Bazele contabilității - note de curs

Seminar
5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 94 în total
Cuvinte : 42904
Mărime: 195.07KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Nagy O.

Extras din document

1. SCURT ISTORIC

Informaţia şi îndeosebi informaţia economică este astăzi prezentă în toate domeniile de activitate, fiind un element indispensabil al progresului.

Realităţile societăţii moderne ne arată că odată cu dezvoltarea economiei de piaţă şi sporirea gradului de complexitate al acesteia, trebuie să se dezvolte corespunzător, ca arie, conţinut şi operativitate şi informaţia economică, pentru ca ea să poată furniza elementele necesare luării deciziilor, să poată reflecta exact situaţia patrimonială a entităţilor şi rezultatele activităţii economico-financiare.

Valorificarea eficientă a informaţiei economice se poate realiza numai în cadrul unui sistem informaţional economic în care contabilitatea este o componentă de bază al acestuia.

În anul 1990 contabilitatea românească a fost puternic influenţată de experienţa şi influenţa unor ţări europene mai mult sau mai puţin dezvoltate.

2. ARMONIZAREA SAU CONFORMITATEA ÎN CONTABILITATEA ROMÂNEASCĂ

Romania, ca ţară aflată în tranziţie spre o economie de piaţă, şi-a căutat de cîţiva ani, un drum al ei în implementarea şi reglementarea contabilă.

Evenimentele din Decembrie 1989 ne-au găsit cu un sistem contabil monist, bazat pe o normare excesivă. După această dată au urmat ani în care s-a pus în discuţie sistemul de contabilitate monist, dar fără să se aducă modificări substanţiale acestuia.

De abia în anul 1994 s-au produs clarificări de esenţă în sistemul contabil românesc. începând cu 01.01.1994 se produce o adevărată reformă în contabilitatea românească, în sensul că s-a adoptat un sistem de contabilitate dualist de sorginte latino-europeană, având ca referinţă Planul Contabil General francez.

Adevărata consolidare a reformei contabile româneşti se produce mai târziu, odată cu armonizarea acesteia cu Directivele europene şi Standardele Internationale de Contabilitate, pentru entităţile mari şi foarte mari şi respectiv armonizarea acesteia numai cu Directivele europene pentru entităţile mici şi mijlocii.

Aşadar, potrivit acestor reglementări se realizează o armonizare la două nivele:

(1) la nivel european, cazul întreprinderilor mici şi mijlocii, la care armonizarea se fundamentează pe Directivele CEE, respectiv Directiva a IV-a, a Vll-a şi a VIII-a;

(2) la nivel international, cazul entităţilor mari şi foarte mari, la care armonizarea se fundamentează pe IAS/IFRS.

Cele două abordări în domeniul armonizării contabile au la bază doctrine şi practici diferite şi anume:

Cultura contabilă latino-europeană creată, dezvoltată şi promovată de ţări europene cu econornie dezvoltată ca: Franţa, Germania, Italia care se caracterizează prin:

- orientarea prioritară spre apărarea intereselor statului;

- este puternic normată şi controlată prin reglementări ce fac parte din aşa-zisul "plan de conturi general";

- aplică o contabilitate dualistă, respectiv în două circuite (financiară şi de gestiune);

- imaginea fidelă este considerată drept obiectiv fundamental al contabilităţii financiare, realizată prin conformitate, regulamente şi sinceritate;

- informaţia contabilă este puternic influenţată de aspecte juridice.

Cultura contabilă anglo-saxonă dezvoltată de Anglia şi SUA, se caracterizează prin:

- orientarea, de regulă, pe linia includerii fiscalităţii de către contribuabili;

- apărarea intereselor investitorului prin promovarea liberalismului economic;

- este mai puţin rigidă, se fundamenteză pe tradiţii şi cutume, fără existenţa unui plan contabil general;

- structurarea cheltuielilor şi veniturilor nu se face în funcţie de conţinutul lor econo¬mic, ci după destinaţie (produs, secţie, serviciu);

- imaginea fidelă este considerată ca un principiu esenţial;

- informaţia contabilă este dominată de principiul prevalenţei economicului asupra juridicului.

Romania a avut până în anul 2005 o contabilitate armonizată, preluând elemente din ambele sisteme de contabilitate: latino-europeană şi anglo-saxonă.

Armonizarea contabilă concretizată în situaţii financiare cu structuri şi funcţionalităţi asemănătoare domină ţările lumii.

Este solicitată şi apreciată de mai mulţi utilizatori, dar mai ales analişti financiari care trebuie să înţeleagă situaţiile financiare ale firmelor străine ale căror acţiuni ar dori să le cumpere. Aceştia doresc, de asemenea, să poată să compare situaţiile financiare ale unor firme localizate în ţări diferite şi să se asigure că informaţiile sunt relevante şi "autentificate" prin auditare.

Armonizarea contabilă este o necesitate obiectivă. Ea se va realiza chiar dacă în prezent, în unele grupuri de ţări, ea stagnează sau este condiţionată de interese specifice.

