Audit Public Intern

Seminar
8.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 45 în total
Cuvinte : 15312
Mărime: 79.54KB (arhivat)
Cost: Gratis
testele pentru curs de auditor public intern contine si rezultatele

Extras din document

1. Care sint tipurile de audit definite de Legea privind auditul public intern :

[ x] Auditul de sistem, auditul performantei, auditul de regularitate

[ ] Auditul de sistem, auditul financiar, auditul de regularitate

[ ] Auditul de control, auditul performantei, auditul de regularitate

2. Carta auditului intern :

[ ]defineste drepturile si obligatiile auditului intern si este elaborata de catre fiecare sef al compartimentului de audit public intern

[ x ] Carta auditului intern defineste obiectivele, drepturile si obligatiile auditului intern si este elaborata de catre fiecare sef al compartimentului de audit public intern si aprobata de conducatorul entitatii publice.

[ ] Carta auditului intern defineste obiectivele, drepturile si obligatiile auditului intern

3. Seful compartimentului de audit public intern este numit/destituit :

[ x] de către conducătorul entităţii publice, cu avizul UCAAPI/organul ierarhic imediat superior

[ ] de către managerul entităţii publice, la propunerea organului ierarhic imediat superior

[ ] de către UCAAPI sau de catre organul ierarhic imediat superior, dupa caz

4. Seful compartimentului de audit public intern trebuie sa elaboreze un program :

[ ] de asigurare si imbunatatire a muncii de echipa in toate aspectele activitatii de audit public intern.

[ ] de asigurare si imbunatatire a calitatii sub toate aspectele activitatii de audit public intern.

[ ] de asigurare si imbunatatire a programelor activitatii de audit public intern.

5. Planul de audit public intern se întocmeşte de către compartimentul de audit public intern:

a) [ ] trimestrial

b) [ ] anual

c) [ ] o data la 5 ani

6. Auditul public intern ajută entitatea publică să menţină un sistem de control adecvat prin evaluarea eficacităţii şi eficienţei acestuia, contribuind la îmbunatăţirea lui continuă.

a. [ ] corect

b. [ ] fals

c. [ ] numai da, alteori nu

7. Prelucrarea informaţiilor consta in :

a[ ] analiza structurii/entităţii auditate şi activităţii sale (organigrama, regulamente de funcţionare, fişe ale posturilor, circuitul documentelor);

b[ ] analiza cadrului normativ ce reglementează activitatea entităţii/structurii auditate;

c[ ] analiza cadrului normativ ce reglementează activitatea furnizorilor si creditorilor entităţii/structurii auditate;

8. Riscuri operationale sint:

a) [ ] neinregistrarea in evidentele contabile

b) [ ] arhivare necorespunzatoare a documentelor justificative

c) [ ] lipsa unor responsabilitati precise

d) [ ] lipsa unui control asupra operatiilor cu risc ridicat

9. Pentru realizarea masurarii riscurilor se utilizeaza drept instrumente de masurare, :

a) [ ] criteriile de apreciere.

b) [ ] criteriile de depreciere

c) [ ] criteriile riscante

10. Interventia la fata locului cuprinde urmatoarele etape:

a) [ ] verificarea rapoartelor controalelor precedente

b) [ ] evaluarea eficientei şi eficacitatii controalelor interne;

c) [ ] evaluarea eficientei si a rapoartelor controalelor externe

11. Ca tehnica de verificare, Confirmarea, se refera la:

a) [ ] solicitarea informaţiei din doua sau mai multe surse independente (a treia parte) în scopul validarii acesteia

b) [ ] solicitarea de consultanta informatica în scopul de a validarii acesteia

c) [ ] solicitarea informaţiei din doua sau mai multe surse independente (a treia parte) pentru ca aceasta sa fie temeinica

12. Interviul se realizează de catre auditorii interni prin intervievarea persoanelor auditate/implicate/interesate. Informaţiile primite trebuie confirmate cu documente.

a) [ ] corect

b) [ ] fals

13. Tipurile de chestionare sunt:

a) [ ] chestionarul de luare in evidenta

b) [ ] chestionarul de control colateral

c) [ ] chestionarul -lista de verificare

14. Tabloul de prezentare a circuitului auditului (pista de audit),permite:

a) [ ] stabilirea informatiilor, atributiilor si responsabilitatilor

b) [ ] stabilirea documentelor justificative complete;

c) [ ] reconstituirea operatiunilor de la suma totala pana la detalii individuale si invers.

