CDL

Seminar
7/10 (1 vot)
Domeniu: Construcții
Conține 6 fișiere: pdf
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 2967
Mărime: 2.67MB (arhivat)
Publicat de: Diana Ț.
Puncte necesare: 0

Extras din seminar

Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrări de izolații termice

Dotarea cu echipament individual de protecție și de lucru

Art. 1. Agenții economici care execută lucrări de izolații termice, hidrofuge si protecții anticorosive, au obligația să acorde salariaților echipamentul individual de protecție și de lucru în conformitate cu Normativul Cadru de acordare și utilizare a echipamentului individual de protecție.

Art. 2. Personalul este obligat să poarte și să utilizeze echipamentul acordat pe toată durata de execuție a lucrărilor și numai în scopul pentru care a fost acordat.

Art. 3. Este interzisă admiterea personalului la execuția lucrărilor de izolații, ce fac obiectul normei, fără dotarea cu echipament de protecție sau de lucru adecvat factorilor de risc raportați și condițiilor concrete de lucru.

Circulația pe drumurile din șantier

Art. 4. (1) Căile de circulație pentru mijloacele de transport și pietoni vor fi realizate pe bază de proiecte de organizare aprobate, adoptându-se pe căt posibil soluția inelară și sensul unic.

(2) Circulația va fi reglementată prin marcaje și indicatoare.

Art. 5. Personalul din șantier este obligat să se asigure și să traverseze căile de acces la șantier și cele din șantier numai prin locurile de trecere, după asigurarea prealabilă.

Art. 6. Este interzisă depozitarea pe căile de circulație și aleile șantierelor, a materialelor, a utilajelor, a schelelor, materialelor precum și a altor accesorii necesare în execuția lucrărilor. Acestea vor fi permanent menținute curate și deblocate.

Art. 7. (1) Lucrările de izolații care se desfășoară în șantiere plasate în imediata apropiere a drumurilor publice, vor fi împrejmuite și marcate cu indicatoare de avertizare sau de interzicere a accesului în zona de lucru.

(2) De-a lungul drumului, obligatoriu se vor construi copertine de protecție.

(3) Schelele montate de-a lungul drumurilor publice vor fi protejate pe toată lungimea cu plase de protecție.

Art. 8. Atunci când lucrările de izolație se execută sub cota terenului natural sau în subsoluri, beneficiarul lucrării este obligat să prezinte executantului un plan cu toate lucrările deja executate, fără a omite nici un detaliu.

Protecția împotriva electrocutării

Art. 9. Pentru evitarea electrocutării prin atingere directă și indirectă se vor respecta prevederile din NGPM și Normele specifice de protecție a muncii pentru utilizarea energiei electrice în medii normale.

Art. 10. Se interzice executarea oricăror lucrări de reparații sau intervenții la sculele și utilajele acționate electric, înainte de a fi oprite și deconectate de la rețeaua electrică de alimentare.

Art. 11. Pe timpul întreruperilor de lucru sau la terminarea programului, orice sculă sau utilaj acționat electric vor fi deconectate de la rețeaua electrică de alimentare.

Protecția pentru lucrul la înălțime

Art.12. (1) Accesul la locul de muncă se face numai pe scări montate definitiv sau pe scări mobile rezemate și asigurate contra alunecărilor sau prăbușirilor.

(2) Este interzis accesul pe trasee alese arbitrar, necorespunzătoare sau neamenajate.

Art. 13. Pentru lucrul la înălțime în siguranță, este obligatorie respectarea prevederilor din Normele generale de protecție a muncii pentru lucrul la înălțime.

Art. 14. Deșeurile de materiale rezultate prin demolarea sau dezafectarea unor izolații vechi se pachetizează și se depozitează separat în vederea evacuării. Este interzisă aruncarea acestora de la înălțimea de lucru.

Norme de sănătate și securitatea muncii

- Este interzis a se folosi scule și unelte improvizate sau deteriorate;

- Nu se vor folosi scule și unelte de mână prevăzute cu articulații (foarfece, clești, patent etc.) care nu au o construcție robustă, și care prezintă frecări mari sau jocuri, în articulații, fapt care ar conduce la un efort suplimentar pentru acționare;

- Fălcile de prindere vor avea forme și dimensiuni corespunzătoare operațiilor ce se execută (plane, paralele, striate, cu muchii de prindere etc.);

- Nu se vor folosi unelte ale căror dispozitive de comandă pentru oprire imediată, nu funcționează;

- Dacă uneltele de mână cu acționare electrică sau pneumatică sunt dotate cu scule ce prezintă pericol de accidentare (pietre de polizor, perii, pânze cu ferăstrău, dălți etc.), acestea vor fi protejate împotriva atingerii;

- Nu se vor folosi uneltele de mână cu acționare pneumatică care nu sunt dotate cu supape de reglare și limitare a presiunii și debitului în vederea limitării turației;

- Conducătorii locurilor de muncă vor asigura verificarea periodică a sculelor și uneltelor de mână pentru eliminarea neconformităților;

- Lucrătorii au obligația de a semnala defectarea sculelor și uneltelor de mână și de a solicita înlocuirea acestora cu altele corespunzătoare;

- Locurile de muncă se vor menține în ordine și într-o stare de curățenie corespunzătoare la terminarea programului de lucru;

- Locul de muncă se va lăsa curat iar deșeurile vor fi evacuate la locuri de colectare;

- Stocarea, eliminarea sau evacuarea deșeurilor rezultate în timpul lucrului se va face numai în locurile special destinate pentru aceasta.

