Analiza pe Baza de Bilant si Cont de Profit si Pierdere

Seminar
8/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 5 în total
Cuvinte : 1525
Mărime: 18.46KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

IA) Bilant contabil

Indicatori:

1. Indicatori de lichiditate

Lichiditatea curenta = Active curente / Datorii curente (val.~2)

Lichiditatea imediată(sau testul acid) = (Active curente – Stocuri) / Datorii curente

2. Indicatori de risc

Grad de îndatorare = (Capital imprumutat/Capital propriu)*100

sau Grad de îndatorare = (Capital imprumutat/Capital angajat)*100

unde:-capital imprumutat = credite>1 an

-capital angajat = capital imprumutat + capital propriu

Acoperirea dobânzilor =

Profit inaintea platii dobanzii si a impozitului pe profit / Chelt.cu dodanda = nr. de ori

3.Indicatori de activitate (de gestiune)

Viteza de rotaţie a stocurilor = Costul vânzărilor / Stocul mediu = (nr. de ori)

sau

Număr zile de stocare = ( Stocul mediu / Costul vânzărilor) x 365 = (nr. de zile)

Viteza de rotaţie a debitelor clienti = (Sold mediu clienţi / Cifra de afaceri) x 365 = (nr. de zile)

Viteza de rotaţie a creditelor furnizori

= [ Sold mediu furnizori / Achiziţii de bunuri (fără servicii)] x 365 = (nr. de zile)

Viteza de rotaţie a activelor imobilizate = Cifra de afaceri / Active imobilizate

Viteza de rotaţie a activelor totale = Cifra de afaceri / Active totale

4. Indicatori de profitabilitate

Rentabilitatea capitalului angajat

= Profit inaintea platii dobanzii si a impozitului pe profit / Capital angajat

sau

= Active totale – Datorii curente

Marja brută din vanzari = (Profitul brut din vânzări / Cifra de afaceri) * 100

IB). Profit si pierdere

a) Rezultate

CA neta = gr. 70 + ct. 7411

Rexpl.= Ven. expl. – Chelt. expl.

Rfin. = Ven. fin. – Chelt. fin.

Rcurent = Rexpl. + Rfin.

Rextr. = Ven. extr. – Chelt. extr.

Rbrut = Rexpl. + Rfin. + Rextr. = Rcurent + Rextr.

Rnet = Rbrut – Impozitul pe profit

b) Solduri intermediare de gestiune

MC = ven. din vanz. mf. (ct.707) – costul mf. vandute (ct.607)

PE = prod. vanduta (gr.70-ct.707) ± prod. stocata (+Sc ct.711 sau – Sd ct.711) + prod. imobilizata (ct.721 si 722)

VA = MC + PE – consumuri terti (gr.60 – ct.607; gr.61 si gr.62)

EBE/IBE = VA + subventii expl. (ct.741) – chelt. cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (gr.63) – chelt. de personal (gr.64)

IBE = insuficienta de exploatare (atunci cand valoarea indicatorului<0)

Rexpl.= EBE + alte ven. expl. (gr.75) + ven. din proviz. expl. (ct.781) – alte chelt. expl. (gr.65) – chelt. cu amortiz. si proviz. de expl. (ct.681)

Rcurent = Rexpl. + ven. fin. (gr.76) – chelt. fin. (gr.66)

Rnet = Rcurent + Rextraord. – Imp. profit (ct.691)

CAF

a) metoda aditiva

CAF = Rnet + chelt. calculate – ven. calculate

CAF = Rnet

+ chelt. cu amortiz. si proviz.

+ val. net contabila a activelor cedate

- ven. din proviz.

- cote parti din subventii virate la venituri

- ven. din cesiuni

b) metoda deductiva

CAF = EBE + ven. generatoare de incasari monetare – chelt. generatoare de plati monetare

CAF = EBE

+ alte ven. din expl. incasabile

+ ven. fin. incasabile (fara reluari asupra proviz.fin.)

+ ven. extraord. incasabile ( fara: ven. din cesiunea activelor; ven. din subventii virate asupra rezultatului; ven. din proviz. extraord.)

