Energia Chimică și Termică

Seminar
8/10 (1 vot)
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 47 în total
Cuvinte : 12343
Mărime: 99.45KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Capitolul 8. ENERGIA CHIMICĂ ŞI TERMICĂ

1. Se dau reacţiile de mai jos:

C (s) + O2 (g) = CO2 (g) ΔH1 = − 94,1 kcal

H2 (g) + 1/2 O2 (g) = H2O (g) ΔH2 = − 68,3 kcal

C2H2 (g) +5/2 O2 (g) = 2CO2 (g) + H2O (g) ΔH3 = − 310,7 kcal

Să se calculeze entalpia de formare a acetilenei.

a) – 567,2 kcal; b) + 567,2 kcal;

c) + 146,3 kcal; d) – 54,2 kcal;

e) + 54,2 kcal.

2. Valorile entalpiilor de formare ale CaO (s), CO2 (g) şi CaCO3 (s) sunt – 151,9 kcal, – 94,1 kcal şi respectiv – 288,5 kcal. Să se calculeze efectul termic al reacţiei:

CaCO3 (s) = CaO (s) + CO2 (g)

a) – 42,5 kcal b) + 42,5 kcal

c) – 42,5 kJ d) + 42,5 kJ

e) altă valoare decât cele de mai sus

3. Se dau ecuaţiile termochimice:

2C2H2 (g) + 5O2 (g) = 4CO2 (g) + 2H2O(g) ΔH1= – 2510 KJ

C2H4 (g) + 3O2 (g) = 2CO2 (g) + 2H2O (g) ΔH2= – 1322 KJ

2H2 (g) + O2 (g) = 2H2O (g) ΔH3= – 484 KJ

Calculaţi variaţia de entalpie a reacţiei de hidrogenare a acetilenei la etenă:

C2H2 (g) + H2 (g) = C2H4 (g) ΔH=?

a) – 1672 kJ; b) – 175 kJ;

c) – 4316 kJ; d) – 2158 kJ;

e) 2510 kJ.

4. Calculaţi entalpia de formare a etanolului, cunoscând următoarele date termodinamice:

C2H5OH (l) + 3O2 (g) = 2CO2 (g) +3 H2O (l) ΔH1 = – 1365 kJ

1/2 O2 (g) + H2 (g) = H2O (l) ΔH2 = – 285,5 kJ

C (s) + O2 (g) =CO2 (g) ΔH3 = – 392,9 kJ

a) 554,6 kJ; b) – 554,6 kJ;

c) 277,3 kJ; d) – 277,3 kJ;

e) altă valoare diferită de cele de mai sus.

5. Arătaţi în ce sens reacţia de izomerizare a izobutanului este spontană şi care este valoarea ΔG la 25 °C, ştiind datele:

i-butan = n-butan

Hf (kJ/mol) – 131,7 – 124,6

S (J/(mol.K)) 294,3 309,7

a) r. inversă spontană, 2,51 kJ; b) r. directă spontană, – 2,51 kJ;

c) r. inversă spontană, 5,02 kJ; d) r. directă spontană, – 5,02 kJ;

e) inversă spontană, 1,25 kJ.

6. Se dau următoarele reacţii chimice:

2 Al (s) + 3/2 O2 (g) = Al2O3 (s) ΔH1 = – 1672 kJ

2 Fe (s) + 3/2 O2 (g) =Fe2O3 (s) ΔH2 = – 836 kJ

Să se calculeze variaţia de entalpie pentru reacţia unui mol de Fe2O3 (s) cu Al (s), precizând dacă reacţia este endotermă sau exotermă.

a) – 836 kJ, exotermă; b) 836 kJ, endotermă;

c) 2508 kJ, exotermă; d) 2508 kJ, endotermă;

e) – 1254 kJ, exotermă.

7. Se consideră reacţia de mai jos şi valorile entalpiilor libere standard de formare la 25 °C:

H2O2(l) = H2O(l) + 1/2 O2(g)

G0f(kJ/mol) –103,25 – 228,23 0

Calculaţi ΔG şi arătaţi dacă reacţia de descompunere a apei oxigenate este spontană la această temperatură.

a) 124,98 kJ/mol, Da; b) – 124,98 kJ/mol, Da;

c) 124,98 kJ/mol, Nu; d) – 124,98 kJ/mol, Nu;

e) – 331,48 kJ/mol, Da.