Preview document

CDL - Pagina 1
CDL - Pagina 2
CDL - Pagina 3
CDL - Pagina 4
CDL - Pagina 5
CDL - Pagina 6
CDL - Pagina 7
CDL - Pagina 8
CDL - Pagina 9
CDL - Pagina 10
CDL - Pagina 11
CDL - Pagina 12
CDL - Pagina 13
CDL - Pagina 14
CDL - Pagina 15
CDL - Pagina 16

Conținut arhivă zip

  • 01.Protectia muncii_Fisa de documentare.pdf
  • 02. Lucrul la inaltime_Fisa documentare.pdf
  • 03. Fisa de lucru.pdf
  • 03. Fisa de lucru-Protectia muncii, lucrul la inaltime.pdf
  • 04.Fisa documentare - Polistiren Expandat.pdf
  • 05. Fisa documentare- Polistiren expandat.pdf

Alții au mai descărcat și

Proiect de casă pe structură de lemn cu 2 nivele

CAPITOL I 1.1 Descrierea tehnica a produsului Casa din lemn cu 2 nivele Tip: Locuinta Destinatia: Locuinta permanenta Amplasament: Strada...

Efectele materialelor uzuale utilizate în izolarea termică asupra mediului natural

In conditiile in care peste un sfert din energia produsa in Europa se concentreaza in utilizarea domestica , iar din aceasta in jur de 65% este...

Calculul piloților

n  7 Fundatii izolate pe piloti Stalpul are dimensiunile: bst  40cm hst  50cm Incarcarile la partea inferioara a stalpului: Pk  300kN...

Teme Tehnologie An IV

1. Date iniţiale 1. Clasa betonului: C20/16 2. Caracteristicile elementului: a) tipul elementului: placă b) dimensiunea minimă a elementului: b...

Teme dinamica construcțiilor

of Fig. 1, let us found the free vibrations response using the stiffness method. A. Initial Data a. Geometrical characteristics: b cm col 25 4...

Arhitectura modernă și contemporană în orașele românești

Tarile romane, partea extracartpatica au fost pe parcursul intergului secol XVIII conduse de domni fanarioti, sistem inaugurat in 1716 si care a...

Lianți hidrocarbonați

Liantii hidrocarbonati sunt amestecuri complexe de hidrocarburi, însotite de izomerii si derivatele lor oxigenate, sulfuroase si azotoase, formând...

Te-ar putea interesa și

Aspecte Privind Obținerea unui Aliment Funcțional nou pe Bază de Iaurt și Polen

ARGUMENT Industria alimentară este una dintre principalele ramuri ale economiei naționale, având ca obiect fabricarea de produse alimentare...

Înmagazinarea Gazelor Naturale

INTRODUCERE Înmagazinarea gazelor naturale în rezervoare speciale (supraterane sau subterane), acceptată ca soluţie unică, este necesară pentru...

Calitatea în Educație

MOTIVAREA ALEGERII TEMEI Calitatea în educaţie înseamnă asigurarea pentru fiecare educabil a condiţiilor pentru cea mai bună, completă şi utilă...

Metodologia și tehnologia instruirii. elaborare curriculum la decizia școlii

1. INTRODUCERE Meseria, aceasta îndeletnicire cu caracter permanent pe care o practica orice muncitor pe baza unei calificări corespunzătoare,...

Geofizică de sondă - studiu de caz

INTRODUCERE IN GEOFIZICA DE SONDA Geofizica este o ramură majoră a stiintelor Pământului care aplică principiile si metodele cantitative ale...

Sinteza și Analiza Structurilor de Reglare pentru Sistemul Dinamic Stabilizator de Ruliu

CAPITOLUL 1 PROBLEMATICA SISTEMELOR DINAMICE 1.1. Aspecte generale privind noţiunea de sistem În general noţiunea de sistem este utilizată în...

Raport de Audit

Întocmit la data de 15.04.2008 în urma derulării auditului intern. Unitatea de învăţământ: Grupul Scolar “Radu Cernatescu” Localitatea/judeţ:...

Strategii de Comunicare în Cadrul CDI

Articolul 2 din Ordinul MEC nr. 3328/08.03.2002 privind autorizarea caselor corpului didactic de a înfiinţa centre de documentare şi informare,...

Ai nevoie de altceva?