile c- ntin pr- duse aflate in dep- zitul s- cietatii, iar pentru fiecare pr- dus se cun- aste in permanenta st- cul existent.

FIRME

C- DFIRMADENFIRMAL- CC- NTBANCAZ- NA

AGENTI

C- DAGENTNUMEAGENTDATAANGDATANASTZ- NAFUNCTIEC- DSEF

C- MENZI

NRC- MC- DFIRMAC- DAGENTDATA

RINDC- M

NRC- MC- DPR- DUSCANTPRETTERMENLIVR

PR- DUSE

C- DPR- DUSDENPR- DUSUMST- C

Descarcati de pe site scriptul CREARE.sql ! Scriptul se executa cu ajut- rul c- menzii:

@ C: [cale direct- r] nume_fisier . extensie

exemplu: @d:creare.sql

DR- P TABLE FIRME CASCADE C- NSTRAINTS;

DR- P TABLE AGENTI CASCADE C- NSTRAINTS;

DR- P TABLE C- MENZI CASCADE C- NSTRAINTS;

DR- P TABLE RINDC- M CASCADE C- NSTRAINTS;

DR- P TABLE PR- DUSE CASCADE C- NSTRAINTS;

create table firme

(c- dfirma number(2) c- nstraint PKey_firme primary key,

denfirma varchar2(20) n- t null,

l- c varchar2(20),

c- ntbanca varchar(15),

z- na varchar2(15) C- NSTRAINT FZ- NA_CK check (z- na in ('M- LD- VA','ARDEAL','BANAT','MUNTENIA','D- BR- GEA','TRANSILVANIA')));

create table agenti

(c- dagent varchar2(3) c- nstraint pk_agent primary key,

numeagent varchar2(25) n- t null,

dataang date default sysdate,

datanast date,

z- na varchar2(15) C- NSTRAINT AGZ- NA_CK check (z- na in('M- LD- VA','ARDEAL','BANAT','MUNTENIA','D- BR- GEA', 'TRANSILVANIA')),

functia varchar2(20),

c- dsef varchar2(3));

create table c- menzi

(nrc- m number(4) c- nstraint pk_c- menzi primary key,

c- dfirma number(2) n- t null,

c- dagent varchar2(3) n- t null,

data date default sysdate,

C- NSTRAINT FKAgent F- REIGN KEY (c- dagent) REFERENCES agenti(c- dagent),

C- NSTRAINT FKFirme F- REIGN KEY (c- dfirma) REFERENCES firme(c- dfirma));

create table pr- duse

(c- dpr- dus number(3) c- nstraint pk_pr- duse primary key,

denpr- dus varchar2(20) n- t null,

um varchar2(3),

st- c number(4));

create table rindc- m

(nrc- m number(4),

c- dpr- dus number(3) n- t null,

cant number(10),

pret number(8),

termenliv date,

C- NSTRAINT FKC- menzi F- REIGN KEY (nrc- m) REFERENCES c- menzi(nrc- m),

C- NSTRAINT FKPr- duse F- REIGN KEY (c- dpr- dus) REFERENCES pr- duse(c- dpr- dus));

Fisiere in arhiva (1):

  • Sisteme de Gestiune a Bazelor de Date - 2.doc

Alte informatii

ASE Cibernetica