8. Se consideră reacţia de mai jos şi valorile entalpiilor libere standard de formare la 25 °C:

NO2(g) = NO(g) + 1/2 O2 (g)

G0f (kJ/mol) 51,83 86,52 0

Calculaţi ΔG şi arătaţi dacă reacţia de descompunere este spontană la această temperatură.

a) 138,35 kJ/mol, Da; b) – 138,35 kJ/mol, Nu;

c) 34,69 kJ/mol, Nu; d) 34,69 kJ/mol, Da;

e) – 34,69 kJ/mol, Da.

Preview document

Energia Chimică și Termică - Pagina 1
Energia Chimică și Termică - Pagina 2
Energia Chimică și Termică - Pagina 3
Energia Chimică și Termică - Pagina 4
Energia Chimică și Termică - Pagina 5
Energia Chimică și Termică - Pagina 6
Energia Chimică și Termică - Pagina 7
Energia Chimică și Termică - Pagina 8
Energia Chimică și Termică - Pagina 9
Energia Chimică și Termică - Pagina 10
Energia Chimică și Termică - Pagina 11
Energia Chimică și Termică - Pagina 12
Energia Chimică și Termică - Pagina 13
Energia Chimică și Termică - Pagina 14
Energia Chimică și Termică - Pagina 15
Energia Chimică și Termică - Pagina 16
Energia Chimică și Termică - Pagina 17
Energia Chimică și Termică - Pagina 18
Energia Chimică și Termică - Pagina 19
Energia Chimică și Termică - Pagina 20
Energia Chimică și Termică - Pagina 21
Energia Chimică și Termică - Pagina 22
Energia Chimică și Termică - Pagina 23
Energia Chimică și Termică - Pagina 24
Energia Chimică și Termică - Pagina 25
Energia Chimică și Termică - Pagina 26
Energia Chimică și Termică - Pagina 27
Energia Chimică și Termică - Pagina 28
Energia Chimică și Termică - Pagina 29
Energia Chimică și Termică - Pagina 30
Energia Chimică și Termică - Pagina 31
Energia Chimică și Termică - Pagina 32
Energia Chimică și Termică - Pagina 33
Energia Chimică și Termică - Pagina 34
Energia Chimică și Termică - Pagina 35
Energia Chimică și Termică - Pagina 36
Energia Chimică și Termică - Pagina 37
Energia Chimică și Termică - Pagina 38
Energia Chimică și Termică - Pagina 39
Energia Chimică și Termică - Pagina 40
Energia Chimică și Termică - Pagina 41
Energia Chimică și Termică - Pagina 42
Energia Chimică și Termică - Pagina 43
Energia Chimică și Termică - Pagina 44
Energia Chimică și Termică - Pagina 45
Energia Chimică și Termică - Pagina 46
Energia Chimică și Termică - Pagina 47

Conținut arhivă zip

  • Energia Chimica si Termica.doc

Alții au mai descărcat și

Izolarea rădăcinilor ecuațiilor algebrice și transcendente

Scopul lucrării: Cunoașterea și utilizarea metodelor de rezolvare a unei ecuații liniare. Determinarea rădăcinilor ecuației prin metoda...

Procese fizico-chimice de suprafață

INTRODUCERE Concentraţia ionilor de hidrogen variază, în soluţii apoase, între 1 M ( 1 molar) si 10-14 M adică între valoarea corespunzătoare unui...

Determinarea Carbonaților și Bicarbonaților Alcalini din Sol

Scopul lucrării de laborator: în cadrul laboratorului, fiecare student din echipa de lucru va determina individual conţinutul de carbonaţi si...

Lucrari Laborator Chimie - Electronica

1. TERMOCHIMIE Consideraţii teoretice O porţiune limitată din univers ocupată de un număr mare de particule, se numeşte sistem macroscopic....

Determinarea fierului din apele de Vâlcele

1. Procedura de lucru 1.1 Obiective - Prepararea setului de soluții etalon - Analiza spectrofotometrică - Trasarea curbei de calibrare -...

Chimie Fizica

Vp=25mL c=0.1N=0.05mol/L Se consideră a≅b V0=18.6mL V0 – volum initial de Na2S2O3 (mL) Vp – volum probă (mL) Vt – volum de Na2S2O3 la...

Etalonarea unui Spectroscop și Analiza Spectrala Calitativa

Consideratii teoretice Atomul este format dintr-un nucleu central in jurul caruia orbiteaza electronii. Aceştia ocupa nivelele energetice din atom...

Probleme Echilibru Rezolvate

La piroliza CH4, dupa reactia: 2CH4 C2H2 + 3H2 la temperatura de 1500oC, s-au gasit la echilibru 3 mol•l-1 CH4. Stiind ca în reactie s-a...

Ai nevoie de altceva?