Seminariile din domeniul Contabilitate

Contabilitatea Instituțiilor Publice

O entitate juridică înregistrează subscrierea capitalului social de 300.000 lei divizat în 30.000 de acțiuni. La înființare s-a depus la bancă contravaloarea a 9.000 de acțiuni și s-au adus aporturi în natură concretizate într-o clădire evaluată la suma de 70.000 lei și în utilaje evaluate la suma de 70.000 lei.... citește mai departe

71 pagini Gratis Extras Preview

Recapitulare parțial

TEORIE Atenție la: 1. Noțiunile de parametri, estimatori, estimații  Parametrul - este o caracteristică numerică a variabilei X la nivelul populației (ex: media , dispersia etc); este o valoare numerică necunoscută, care face obiectul procesului de estimare  Estimația - este o caracteristică a variabilei X la... citește mai departe

10 pagini Gratis Extras Preview

Bazele contabilității

TEST la disciplina Bazele contabilității Varianta I Nr. Conținuturi Puncte 1. Soldul final al contului 534 ”Datorii față de buget” constituie 36 358,00 lei; rulajul debitor - 27 822,00 lei; rulajul creditor - 11 292,00 lei. Soldul inițial a constituit: a. 75 452,00 lei; b. 19 829,00 lei; c. 52 888,00 lei;... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Portofoliu probleme IFRS

IAS 2 STOCURI EXEMPLUL 1 La începutul exercițiului N, întreprinderea LIV AGRICOLA SRL a achiziționat un stoc de mingi destinate vanzarii ( Marfuri ) la costul de 110.000 lei, TVA 19%. La sfârșitul exercițiului N se estimează că stocul ar putea fi vândut la prețul de 100.000 lei și că cheltuielile ocazionate de... citește mai departe

22 pagini Gratis Extras Preview

Comunicare economico-financiară

1. Introducere S.C. AUTOMOBILE DACIA S.A., este o societate pe acțiuni care a fost înființată în anul 1990, cu sediul social în Str. Uzinei nr. 1, orașul Mioveni, județul Argeș, România. Societatea este înregistrată la Oficiul Comerțului cu nr. de ordine J03/81/1991, CUI 160796. Pachetul majoritar de acțiuni ale... citește mai departe

28 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Avansuri aferente datoriilor și creanțelor comerciale în lei și valută

Considerente teoretice - Avansurile se înregistrează în contabilitate utilizând conturile 419 (pentru furnizor) și 409 (pentru client). - În cazul furnizorilor, explicația este dată de unul din criteriile de recunoaștere a veniturilor și anume existența unui cost credibil asociat acestora. Astfel, o suma încasată... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Creditele de pe o zi pe alta acordate instituțiilor financiare

Creditele și împrumuturile de pe o zi pe alta sunt credite acordate sau împrumuturi primite, pe o perioadă de cel mult o zi lucrătoare. Creditele de pe o zi pe alta acordate instituțiilor financiare sunt reprezentate prin contul 2311- credite de pe o zi pe alta acordate instituțiilor financiare, cont care face... citește mai departe

10 pagini Gratis Cuprins Extras Bibliografie Preview

Contabilitatea creanțelor comerciale - Inventarierea

Problema 1. Unitatea de comerț încasează avans pentru livrarea ulterioară a mărfurilor - 6000 lei. Valoarea mărfurilor vândute - 18000 lei, inclusiv TVA. Cota medie a adaosului comercial - 30 %.Înregistrați faptele economice în contabilitate. 1. S-a înregistrat primirea avansului: Dt 242„Conturi curente în monedă... citește mai departe

10 pagini Gratis Extras Preview

Aplicatie Contabilitatea operațiunilor de creditare

Credit -> Creanta - aprobare credit -> banca inregistreaza angajament extrabancar (clasa 9 -> 903) - Acordarea creditului catre client -> creditare 2511/client + creanta Concomitent -> anulare angajament - Rambursare credit (recuperare creanta) -> rata + dobanda -> incasare din 2511 - (20) A -> inregistrare... citește mai departe

37 pagini Gratis Extras Preview

Sisteme contabile

APLICAȚII 1. O tâmplărie posedă un stoc de lemne achiziționat în urmă cu trei ani la costul de achiziție de 100.000 lei; Ținând cont de creșterea prețurilor la această materie primă, se estimează că, actualul cost (dacă s-ar dori achiziția unui stoc analog) este de 140.000 lei. Cu ce valoare trebuie înscris în... citește mai departe

48 pagini Gratis Extras Preview

Contabilitatea financiară a activității de finanțare și investiții

Tema de control numărul 1 I.Constituire societăți comerciale . a)Societate cu răspundere limitată SC.ALESSIA STAR.SRL - Obiect de activitate: fabricarea și comercializarea pâinii , a prăjiturilor și a produselor proaspete de patiserie . - Număr de asociați : 1 - Valoare capital social : 450.000 lei împărțit în... citește mai departe

56 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Seminar

Problema nr. 1 Societatea Panvitan SRL produce produse de panificație. Procesul de producție este următorul: se achiziționează făina, drojdie, sare și apă. Un angajat se ocupă de aprovizionare. în prima secție de producție, trei angajați pregătesc ingredientele și pun pâinea la dospit, iar în a doua secție, doi... citește mai departe

6 pagini Gratis Extras Preview

Probleme seminar

Problema nr. 1 Societatea comercială Panvitan cu activitatea de fabricare a produselor de panificație a produs în luna mai următoarele produse: pâine albă; pâine integrală; cozonac. Obținerea produselor a generat, în această perioadă de gestiune cheltuieli indirecte de producție în sumă totală de 4.250 lei.... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Practică conta

1. Firma SC TRANSURB SA. SC TRANSURB S.A. este o societate cu capital majoritar de stat ce se află în subordinea Consiliului local Vaslui, strada DECEBAL 3. Firma este înmatriculată la Registrul comerțului J37/119/1999, Cod fiscal: RO11711424. Societatea a fost înființată în anul 1999 și desfășoară activitate de... citește mai departe

14 pagini Gratis Extras Preview

Aplicații contabilitate bancară

1. Constituirea capitalului social. Se înregistrează subscrierea acționarilor la înființarea instituției de credit, în valoare de 6.000.000 lei. 508 = 5011 6.000.000 lei Acționari sau asociați Capital subscris nevărsat Se înregistrează depunerea aporturilor în numerar, în contul curent deschis la BNR (vărsarea... citește mai departe

14 pagini Gratis Extras Preview