Toate seminariile din domeniul Contabilitate

 • Portofoliu probleme IFRS

  IAS 2 STOCURI EXEMPLUL 1 La începutul exercițiului N, întreprinderea LIV AGRICOLA SRL a achiziționat un stoc de mingi destinate vanzarii ( Marfuri ) la costul de 110.000 lei, TVA 19%. La sfârșitul exercițiului N se estimează că stocul ar putea fi vândut la prețul de 100.000 lei și că cheltuielile ocazionate de vânzare se vor ridica la 10.000 lei. La sfârșitul exercițiului N+1, prețul de vânzare estimat este de 160.000 lei, iar costurile ocazionate de vânzare sunt estimate la 40.000 lei....

 • Comunicare economico-financiara

  1. Introducere S.C. AUTOMOBILE DACIA S.A., este o societate pe acțiuni care a fost înființată în anul 1990, cu sediul social în Str. Uzinei nr. 1, orașul Mioveni, județul Argeș, România. Societatea este înregistrată la Oficiul Comerțului cu nr. de ordine J03/81/1991, CUI 160796. Pachetul majoritar de acțiuni ale S.C. AUTOMOBILE DACIA S.A. (99,426%) este deținut de către societatea Renault S.A., societate cu sediul social în Franța, deținătoare a multiple filiale. Aceste societăți constituie...

 • Avansuri aferente datoriilor si creantelor comerciale in lei si valuta

  Considerente teoretice - Avansurile se înregistrează în contabilitate utilizând conturile 419 (pentru furnizor) și 409 (pentru client). - În cazul furnizorilor, explicația este dată de unul din criteriile de recunoaștere a veniturilor și anume existența unui cost credibil asociat acestora. Astfel, o suma încasată care nu are în corespondență o cheltuială este considerată o datorie și nu un venit. - În cazul clienților, înregistrarea are drept consecință înregistrarea unui drept care se va...

 • Creditele de pe o zi pe alta acordate institutiilor financiare

  Creditele și împrumuturile de pe o zi pe alta sunt credite acordate sau împrumuturi primite, pe o perioadă de cel mult o zi lucrătoare. Creditele de pe o zi pe alta acordate instituțiilor financiare sunt reprezentate prin contul 2311- credite de pe o zi pe alta acordate instituțiilor financiare, cont care face parte din grupa 23- credite și împrumuturi privind instituțiile financiare. Contul 2311 este un cont de activ, se debitează prin creditul conturilor 1111, 101, 2511 (cu valoarea...

 • Contabilitatea creantelor comerciale - Inventarierea

  Problema 1. Unitatea de comerț încasează avans pentru livrarea ulterioară a mărfurilor - 6000 lei. Valoarea mărfurilor vândute - 18000 lei, inclusiv TVA. Cota medie a adaosului comercial - 30 %.Înregistrați faptele economice în contabilitate. 1. S-a înregistrat primirea avansului: Dt 242„Conturi curente în monedă națională” Ct 523„Avansuri primite curente”- 6 000 lei 2. S-a reflectat TVA aferent avansului primit: Dt 225„Creanțe ale bugetului” Ct 534„Datorii față de buget”- 1 000 lei 3....

 • Aplicatie Contabilitatea operatiunilor de creditare

  Credit -> Creanta - aprobare credit -> banca inregistreaza angajament extrabancar (clasa 9 -> 903) - Acordarea creditului catre client -> creditare 2511/client + creanta Concomitent -> anulare angajament - Rambursare credit (recuperare creanta) -> rata + dobanda -> incasare din 2511 - (20) A -> inregistrare dobanda 702 -> creanta -> principala (credit) -> dobanda (creanta atasata) OBS! In caz de neincasare la termen dobanda devine restanta dar si...

 • Sisteme contabile

  APLICAȚII 1. O tâmplărie posedă un stoc de lemne achiziționat în urmă cu trei ani la costul de achiziție de 100.000 lei; Ținând cont de creșterea prețurilor la această materie primă, se estimează că, actualul cost (dacă s-ar dori achiziția unui stoc analog) este de 140.000 lei. Cu ce valoare trebuie înscris în bilanțul contabil stocul de lemne ? Dar dacă la sfârșitul exercițiului 200N +3 valoarea stocului de lemne este estimată la 80.000 lei, ce valoare s-ar trece atunci în bilanț ?...

