Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor

Seminar
7.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 11 fișiere: doc
Pagini : 185 în total
Cuvinte : 30661
Mărime: 8.02MB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Olesea Bulbocean , Stela Plesca

Cuprins

Prefaţă 2

Partea I. Contabilitatea impozitului pe venit

Lecţia 1.

Corelaţiile sistemului contabil cu cel fiscal în Republica Moldova.

Caracteristica impozitelor şi taxelor.Baza normativă privind impozitul pe venit.. 4

Lecţia 2.

Caracteristica , clasificarea şi modul de calculare a diferenţelor permanente şi

temporare. 12

Lecţia 3.

Componenţa şi contabilitatea cheltuielilor(economiei) privind impozitul pe venit.

Contabilitatea pierderilor fiscale. 20

Lecţia 4.

Contabilitatea şi impozitarea operaţiilor cu activele de capital.

Contabilitatea şi impozitarea operaţiilor cu activele uzurabile.

Contabilitatea şi impozitarea operaţiilor privind pierderea şi înlocuirea forţată 34

a activelor .

Lecţia 5.

Calcularea datoriei (creanţei) privind impozitul pe venit.

Trecerea în cont a impozitelor pe venit.

Contabilitatea reţinerii impozitului pe venit la sursa de plată. 53

Lecţia 6.

Modul de întocmire şi prezentare a Declaraţiei cu privire la impozitul pe venit

a persoanei care practică activitate de antreprenor. 68

Partea II. Contabilitatea taxei pe valoarea adăugată

Lecţia 1.

Caracteristica generală a taxei pe valoarea adăugată.

Modul de calculare şi achitare a taxei pe valoarea adăugată. 85

Lecţia 2.

Contabilitatea TVA la efectuarea operaţiilor de procurare a mărfurilor şi

serviciilor pe teritoriul Republicii Moldova.

Contabilitatea TVA la efectuarea operaţiilor de procurare a mărfurilor şi

serviciilor prin import . 91

Lecţia 3.

Contabilitatea TVA la efectuarea operaţiilor de livrare a mărfurilor şi

serviciilor pe teritoriul Republicii Moldova.

Contabilitatea TVA la efectuarea operaţiilor de livrare a mărfurilor şi

serviciilor la export . Restituirea taxei pe valoarea adăugată.

Modul de întocmire şi prezentare a declaraţiei TVA. 104

Partea III. Contabilitatea accizelor

Lecţia 1.

Noţiuni generale privind accizele. Modul de achitare şi calculare a accizelor.

Contabilitatea accizelor aferente mărfurilor supuse accizelor procurate. 124

Lecţia 2.

Contabilitatea accizelor aferente mărfurilor supuse accizelor livrate.

Modul de întocmire şi prezentare a Declaraţiei privind accizele. 131

Partea IV. Contabilitatea altor impozite şi taxe

Lecţia 1.

Caracteristica generală a altor impozite şi taxe generale şi locale.

Calculul şi contabilitatea taxei vamale.

Calculul şi contabilitatea impozitului pe bunurile imobiliare. 139

Lecţia 2.

Contabilitatea impozitului pentru folosirea resurselor naturale.

Contabilitatea taxelor percepute în fondul rutier. 156

Lecţia 3.

Calculul şi contabilitatea taxelor locale şi altor impozite şi taxe.

Declararea altor impozite şi taxe. 167

Bibliografie 181

Extras din document

1.2 TESTE, SARCINI, ÎNTREBĂRI

1. Sistemul fiscal al Republicii Moldova reprezintă:

a) totalitatea impozitelor şi taxelor existente în ţară;

b) activitatea organelor de stat împuternicite şi responsabile de asigurarea colectării depline şi la termen a impozitelor şi taxelor;

c) totalitatea formelor şi metodelor de stabilire,modificare şi anulare a impozitelor şi taxelor;

d) totalitatea măsurilor ce asigură achitarea impozitelor şi taxelor;

e) totalitatea principiilor şi metodelor de culegere,prelucrare şi generalizare a informaţiilor aferente activităţiilor economice a persoanelor fizice şi juridice.

2. Obiectivele sistemului fiscal sunt :

a) stabilirea principiilor optime ale impozitării;

b) tratarea diferenţiată a contribuabililor;

c) finanţarea programelor de stat;

d) asigurarea repartizării optime a veniturilor în societate;

e) sporirea încasărilor bugetare necesare intereselor personale ale administraţiei fiscale;

f) evitarea dublei impuneri;

g) asigurarea stimulării sau stagnării activităţilor economice;

h) protecţia unor categorii de populaţie.

3. Conform următoarelor caracteristici comparative ale sistemului contabil şi cel fiscal completaţi următoarea figură:

4. Din următoarele afirmaţii enumeraţi-le pe cele aferente noţiuniilor : „impozit” şi „taxă” .

a) este o plată impusă persoanelor care posedă avere;

b) este o plată nerambursabilă;

c) este o plată obligatorie cu titlu gratuit;

d) este o plată impusă persoanelor care obţin venit dintr-o anumită sursă;

e) este o plată în buget cu titlu definitiv;

5. În tabelul 1 enumeraţi impozitele şi taxele generale de stat şi cele locale.

Tabelul 1. Impozite şi taxe

Impozite şi taxe generale de stat Impozite şi taxe locale

1. 1.

2. 2.

3. 3.

4. 4.

5. 5.

