Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor

Imagine preview
(7/10 din 3 voturi)

Acest seminar prezinta Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 11 fisiere doc de 185 de pagini (in total).

Profesor: Olesea Bulbocean , Stela Plesca

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

Prefaţă 2
Partea I. Contabilitatea impozitului pe venit
Lecţia 1.
Corelaţiile sistemului contabil cu cel fiscal în Republica Moldova.
Caracteristica impozitelor şi taxelor.Baza normativă privind impozitul pe venit.. 4
Lecţia 2.
Caracteristica , clasificarea şi modul de calculare a diferenţelor permanente şi
temporare. 12
Lecţia 3.
Componenţa şi contabilitatea cheltuielilor(economiei) privind impozitul pe venit.
Contabilitatea pierderilor fiscale. 20
Lecţia 4.
Contabilitatea şi impozitarea operaţiilor cu activele de capital.
Contabilitatea şi impozitarea operaţiilor cu activele uzurabile.
Contabilitatea şi impozitarea operaţiilor privind pierderea şi înlocuirea forţată 34
a activelor .
Lecţia 5.
Calcularea datoriei (creanţei) privind impozitul pe venit.
Trecerea în cont a impozitelor pe venit.
Contabilitatea reţinerii impozitului pe venit la sursa de plată. 53
Lecţia 6.
Modul de întocmire şi prezentare a Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit
a persoanei care practică activitate de antreprenor. 68
Partea II. Contabilitatea taxei pe valoarea adăugată
Lecţia 1.
Caracteristica generală a taxei pe valoarea adăugată.
Modul de calculare şi achitare a taxei pe valoarea adăugată. 85
Lecţia 2.
Contabilitatea TVA la efectuarea operaţiilor de procurare a mărfurilor şi
serviciilor pe teritoriul Republicii Moldova.
Contabilitatea TVA la efectuarea operaţiilor de procurare a mărfurilor şi
serviciilor prin import . 91
Lecţia 3.
Contabilitatea TVA la efectuarea operaţiilor de livrare a mărfurilor şi
serviciilor pe teritoriul Republicii Moldova.
Contabilitatea TVA la efectuarea operaţiilor de livrare a mărfurilor şi
serviciilor la export . Restituirea taxei pe valoarea adăugată.
Modul de întocmire şi prezentare a declaraţiei TVA. 104
Partea III. Contabilitatea accizelor
Lecţia 1.
Noţiuni generale privind accizele. Modul de achitare şi calculare a accizelor.
Contabilitatea accizelor aferente mărfurilor supuse accizelor procurate. 124
Lecţia 2.
Contabilitatea accizelor aferente mărfurilor supuse accizelor livrate.
Modul de întocmire şi prezentare a Declaraţiei privind accizele. 131
Partea IV. Contabilitatea altor impozite şi taxe
Lecţia 1.
Caracteristica generală a altor impozite şi taxe generale şi locale.
Calculul şi contabilitatea taxei vamale.
Calculul şi contabilitatea impozitului pe bunurile imobiliare. 139
Lecţia 2.
Contabilitatea impozitului pentru folosirea resurselor naturale.
Contabilitatea taxelor percepute în fondul rutier. 156
Lecţia 3.
Calculul şi contabilitatea taxelor locale şi altor impozite şi taxe.
Declararea altor impozite şi taxe. 167
Bibliografie 181

Extras din document

1.2 TESTE, SARCINI, ÎNTREBĂRI

1. Sistemul fiscal al Republicii Moldova reprezintă:

a) totalitatea impozitelor şi taxelor existente în ţară;

b) activitatea organelor de stat împuternicite şi responsabile de asigurarea colectării depline şi la termen a impozitelor şi taxelor;

c) totalitatea formelor şi metodelor de stabilire,modificare şi anulare a impozitelor şi taxelor;

d) totalitatea măsurilor ce asigură achitarea impozitelor şi taxelor;

e) totalitatea principiilor şi metodelor de culegere,prelucrare şi generalizare a informaţiilor aferente activităţiilor economice a persoanelor fizice şi juridice.

2. Obiectivele sistemului fiscal sunt :

a) stabilirea principiilor optime ale impozitării;

b) tratarea diferenţiată a contribuabililor;

c) finanţarea programelor de stat;

d) asigurarea repartizării optime a veniturilor în societate;

e) sporirea încasărilor bugetare necesare intereselor personale ale administraţiei fiscale;

f) evitarea dublei impuneri;

g) asigurarea stimulării sau stagnării activităţilor economice;

h) protecţia unor categorii de populaţie.

3. Conform următoarelor caracteristici comparative ale sistemului contabil şi cel fiscal completaţi următoarea figură:

4. Din următoarele afirmaţii enumeraţi-le pe cele aferente noţiuniilor : „impozit” şi „taxă” .

a) este o plată impusă persoanelor care posedă avere;

b) este o plată nerambursabilă;

c) este o plată obligatorie cu titlu gratuit;

d) este o plată impusă persoanelor care obţin venit dintr-o anumită sursă;

e) este o plată în buget cu titlu definitiv;

5. În tabelul 1 enumeraţi impozitele şi taxele generale de stat şi cele locale.

Tabelul 1. Impozite şi taxe

Impozite şi taxe generale de stat Impozite şi taxe locale

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.

6. 6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

6. Definiţi următoarele noţiuni:

„contribuabil”-

„persoană fizică”-

„persoană juridică”-

„randamentul impozitelor”-

„obiectul impunerii”-

„cota de impunere”-

„administrarea fiscală”-

7. Care din următoarele afirmaţii sunt adevărate :

a) rezultatul contabil se determină conform prevederilor codului fiscal;

b) sistemul contabil şi cel fiscal sunt reglementate de aceeaşi bază normativă;

c) contabilitatea are funcţia de calculare ale plăţilor fiscale;

d) obligativitatea şi echitatea sunt principiile de bază ale contabilităţii;

e) sistemul contabil şi fiscal sunt elaborate în baza normelor internaţionale;

f) indicatorii financiari calculaţi în contabilitate sunt utilizaţi la determinarea rezultatului financiar în fiscalitatea;

g) în cazul apariţiei discrepanţelor între prevederele codul fiscal şi prevederele altor acte normative,se aplică prevederele codului fiscal.

8. Ce legătură există între venitul contabil şi venitul impozabil ?

a) venitul impozabil serveşte drept bază pentru calculul venitului contabil;

b) venitul contabil serveşte drept bază pentru calculul venitului impozabil;

c) nu există nici o legătură;

d) ambele sunt reflectate în Declaraţia pe venit a persoanei care practică

activitate de întreprinzător.

Fisiere in arhiva (11):

 • 1a.doc
 • 1b.doc
 • 1c.doc
 • 1d.doc
 • 2.doc
 • 3.doc
 • 4.doc
 • bibliografie.doc
 • Coperta.doc
 • Cuprins.doc
 • prefata.doc