- alte chelt. de expl. platibile

- chelt. fin. platibile (fara: amortiz. si proviz.; chelt. din diferente de curs; chelt. cu dobanzile)

- chelt. extraord. platibile (fara: val. activelor cedate; amortiz. si proviz. extraord.)

- impozit pe profit

Autofinantarea globala = CAF – Dividende distribuite

II) bilant financiar (sau patrimonial)

Analiza pe baza bilantului financiar se mai numeste si analiza patrimoniala.

SN (situatia neta sau patrimoniul net) = Activ total – Datorii totale = CP (capitaluri proprii)

A). Constructia bilantului financiar (Activ = Nevoi; Pasiv = Resurse)

Corectii referitoare la activul bilantului:

1. AI net:

a)– diminuari ale AI net cu:

- AI fictive (chelt. de constituire; chelt. in avans etc.)

- imobilizari fin. cu termen de lichiditate < 1 an (se trec la ACR net)

b)- majorari ale AI net cu:

- partea ACR net cu termen de lichiditate > 1 an (ex. creante clienti > 1 an se trec la

AI net)

- partea din chelt. in avans cu lichiditate < 1an

2. ACR net:

a)- diminuari ala ACR net cu val. ACR net cu termen de lichiditate > 1 an

b)- majorari ale ACR net cu:

-val. imobilizarilor fin. cu termen de lichiditate < 1 an

-partea din chlt.in avans cu termen de lichiditate < 1 an.

Corectii referitoare la pasivul bilantului:

1. CPM:

a)– diminuari ale CPM cu:

- val. activelor fictive

- partea din profitul net ce urmeaza a fi repartizata (daca se utilizeaza un bilant inainte de repartizarea profitului)

b)- majorari ale CPM cu:

- ven. inregistrate in avans cu termenul de exigibilitate > 1 an

Preview document

Analiza pe Baza de Bilant si Cont de Profit si Pierdere - Pagina 1
Analiza pe Baza de Bilant si Cont de Profit si Pierdere - Pagina 2
Analiza pe Baza de Bilant si Cont de Profit si Pierdere - Pagina 3
Analiza pe Baza de Bilant si Cont de Profit si Pierdere - Pagina 4
Analiza pe Baza de Bilant si Cont de Profit si Pierdere - Pagina 5

Conținut arhivă zip

  • Analiza pe Baza de Bilant si Cont de Profit si Pierdere.doc

Alții au mai descărcat și

Contribuția Auditului Intern în Guvernanța Corporativă și Managementul Riscului

Introducere Conceptul de guvernare nu este nou, el a apărut şi a căpătat valenţe noi odată cu dezvoltarea civilizaţiei. El poate fi întâlnit la...

Eroare și Fraudă în Auditul Financiar

5.2. Proceduri de fond Probele de audit pot fi obtinute printr-o combinatie de teste de control si proceduri de fond (sau proceduri de...

Proiect Bazele Contabilitatii

STRUCTURI PATRIMONIALE IN BILANT Sa se intocmeasca, la libera alegere , trei bilanturi cu cel putin 20 de posturi in activ si cel putin 19 posturi...

Analiza Financiara a unei Firme - SC Petrom SA

1. Prezentarea societăţii şi a mediului extern Societatea comercială Petrom SA este o societate cu capital de stat şi privat autohton şi străin cu...

Particularități Privind Contabilitatea din Canada

Cap 1. Profesia contabilă în Canada În Canada profesia de contabil/economist are un spectru desul de larg din care se pot distinge două nivele: un...

Monografie Contabila privind Stagiul de Practica

Prezentarea societăţii comerciale 1.1. Forma societăţii S.C. SISTEM IMPEX S.R.L., cu un capital de 35.000 RON fost înfiinţată în 3 decembrie 1994...

Contabilitate și Analiză economico-financiară

INTRODUCERE Contabilitatea a apărut din nevoia de a răspunde în plan informaţional şi decizional la problema gestiunii valorilor economice...

IAS 20

Cap 1. Aria de aplicabilitate Standardul Internaţional de Contabilitate a intrat în vigoare pentru situaţiile financiare aferente perioadelor,...

Ai nevoie de altceva?