Aşa cum s-a arătat în subparagraful precedent, Romania aplică începând din anul 2006 reglementări contabile conforme cu Directivele europene (Directiva a IV-a, Directiva a VII-a).

Asemenea directive europene au fost şi ele actualizate preluând unele reglementări cuprinse în IAS/IFRS. Ele se aplică întocmai, fără interpretări, fiind permise doar adaptări ale organelor naţionale de reglementări contabile.

Cuprind două categorii de norme:

-obligatorii - care sunt preluate întocmai din Directivele originale sau modificate pe parcurs;

-opţionale - a căror aplicare este la latitudinea organului de reglementare din fiecare ţară, în cazul nostru de către Direcţia de legislaţie contabilă din MFP.

Normele sunt preluate de ţările membre ale CCE şi cele care vor intra în această comunitate.

3. ARIA DE APLICARE Şl MONEDA NAŢIONALĂ DE RAPORTARE

Sunt abordate două categorii de aspecte care împreună vor forma contabilitatea conformă cu Directivele Comunităţii Economice Europene:

a) Prezentarea reglementărilor ca formă, conţinut al situaţiilor financiare, principii contabile şi reguli de evaluare, precum şi regulile de întocmire, aprobare, auditare şi prelucrare a situaţiilor financiare anuale.

Preview document

Bazele contabilității - note de curs - Pagina 1
Bazele contabilității - note de curs - Pagina 2
Bazele contabilității - note de curs - Pagina 3
Bazele contabilității - note de curs - Pagina 4
Bazele contabilității - note de curs - Pagina 5
Bazele contabilității - note de curs - Pagina 6
Bazele contabilității - note de curs - Pagina 7
Bazele contabilității - note de curs - Pagina 8
Bazele contabilității - note de curs - Pagina 9
Bazele contabilității - note de curs - Pagina 10
Bazele contabilității - note de curs - Pagina 11
Bazele contabilității - note de curs - Pagina 12
Bazele contabilității - note de curs - Pagina 13
Bazele contabilității - note de curs - Pagina 14
Bazele contabilității - note de curs - Pagina 15
Bazele contabilității - note de curs - Pagina 16
Bazele contabilității - note de curs - Pagina 17
Bazele contabilității - note de curs - Pagina 18
Bazele contabilității - note de curs - Pagina 19
Bazele contabilității - note de curs - Pagina 20
Bazele contabilității - note de curs - Pagina 21
Bazele contabilității - note de curs - Pagina 22
Bazele contabilității - note de curs - Pagina 23
Bazele contabilității - note de curs - Pagina 24
Bazele contabilității - note de curs - Pagina 25
Bazele contabilității - note de curs - Pagina 26
Bazele contabilității - note de curs - Pagina 27
Bazele contabilității - note de curs - Pagina 28
Bazele contabilității - note de curs - Pagina 29
Bazele contabilității - note de curs - Pagina 30
Bazele contabilității - note de curs - Pagina 31
Bazele contabilității - note de curs - Pagina 32
Bazele contabilității - note de curs - Pagina 33
Bazele contabilității - note de curs - Pagina 34
Bazele contabilității - note de curs - Pagina 35
Bazele contabilității - note de curs - Pagina 36
Bazele contabilității - note de curs - Pagina 37
Bazele contabilității - note de curs - Pagina 38
Bazele contabilității - note de curs - Pagina 39
Bazele contabilității - note de curs - Pagina 40
Bazele contabilității - note de curs - Pagina 41
Bazele contabilității - note de curs - Pagina 42
Bazele contabilității - note de curs - Pagina 43
Bazele contabilității - note de curs - Pagina 44
Bazele contabilității - note de curs - Pagina 45
Bazele contabilității - note de curs - Pagina 46
Bazele contabilității - note de curs - Pagina 47
Bazele contabilității - note de curs - Pagina 48
Bazele contabilității - note de curs - Pagina 49
Bazele contabilității - note de curs - Pagina 50
Bazele contabilității - note de curs - Pagina 51
Bazele contabilității - note de curs - Pagina 52
Bazele contabilității - note de curs - Pagina 53
Bazele contabilității - note de curs - Pagina 54
Bazele contabilității - note de curs - Pagina 55
Bazele contabilității - note de curs - Pagina 56
Bazele contabilității - note de curs - Pagina 57
Bazele contabilității - note de curs - Pagina 58
Bazele contabilității - note de curs - Pagina 59
Bazele contabilității - note de curs - Pagina 60
Bazele contabilității - note de curs - Pagina 61
Bazele contabilității - note de curs - Pagina 62
Bazele contabilității - note de curs - Pagina 63
Bazele contabilității - note de curs - Pagina 64
Bazele contabilității - note de curs - Pagina 65
Bazele contabilității - note de curs - Pagina 66
Bazele contabilității - note de curs - Pagina 67
Bazele contabilității - note de curs - Pagina 68
Bazele contabilității - note de curs - Pagina 69
Bazele contabilității - note de curs - Pagina 70
Bazele contabilității - note de curs - Pagina 71
Bazele contabilității - note de curs - Pagina 72
Bazele contabilității - note de curs - Pagina 73
Bazele contabilității - note de curs - Pagina 74
Bazele contabilității - note de curs - Pagina 75
Bazele contabilității - note de curs - Pagina 76
Bazele contabilității - note de curs - Pagina 77
Bazele contabilității - note de curs - Pagina 78
Bazele contabilității - note de curs - Pagina 79
Bazele contabilității - note de curs - Pagina 80
Bazele contabilității - note de curs - Pagina 81
Bazele contabilității - note de curs - Pagina 82
Bazele contabilității - note de curs - Pagina 83
Bazele contabilității - note de curs - Pagina 84
Bazele contabilității - note de curs - Pagina 85
Bazele contabilității - note de curs - Pagina 86
Bazele contabilității - note de curs - Pagina 87
Bazele contabilității - note de curs - Pagina 88
Bazele contabilității - note de curs - Pagina 89
Bazele contabilității - note de curs - Pagina 90
Bazele contabilității - note de curs - Pagina 91
Bazele contabilității - note de curs - Pagina 92
Bazele contabilității - note de curs - Pagina 93
Bazele contabilității - note de curs - Pagina 94

