Toate seminariile din domeniul Chimie Anorganica

  • Probleme rezolvate din analiza termogravimetrica

    NOȚIUNI DE ANALIZA TERMOGRAVIMETRICĂ Metodele termice aplicate în chimia analitică studiază schimbările fizice și chimice pe care le suferă o substanță la încălzire, servind astfel la identificarea și determinarea compoziției acesteia. Analiza termogravimterică (TG) se bazează pe variația masei de substanță analizată cu variația temperaturii. Curbele termogravimetrice sau termogramele sunt reprezentări grafice ale variației masă-temperatură, când încălzirea se face cu un gradient de...

  • Reactiile Ionilor Sodiu, Potasiu si Amoniu

    În continuarea acestor lucrări de laborator sunt propuse câteva probleme de calculul concentraţiilor, asemănătoare celor din metodele anterioare. Reacţiile ionilor sodiu, potasiu şi amoniu IONUL SODIU (NATRIU) Na+ Număr de oxidare + 1. Pentru executarea reacţiilor se foloseşte o soluţie ce conţine ionul Na+, de exmplu NaCl. Reacţii pe cale uscată Reacţia de culoare a flăcării Sărurile de sodiu colorează flacăra incoloră a unui bec în galben intens. Această reacţie este foarte...