 • Contabilitatea financiara a activitatii de finantare si investitii

  Tema de control numărul 1 I.Constituire societăți comerciale . a)Societate cu răspundere limitată SC.ALESSIA STAR.SRL - Obiect de activitate: fabricarea și comercializarea pâinii , a prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie . - Număr de asociați : 1 - Valoare capital social : 450.000 lei împărțit în 22.500 părți sociale cu valoare nominală de 20 lei . - Număr de angajați : 18 - Plătitoare de TVA ; Cota TVA : 9% - Cifra de afaceri/an :4.600.000 lei - Contractarea unui...

 • Seminar

  Problema nr. 1 Societatea Panvitan SRL produce produse de panificație. Procesul de producție este următorul: se achiziționează făina, drojdie, sare și apă. Un angajat se ocupă de aprovizionare. în prima secție de producție, trei angajați pregătesc ingredientele și pun pâinea la dospit, iar în a doua secție, doi angajați se ocupă de coacerea pâinii cu ajutorul unui cuptor performant. Pâinile care sunt gata sunt transferate într-un depozit. Un angajat se ocupă de pregătirea comenzilor,...

 • Probleme seminar

  Problema nr. 1 Societatea comercială Panvitan cu activitatea de fabricare a produselor de panificație a produs în luna mai următoarele produse: pâine albă; pâine integrală; cozonac. Obținerea produselor a generat, în această perioadă de gestiune cheltuieli indirecte de producție în sumă totală de 4.250 lei. Pentru repartizarea lor pe obiecte de calculație se alege drept criteriu (bază) de repartizare salariile directe, în cazul produsului A și anume pâine albă costul este de 2.230 lei,...

 • Practica conta

  1. Firma SC TRANSURB SA. SC TRANSURB S.A. este o societate cu capital majoritar de stat ce se află în subordinea Consiliului local Vaslui, strada DECEBAL 3. Firma este înmatriculată la Registrul comerțului J37/119/1999, Cod fiscal: RO11711424. Societatea a fost înființată în anul 1999 și desfășoară activitate de transport public de persoane în municipiul Vaslui, deservind 9 trasee locale distribuite pe întreg teritoriul municipiului. Scopul si obiectul de activitate Activitate de baza...

 • Aplicatii contabilitate bancara

  1. Constituirea capitalului social. Se înregistrează subscrierea acționarilor la înființarea instituției de credit, în valoare de 6.000.000 lei. 508 = 5011 6.000.000 lei Acționari sau asociați Capital subscris nevărsat Se înregistrează depunerea aporturilor în numerar, în contul curent deschis la BNR (vărsarea sumelor subscrise de către acționari) 1111 = 508 6.000.000 lei Cont curent la BNR Acționari sau asociați și concomitent, trecerea capitalului subscris nevărsat la capitalul...

 • Determinarea costului complet si a costului unitar pe total si pe fiecare articol de calculatie in parte

  CONSUC S.A. fabrica mustar si pufuleti, procesul de fabricatie este structurat pe 2 sectii de baza S1 si S2, iar cheltuielile de productie sunt structurate in tabelele urmatoare: STRUCTURA CHELTUIELI DIRECTE Sectia 1 Sectia 2 TOTAL MUSTAR PUFULETI MATERII PRIME 45.000 35.000 80.000 SALARII 25.000 20.000 45.000 CONTRIBUTIILE AFERENTE SALARIILOR 11.000 9.000 20.000 TOTAL 81.000 64.000 145.000 STRUCTRA CHELTUIELI INDIRECTE CIFU 40.000 33.000 73.000 CGS 36.000 37.000 73.000 CGA - -...

 • Portofoliu contabilitate generala - aplicatii

  1. Presupunem că SC ALFA, prezintă următoarele elemente bilanțiere: - fond comercial: 200 lei - cheltuieli de constituire: 300 lei - avansuri de trezorerie: 500 lei - capital social subscris vărsat: 7.000 lei - prime de capital: 1.000 lei - credite bancare pe termen scurt: 9.000 lei - provizioane pentru impozite: 800 lei - construcții: 35.000 lei - mijloace de transport: 15.000 lei - cheltuieli de cercetare: 600 lei - materii prime: 2.500 lei - materiale consumabile: 1.300 lei -...

 • Teste grila Contabilitate

  Tema 1 1. Care este obiectivul principal al contabilității financiare? a) furnizarea informațiilor pentru necesitățile proprii b) furnizarea informațiilor necesare pentru client, furnizori, bănci, organe fiscae și alte personae fizice și juridice c) furnizarea informațiilor necesare atât pentru necesitățile proprii, cât și pentru clienți, furnizori, organe fiscale și alte personae fizice și juridice d) determinarea legăturilor patrimoniale ale societății comerciale cu ceilalți agenți...

Pagina 1 din 16