15. Dosarele stau la baza formularii concluziilor conducerii entitatii auditate referitor la auditorii interni:

a) [ ] corect

b) [ ] fals

16. Din cadrul Secţiunii A a Dosarului permanent – Raportul de audit public intern si anexele acestuia, fac parte:

a) [ ] fisele de identificare şi analiza problemelor (FIAP);

b) [ ] formularele de constatare a iregularităţilor;

c) [ ] programul de audit.

17. Din cadrul Secţiunii C a Dosarului permanent – Documentatia misiunii de audit public intern, fac parte :

a) [ ] informaţii despre conducerea entitatii auditate

b) [ ] informaţii financiare;

c) [ ] rapoarte de audit public intern anterioare şi externe

18. Revizuirea se efectueaza de catre auditorii externi, dupa intocmirea proiectului Raportului de audit public intern, pentru a se asigura ca documentele de lucru sunt pregatite in mod corespunzator

a) [ ] corect

b) [ ] fals

19. In elaborarea proiectului Raportului de audit public intern trebuie sa fie respectate urmatoarele cerinte:

a) [ ] constatarile trebuie sa apartina domeniului/obiectivelor misiunii de audit public intern fara a fi susţinute prin documente justificative corespunzătoare;

b) [ ] recomandarile trebuie să fie în concordanţă cu cerintele conducerii

c) [ ] se intocmeste pe baza FIAP-urilor

20. Proiectul Raportului de audit public intern trebuie sa cuprinda cel puţin următoarele elemente

a) [ ] modul de desfăşurare a acţiunii de audit intern (sondaj/exhaustiv, documentare; proceduri, metode si tehnici utilizate; documente/materiale examinate; materiale întocmite în cursul acţiunii de audit public intern);

b) [ ] constatări efectuate de auditor si insusite de conducerea entitatii auditate

c) [ ] constatări efectuate;

21. Raportul de audit public va fi insotit de o sinteza a principalelor constatări si recomandări

a) [ ] corect

b) [ ] fals

22. Structura auditata nu trebuie sa informeaze compartimentul de audit public intern asupra modului de implementare a recomandarilor, decit daca asa dispune conducatorul entitatii auditate.

a. [ ] corect

b. [ ] fals

Preview document

Audit Public Intern - Pagina 1
Audit Public Intern - Pagina 2
Audit Public Intern - Pagina 3
Audit Public Intern - Pagina 4
Audit Public Intern - Pagina 5
Audit Public Intern - Pagina 6
Audit Public Intern - Pagina 7
Audit Public Intern - Pagina 8
Audit Public Intern - Pagina 9
Audit Public Intern - Pagina 10
Audit Public Intern - Pagina 11
Audit Public Intern - Pagina 12
Audit Public Intern - Pagina 13
Audit Public Intern - Pagina 14
Audit Public Intern - Pagina 15
Audit Public Intern - Pagina 16
Audit Public Intern - Pagina 17
Audit Public Intern - Pagina 18
Audit Public Intern - Pagina 19
Audit Public Intern - Pagina 20
Audit Public Intern - Pagina 21
Audit Public Intern - Pagina 22
Audit Public Intern - Pagina 23
Audit Public Intern - Pagina 24
Audit Public Intern - Pagina 25
Audit Public Intern - Pagina 26
Audit Public Intern - Pagina 27
Audit Public Intern - Pagina 28
Audit Public Intern - Pagina 29
Audit Public Intern - Pagina 30
Audit Public Intern - Pagina 31
Audit Public Intern - Pagina 32
Audit Public Intern - Pagina 33
Audit Public Intern - Pagina 34
Audit Public Intern - Pagina 35
Audit Public Intern - Pagina 36
Audit Public Intern - Pagina 37
Audit Public Intern - Pagina 38
Audit Public Intern - Pagina 39
Audit Public Intern - Pagina 40
Audit Public Intern - Pagina 41
Audit Public Intern - Pagina 42
Audit Public Intern - Pagina 43
Audit Public Intern - Pagina 44
Audit Public Intern - Pagina 45

