Aplicatii - Contabilitate de Gestiune

Imagine preview
(7/10 din 8 voturi)

Acest seminar prezinta Aplicatii - Contabilitate de Gestiune.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier pdf de 28 de pagini .

Profesor: Nelu Nemman

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

Exemplificarea privind utilizarea conturilor din contabilitatea de gestiune în paralel cu

contabilitatea financiara

Presupunând funcCionarea unui laborator central cu personalitate juridica care dispune de gestiune

de materii prime, principalele operaCiuni ale acestuia se reflecta în contabilitatea financiara astfel:

1. aprovizionarea magaziei laboratorului de la un angrosist cu diverse materii prime (zahar, ulei, faina) în

valoare de 5 000 000, 19% TVA:

2. în cursul lunii are loc un transfer de materie prima din magazia laboratorului în laborator în valoare de

2 500 000 lei:

301/ materii prime laborator = 301/ materii prime magazie 2 500 000

3. aprovizionarea directa a laboratorului cu materie prima în suma de 15 000 000 lei, 19% TVA:

4. pentru fabricarea a 2 sortimente de prajituri se dau în consum materii prime în suma de 17 000 000

lei din care pentru prajitura „ X ” 10 200 000 lei iar pentru prajitura „Y” 6 800 000 lei. Înregistrarea

consumului de materii se face presupunând ca în cadrul laboratorului s-au obCinut conform centralizatorului

produselor livrate: prajitura „ X ” 10 000 buc. la preC de materie prima de 1020 lei / buc.; prajitura „Y ”

6000 buc. la preC de materie prima de 1133,3 lei/ buc:

601 = 301 17 000 000

- obCinerea de produse

345 = 711 17 000 000

x 10 200 000

y 6 800 000

5. se înregistreaza salariile cuvenite personalului în suma de de 15 000 000 lei.

641 = 421 15 000 000

- CAS (24,5%): 6451 = 431.1 3 675 000

- CASS(7%) 6453 = 431.3 1 050 000

- fond de somaj (3,5%): 6452 = 437.1 525 000

- risc si accident (0,5%): 635 = 447.01 75 000

- comision carCi de munca (0,75%): 635 = 447.02 112 500

6. se înrtegistreaza consumul de materiale auxiliare în suma de 1 000 000 lei:

6021 = 3021 1 000 000

7. se înregistreaza amortizarea utilajelor aferente lunii în curs în suma de 1 000 000 de lei.

6811 = 2813 1 000 000

8. înregistrarea facturilor de la terCii pentru serviciile prestate de acestia (telefon, energie):

% = 401 2 618 000

605 1 500 000

626 700 000

4426 418 000

9. vânzarea produselor finite terCilor pe baza facturilor care cuprind:

SpecificaCie UM Cantitate Pret fara TVA Valoare fara TVA TVA

Contabilitate de Gestiune II (Seminar)

10. închiderea conturilor de venituri si cheltuieli

Profitul = V  Ch. = 43 000 000  41 525 000 = 1 475 000

Înregistrarea operaCiunilor în contabilitatea de gestiune:

1. cheltuielile cu materiile prime: 921 = 901 17 000 000

Fisiere in arhiva (1):

  • Aplicatii - Contabilitate de Gestiune.pdf