Conținut arhivă zip

  • Bazele Contabilitatii - Note de Curs.doc

Alții au mai descărcat și

Bazele Contabilității

Contabilitatea, ca disciplina stiintifica independenta, are un obiect propriu si o metoda de cercetare specifica, prin care se deosebeste de...

Contabilitate Financiară II

CAPITOLUL 1 CONTABILITATEA RELAÞIILOR CU TERÞII REZUMAT Pentru realizarea obiectului lor de activitate, intreprinderile intra in relatii cu...

Note de curs - bazele contabilității

INTRODUCERE În calitatea ei de disciplină ştiinţifică independentă, contabilitatea are un obiect propriu de cercetare prin care se deosebeşte de...

Principiile Contabile

I.1. Principiile contabile – element component al procesului de armonizare Principiile contabile reprezintă elemente conceptuale necesare...

Bazele contabilității

I.1. Evolutia contabilitatii partida dubla isi are originile spre sfarsitul Evului Mediu (395 1453) , iar in acest moment apar si primele...

Contabilitate Bancară

CAPITOLUL 1 ASPECTE PRIVIND SISTEMUL BANCAR DIN ROMÂNIA 1.1. EVOLUTIA SISTEMUL BANCAR ÎN ROMÂNIA Pâna la sfârsitul anului 1989, în perioada...

Cursuri și operații contabile

Capitolul 2.Contabilitatea capitalurilor 2.1. Delimitari privind capitalurile 2.2. Contabilitatea capitalului social 2.3. Contabilitatea primelor...

Gestiunea fiscală a întreprinderii - convergențe și divergențe între contabilitate și fiscalitate

1. Obiectul si rolul gestiunii fiscale în conducerea societatilor comerciale Contabilitatea si fiscalitatea constituie doua discipline adesea...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Mijloacelor Bănești

Introducere Economia de schimb în condiţiile contemporane este de neconceput fără existenţa banilor. Aceştia fac parte din viaţa omului de zi cu...

Instituțiile Publice

INTRODUCERE Sectorul public este foarte diversificat, fiind reprezentat de instituţiile publice care asigură servicii publice generale: organe ale...

Contabilitatea fluxurilor de imobilizări corporale și necorporale

INTRODUCERE Sistemul contabil românesc aplicabil de la 1 ianuarie 1994 s-a inspirit din planurile contabile generale ale ţărilor vest-europene, în...

Contabilitatea veniturilor și cheltuielilor, închiderea exercitiululi financiar și repartizarea profitului în cadrul SMTGN Transgaz SA Mediaș

CAPITOLUL 1 CONTABILITATEA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR 1.1 Contabilitatea cheltuielilor 1.1.1 Delimitarea şi structurarea cheltuielilor...

Contabilitatea stocurilor în agricultură

INTRODUCERE Confruntat cu mediul economic şi social în plină transformare, actualul sistem contabil constituie o realizare remarcabilă în ceea ce...

Aspecte privind organizarea contabilității la SC Mobexpert SRL

INTRODUCERE Într-o viziune modernă, contabilitatea poate fi considerată o activitate practică desfăşurată de profesionişti, având rolul de a...

Managementul financiar al unei entități economice - noțiuni generale

I. Introducere În economia de piață care ne înconjoară, un rol important în realizarea activităților specifice acesteia îl au agenții economici,...

Analiza economico-financiară pe baza contului de profit și pierdere la SNTGN Transgaz SA Mediaș

Argument Tema aleasă, „Analiza economico-financiară pe baza contului de profit şi pierdere” are ca scop atingerea standardelor curriculare...

Ai nevoie de altceva?