Proiectarea unei Statii de Pompare

Imagine preview
(6/10 din 3 voturi)

Acest seminar prezinta Proiectarea unei Statii de Pompare.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 8 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Constructii

Extras din document

În vederea proiectării unei staţii de pompare s-a efectuat ridicarea unei suprafeţe de teren prin metoda drumuirii planimetrice în circuit închis, combinată cu metoda radierilor. Se cere calculul punctelor de drumuire şi radiere.

Datele problemei

1. Coordonatele rectangulare ale punctelor de triangulaţie, de sprijin, 18, şi de orientare, 25.

2. Distanţele înclinate, măsurate direct pe teren cu panglica de oţel de 50m, între punctele de drumuire, precum şi de la acestea la punctele de radiere.

3. Valorile unghiulare ale direcţiilor orizontale şi unghiurile verticale (zenitale) de pantă ale tuturor direcţiilor, măsurate din fiecare punct de drumuire (staţie) cu ajutorul teodolitului.

Lucrarea va cuprinde:

1. Calculul orientării direcţiei de referinţă din coordonatele punctelor de triangulaţie.

2. Stabilirea erorii de închidere pe unghiuri şi compensarea unghiurilor orizontale.

3. Transmiterea orientării direcţiei de referinţă laturilor drumuirii.

4. Reducerea distanţelor înclinate la orizont.

5. Calculul coordonatelor relative ale punctelor de drumuire.

6. Stabilirea erorilor de închidere pe coord. şi compensarea coordonatelor relative.

7. Calculul coordonatelor absolute ale punctelor de drumuire.

8. Calculul coordonatelor polare şi rectangulare ale punctelor de radiere.

Rezolvarea temei:

idicarea în plan a detaliilor suprafeţelor de teren s-a făcut cu ajutorul drumuirii planimetrice în circuit închis, 43-201-202-203-204-43, sprijinită pe punctul de triangulaţie cunoscut, 21. Pentru orientarea drumuirii, din punctul de sprijin, 21, s-a vizat un alt punct de triangulaţie cunoscut, 45, măsurându-se unghiul de legătură β′21 valorile unghiulare ale direcţiilor orizontale din fiecare punct de drumuire, s-au măsurat prin procedeul cu zerourile în coincidenţă, cu o singură poziţie a lunetei. Unghiurile zenitale de pantă s-au măsurat vizându-se pe miră la o valoare corespunzătoare aparatului din fiecare punct de staţie . aceasta deoarece condiţiile de teren au impus măsurarea directă a distanţelor înclinate, folosind pamblica de oţel de 50

Operaţiile de calcul se desfăşoară în următoarea ordine:

1. Calculul orientării direcţiei de referinţă din coordonatele punctelor de triangulaţie.

Din coordonatele cunoscute ale punctelor de triangulaţie 43 şi 45, înscrise în coloanele 10 şi 11 ale tabelului, se calculează orientarea direcţiei de referinţă, θ43-45, care va folosi la orientarea drumuirii.

Deoarece ambele coordonate relative au semnul plus, înseamnă că orientarea direcţiei se află în cadranul I şi deoarece │ΔX│>│ΔY│ rezultă că orientarea direcţiei de referinţă va fi:

Θ43-45= arctg ΔY∕ΔX = 346g55c37cc -1g1111*n= 298g77c64cc

n=nr de ordine=43

Această valoare se trece în tabel în coloana 6.

Pentru verificare se face suma unghiurilor orizontale măsurate pe teren.

∑βi = 599g98cc

Această măsură ar fi trebuit să fie egală cu:

(n-2)200g = (5-2)200g = 600g

Dar din cauza erorilor teodolitului şi a erorilor de măsurare a unghiurilor pe teren, între cele două mărimi există o diferenţă algebrică, numită eroare de închidere pe unghiuri

fβ = ∑βi - (n-2)200g = 599g98c - 600g = -2c

Pentru a fi acceptată, eroarea trebuie să se încadreze în toleranţa prevăzută de instrucţiunile tehnice. Deoarece eroarea se încadrează în toleranţă, se realizează închiderea poligonului prin operaţia de compensare a unghiurilor orizontale. Corecţia va fi egală şi de semn contrar erorii

Se calculează corecţia unitară:

Cβu = Cβ/n = 2c/5 = 40cc

Care se repartizează în mod egal tuturor unghiurilor măsurate obţinându-se unghiurile compensate.

βc43 = β43 + Cuβ = 95g32c40cc

βc201 = β201 + Cuβ = 134g51c40cc

βc202 = β202 + Cuβ = 127g85c40cc Verificare: ∑βci = 600g

βc203 = β203 + Cuβ = 108g13c40cc

βc204 = β204 + Cuβ = 134g17c40cc

Fisiere in arhiva (1):

  • Proiectarea unei Statii de Pompare.DOC