Conținut arhivă zip

  • Audit Public Intern.doc

Alții au mai descărcat și

Audit Public Intern - Metodologii de Aplicare

Capitolul 1 Conceptul de audit public intern 1.1 Definire Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, defineste la articolul 2,...

Contabilitatea instituțiilor publice

Contul de rezultat patrimonial (Situatia veniturilor si cheltuielilor) Situatia veniturilor si cheltuielilor prezinta cheltuielile institutiei...

Contabilitatea Instituțiilor Publice

1. Principalele modificări cu impact asupra fluxurilor financiare ce se derulează la nivelul instituţiilor publice, vizează: a) accentuarea...

Contabilitate publică

1. Institutiile publice: definire clasificare Institutiile publice reprezinta denumirea generica ce include: - parlamentul - administratia...

Executarea lucrărilor misiunii de audit intern

1. Procesul de obţinere a dovezilor de audit se regaseşte la fiecare etapă a misiunii de AI, în special la exercitarea lucrărilor la faţa locului...

Audit Intern

Ce este auditul intern? Scopul auditului intern - de a concura la atingerea obiectivelor unei organizaţii (entităţi). Ce este riscul? Un set de...

Audit

PREFATA În contextul preocuparilor actuale de implementare a unor sisteme ale calitatii, potrivit standardelor din familia ISO, auditul este...

Audit

RISCURI IN AUDIT: Tipuri de riscuri - realizarea obiectivului auditului pp. din partea auditorului obt. unui grad rezonabil de certitudine asupra...

Te-ar putea interesa și

Auditul Public Intern în România

Cap.1. DISPOZIŢII GENERALE 1.1. Definiţia auditului public intern Auditul public intern reprezinta o activitate funcţional independenta şi...

Auditul intern al unei instituții publice

Introducere Auditul intern este o profesie, o profesie care s-a conturat de-a lungul anilor, incercând sa raspundã mereu necesitaţilor in continuã...

Planificarea Auditului Public Intern

1.1 Contextul aparitiei si evolutia auditului intern Termenul de audit provine din limba latina, de la notiunile audit-auditare, care are...

Audit Public Intern - Metodologii de Aplicare

Capitolul 1 Conceptul de audit public intern 1.1 Definire Legea nr. 672/2002 privind auditul public intern, defineste la articolul 2,...

Auditul Public Intern la Colegiul Național Mihai Eminescu Buzău

CAPITOLUL I Organizarea institutionala a auditului public intern Auditul este o activitate independenta si obiectiva desfasurata de persoane...

Metodologia Privind Misiunea de Audit Public Intern - Studiu de Caz la SC Telsim SRL

1. Pregătirea misiunii de audit intern Pregătirea misiunii de audit public intern consta în: Întocmirea şi aprobarea ordinului de serviciu; -...

Audit public intern în instituție publică

CAP.I PREZENTAREA INSTITUTIEI PUBLICE INSTITUTIA XXXXXXXXX este institutie publica , avand CODUL UNIC de inregistrare R XXXXXXX FORMA JURIDICA :...

Standardul 25 - Auditul Intern

Introducere Definiţia de bază a auditului intern este dată de Normele Profesionale ale Auditului Intern elaborate de Institutul Auditorilor...

Ai nevoie de altceva?