6. 6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

6. Definiţi următoarele noţiuni:

„contribuabil”-

„persoană fizică”-

„persoană juridică”-

„randamentul impozitelor”-

„obiectul impunerii”-

„cota de impunere”-

„administrarea fiscală”-

7. Care din următoarele afirmaţii sunt adevărate :

a) rezultatul contabil se determină conform prevederilor codului fiscal;

b) sistemul contabil şi cel fiscal sunt reglementate de aceeaşi bază normativă;

c) contabilitatea are funcţia de calculare ale plăţilor fiscale;

d) obligativitatea şi echitatea sunt principiile de bază ale contabilităţii;

e) sistemul contabil şi fiscal sunt elaborate în baza normelor internaţionale;

f) indicatorii financiari calculaţi în contabilitate sunt utilizaţi la determinarea rezultatului financiar în fiscalitatea;

g) în cazul apariţiei discrepanţelor între prevederele codul fiscal şi prevederele altor acte normative,se aplică prevederele codului fiscal.

8. Ce legătură există între venitul contabil şi venitul impozabil ?

a) venitul impozabil serveşte drept bază pentru calculul venitului contabil;

b) venitul contabil serveşte drept bază pentru calculul venitului impozabil;

c) nu există nici o legătură;

d) ambele sunt reflectate în Declaraţia pe venit a persoanei care practică

activitate de întreprinzător.

Preview document

Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 1
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 2
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 3
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 4
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 5
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 6
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 7
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 8
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 9
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 10
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 11
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 12
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 13
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 14
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 15
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 16
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 17
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 18
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 19
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 20
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 21
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 22
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 23
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 24
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 25
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 26
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 27
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 28
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 29
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 30
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 31
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 32
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 33
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 34
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 35
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 36
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 37
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 38
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 39
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 40
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 41
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 42
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 43
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 44
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 45
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 46
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 47
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 48
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 49
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 50
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 51
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 52
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 53
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 54
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 55
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 56
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 57
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 58
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 59
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 60
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 61
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 62
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 63
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 64
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 65
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 66
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 67
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 68
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 69
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 70
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 71
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 72
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 73
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 74
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 75
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 76
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 77
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 78
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 79
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 80
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 81
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 82
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 83
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 84
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 85
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 86
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 87
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 88
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 89
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 90
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 91
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 92
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 93
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 94
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 95
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 96
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 97
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 98
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 99
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 100
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 101
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 102
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 103
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 104
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 105
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 106
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 107
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 108
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 109
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 110
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 111
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 112
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 113
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 114
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 115
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 116
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 117
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 118
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 119
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 120
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 121
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 122
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 123
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 124
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 125
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 126
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 127
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 128
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 129
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 130
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 131
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 132
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 133
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 134
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 135
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 136
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 137
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 138
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 139
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 140
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 141
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 142
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 143
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 144
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 145
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 146
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 147
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 148
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 149
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 150
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 151
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 152
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 153
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 154
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 155
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 156
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 157
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 158
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 159
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 160
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 161
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 162
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 163
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 164
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 165
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 166
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 167
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 168
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 169
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 170
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 171
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 172
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 173
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 174
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 175
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 176
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 177
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 178
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 179
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 180
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 181
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 182
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 183
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 184
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 185
Aplicatii Practice la Contabilitatea Impozitelor - Pagina 186

Conținut arhivă zip

 • 1a.doc
 • 1b.doc
 • 1c.doc
 • 1d.doc
 • 2.doc
 • 3.doc
 • 4.doc
 • bibliografie.doc
 • Coperta.doc
 • Cuprins.doc
 • prefata.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea Instituțiilor Publice

INTRODUCERE „Contabilitatea este una dintre cele mai sublime creaţiuni ale genului uman fiind o oglindă a trecutului şi o călăuză a viitorului”....

Taxa pe Valoare Adaugata (TVA)

2.3. Cote ale taxei pe valoarea adaugata utilizate în Europa Ca si în România, cotele aplicate pentru taxa pe valoarea adaugata în celelalte...

Contabilitatea Relatiilor cu Bugetul Statului la SC Severnav SA

CAPITOLUL I. CADRUL ORGANIZATORIC DE DESFĂSURARE A ACTIVITĂŢII LA S.C. SEVERNAV S.A. 1.1 Scurt istoric Societatea comercială SEVERNAV S.A. este...

Contabilitatea si Analiza Stocurilor - Studiu de Caz la SC Carpatina SA

CAPITOLUL I INFORMAŢII GENERALE PRIVIND SOCIETATEA COMERCIALĂ " CARPATINA " S.A. 1.1 Obiectul de activitate şi statutul juridic Societatea...

Audit Public Intern - Metodologii de Aplicare

Capitolul 1 Conceptul de audit public intern 1.1 Definire Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, defineste la articolul 2,...

Fuziunea Societăților Comerciale cu Aplicație Practică la SC Tego SA

CAPITOLUL 1 PRINCIPIUL CONTINUITĂŢII ACTIVITĂŢII ŞI CONSECINŢELE SALE ASUPRA EVALUĂRII PATRIMONIULUI 1.1. Importanţa continuităţii activităţii...

Contabilitatea Stocurilor de Materii Prime și Consumabile

I N T R O D U C E R E Motivaţia înfiinţării, organizării şi funcţionării unei întreprinderi este dată de cererea de produse şi servicii care se...

Contabilizarea Impozitelor si Taxelor Datorate Bugetului Statului

Capitolul 1 SISTEMUL FISCAL ÎN ROMĂNIA 1.1. Rolul si functiile impozitelor si taxelor Prin intermediul impozitelor şi taxelor statul îşi asigură...

Ai nevoie de altceva?