Comentarii IAS 08

Imagine preview
(8/10 din 5 voturi)

Acest seminar prezinta Comentarii IAS 08.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 9 pagini .

Profesor: Anca Morariu

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

Scopul esential al IAS 8 este asigurarea consecventei în elaborarea si prezentarea contului de profit si pierdere si a situatiei fluxurilor de numerar, astfel încât utilizatorii sa poata identifica tendintele pe termen lung în activitatea întreprinderii.

Modificari ale politicilor contabile

Politicile contabile sunt definite în paragraful 6 din IAS 8 ca

principiile, bazele, conventiile, regulile si practicile specifice adoptate de o întreprindere la întocmirea si prezentarea situatiilor financiare.

Acestea sunt diferite de principiile contabile fundamentale referitoare la continuitatea activitatii, consecventa si contabilitatea de angajamente.

O data ce politicile contabile adecvate întreprinderii au fost stabilite, este important ca acestea sa nu fie modificate în timp. Se asigura astfel o baza consecventa, de la un an la altul, de raportare a rezultatelor, care vor putea fi comparate cu usurinta de catre utilizatori. Aceasta înseamna ca orice variatie a rezultatelor, de la un an la altul, reflecta fluctuatii reale ale activitatii întreprinderii, si nu reprezinta doar influenta modificarilor contabile. Utilizatorii vor putea, prin urmare, sa detecteze tendinte pe termen lung ale rezultatelor si fluxurilor de numerar ale întreprinderii.

Standardele de contabilitate restrictioneaza si ele gama politicilor contabile ce pot fi utilizate, ceea ce determina o anumita comparabilitate a rezultatelor întreprinderilor din acelasi sector de activitate.

Este extrem de rar cazul în care o entitate economica îsi modifica politicile contabile.

De aceea este important sa se evidentieze orice modificari aduse politicilor contabile, pentru ca utilizatorii sa poata analiza:

• corectitudinea si necesitatea noii politici contabile;

• influenta politicii asupra rezultatelor raportate, aferente perioadei; si

• tendinta reala a rezultatelor activitatii întreprinderii.

De mentionat este ca se permit modificari ale politicilor contabile doar atunci când:

• sunt impuse prin statut;

• sunt impuse de un standard contabil; sau

• când au ca rezultat furnizarea unor informatii mai relevante sau mai sigure despre activitatea întreprinderii.

Prima aplicare a Standardelor Internationale de Contabilitate

IAS 8 si SIC 8 fac diferenta între:

a) modificari ale politicilor contabile rezultate în urma aplicarii pentru prima data a tuturor Standardelor Internationale de Contabilitate;

b) modificari ale politicilor contabile rezultate în urma aplicarii pentru prima data a unui anumit Standard; si

c) alte modificari ale politicilor contabile.

SIC 8 se refera la aplicarea pentru prima data a tuturor Standardelor Internationale de Contabilitate ca baza pentru contabilitate. Prin “toate Standardele Internationale de Contabilitate” se întelege toate Standardele si Interpretarile aplicabile – daca un Standard nu se aplica, atunci se considera ca societatea aplica doar principii generale de contabilitate, stabilite la nivel national, si nu Standardele Internationale de Contabilitate. De exemplu, în cazul în care este aplicabil IAS 29, acesta trebuie utilizat, daca societatile doresc sa afirme ca respecta toate Standardele Internationale de Contabilitate.

În cazul aplicarii unui IAS nou, modificarile politicilor contabile determinate de adoptarea acestui nou IAS se vor evidentia în concordanta cu prevederile tranzitorii ale Standardului. Daca nu exista astfel de prevederi tranzitorii, se vor respecta regulile aplicabile în cazul “altor” modificari ale politicilor contabile.

Aplicarea în România

Unele dintre societatile românesti elaboreaza deja situatii financiare pe baza Standardelor Internationale de Contabilitate. Prin urmare, aceste societati nu vor aplica toate Standardele pentru prima data. Vor aplica pentru prima data doar noile Standarde si Interpretari care sunt în vigoare la urmatorul sfârsit de an.

Trebuie mentionat ca acestea pot avea prevederi tranzitorii specifice valabile pentru situatiile financiare încheiate la acel sfârsit de an.

Totusi, s-ar putea ca unele societati românesti sa fi aplicat în trecut aproape toate Standardele Internationale de Contabilitate. În acest caz, se va considera ca prima aplicare a Standardelor se va face la urmatorul sfârsit de an.

Prima aplicare a tuturor Standardelor Internationale de Contabilitate

SIC 8 “Prima aplicare a Standardelor Internationale de Contabilitate ca baza contabila” se aplica în aceasta situatie.

În perioada în care Standardele Internationale de Contabilitate se aplica în totalitate pentru prima data, situatiile financiare se vor elabora si prezenta ca si când acestea au fost întotdeauna elaborate în concordanta cu Standardele si Interpretarile în vigoare în perioada primei aplicari. De aceea, Standardele si Interpretarile se vor aplica retrospectiv, cu exceptia cazului în care:

• anumite Standarde sau Interpretari permit sau impun un tratament tranzitoriu diferit; sau

• suma aferenta unei ajustari referitoare la perioadele trecute nu poate fi determinata în mod rezonabil.

Întrebare – când sunt operationale prevederile tranzitorii aferente unui anumit Standard? – aceasta înseamna aplicarea IAS 8 înainte de efectuarea ajustarilor?

Fisiere in arhiva (1):

  • Comentarii IAS 08.DOC