Aplicatii Practice la Contabilitate Financiara

Imagine preview
(8/10 din 5 voturi)

Acest seminar prezinta Aplicatii Practice la Contabilitate Financiara.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 0 pagini .

Profesor: V. Cardos

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

Aplicatii practice la disciplina

Contabilitate financiara

1. Se constituie o societate comerciala cu raspundere limitata cu un capital social subscris de 10.000 lei, varsat la banca integral înainte de înmatricularea societatii la Registrul Comertului.

2. Se constituie o societate comerciala în nume colectiv cu un capital social sub¬scris de 20.000 lei, varsat integral înainte de înmatriculare astfel:

- numerar depus la banca: 5.000 lei;

- un utilaj evaluat la 14.000 lei;

- materii prime în valoare de 1.000 lei.

3. Se constituie o societate pe actiuni cu un capital subscris de 200.000 lei divizat în 20.000 de actiuni. La înfiintare s-a depus la banca contravaloarea a 12.000 de actiuni si s-au adus aporturi în natura concretizate în utilaje evaluate la suma de 50.000 lei, pentru care s-au acordat 5.000 de actiuni. Restul capi¬talului social s-a depus în contul bancar în termen de 12 luni de la înfiintare.

4. Se constituie o societate pe actiuni cu un capital subscris de 10.000 USD. Cursul valutar la data subscrierii este de 2,8000 lei/USD. Aportul adus de actionari în contul capitalului subscris este reprezentat de un utilaj evaluat la 4.000 USD si de numerar depus la banca în suma de 6.000 USD. Cursul valutar la data receptiei mijlocului fix adus ca aport în natura este de 2,8700 lei/USD iar cel de la data varsarii numerarului în valuta în contul bancar al societatii este de 2,7700 lei/USD.

5. Adunarea generala extraordinara a actionarilor hotaraste majorarea capitalului social prin emisiunea unui nou pachet de 5.000 de actiuni cu valoarea nomi¬nala de 10 lei, care se vor achita ulterior în numerar.

6. Adunarea generala extraordinara a asociatilor hotaraste majorarea capitalului social prin acceptarea unui nou aport în natura concretizat într-un camion evaluat la 80.000 lei; valoarea nominala totala a actiunilor emise este de 80.000 lei.

7. O societate comerciala hotaraste majorarea capitalului social prin încorporarea urmatoarelor elemente de capitaluri proprii: rezerve din reevaluare 8.000 lei, rezerve statutare 6.000 lei, alte rezerve (care nu au ca sursa de prove¬nienta profitul) 4.000 lei, rezultatul reportat 5.000 lei.

8. O societate comerciala hotaraste majorarea capitalului social cu 10.000 lei prin compensarea unei datorii fata de un furnizor.

9. Se hotaraste diminuarea capitalului social cu 500 lei în vederea acoperirii unor pierderi reportate din exercitiile financiare precedente, care se poate realiza prin diminuarea valorii nominale a actiunilor sau prin reducerea numarului de actiuni.

10. În vederea reducerii capitalului social, o societate rascumpara cu numerar 1.000 de actiuni proprii cu pretul de 0,45 lei bucata, pe care, ulterior, le anuleaza. Valoarea nominala a actiunilor este de 0,50 lei.

11. În vederea reducerii capitalului social, o societate rascumpara cu numerar 1.000 de actiuni proprii cu pretul de 0,55 lei bucata, pe care, ulterior, le anuleaza. Valoarea nominala a actiunilor este de 0,50 lei.

12. Un asociat se retrage din afacere si i se restituie în numerar contravaloarea apor¬- tului social în suma de 300 lei.

13. Se emit 1.000 actiuni noi cu valoarea de emisiune de 1,20 lei si valoarea nomina¬la de 1 leu, care se încaseaza în numerar. Ulterior, primele de emisiune se încorpo¬rea¬za în capital social.

14. O societate comerciala dispune de un capital social de 100.000 lei reprezentat de 2.000 de actiuni. Activul net este de 104.000 lei. Se hotaraste majorarea capitalului social prin emiterea a înca a 100 de actiuni, care se vând în numerar la valoarea contabila, pentru a se compensa sursele proprii acumulate de societate. Din primele de emisiune încasate se acopera suma de 100 lei reprezentând cheltuieli de emisiune a actiunilor, care au fost achitate în numerar, restul se încorporeaza în alte rezerve.

15. În urma fuziunii, societatea comerciala absorbanta preia activul societatii absorbite reprezentat de masini si utilaje evaluate la suma de 3.000 lei si disponibilitati banesti în conturile bancare de 2.000 lei. Se hotaraste ca în schimbul activului preluat sa se emita 4.500 de actiuni cu valoarea nominala de 1 leu. Prima de fuziune se integreaza ulterior în capitalul social.

16. O societate comerciala cu raspundere limitata hotaraste majorarea capitalului printr-un aport reprezentat de un utilaj evaluat la 2.000 lei, care este remunerat cu 18 parti social¬e cu valoarea de 100 lei fiecare. Prima de aport se încorporeaza ulterior la rezer¬ve.

17. Se majoreaza capitalul social prin conversia de obligatiuni evaluate la valoarea de rambursare de 1.200, în actiuni cu valoarea nominala de 1.150 lei:

18. În momentul reevaluarii, un utilaj are valoarea contabila de 8.000 lei si amortizarea cumulata de 3.000 lei. Valoarea reevaluata (valoarea justa) este de 6.000 lei. Rezervele din reevaluare se transfera în mod esalonat la alte rezerve, pe durata ramasa de utilizare, care este de 5 ani.

19. Se dau urmatoarele informatii privind situatia unui utilaj la data de 31.12.200N :

- valoarea contabila: 4.000 lei

- amortizarea cumulata: 300 lei

- valoarea contabila neta: 3.700 lei

- valoarea justa stabilita în urma reevaluarii: 4.100 lei

În momentul casarii utilajului, rezerva din reevaluare se transfera la reserve reprezentând surplusul din reevaluare.

20. O entitate economica constituie rezerve legale pe baza urmatoarelor informatii extrase din evidenta contabila de la sfârsitul exercitiului financiar:

- capital social: 1.000 lei;

- venituri obtinute: 2.000 lei;

- cheltuieli efectuate: 1.200 lei.

Ulterior, se utilizeaza o parte din rezervele legale pentru acoperirea unei pierderi reportate în suma de 10 lei.

21. Se înregistreaza în contabilitate repartizarea profilului net pe urmatoarele destinatii:

a) Dividende de plata: 12.000 lei;

b) Cresterea capitalului social: 5.000 lei;

c) Participarea salariatilor la profil: 15.000 lei;

Fisiere in arhiva (1):

  • Aplicatii Practice la Contabilitate Financiara.doc