Comentarii la IAS 21

Imagine preview
(7/10 din 4 voturi)

Acest seminar prezinta Comentarii la IAS 21.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 7 pagini .

Profesor: Anca Moraru

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

STANDARDUL INTERNATIONAL DE CONTABILITATE 21

EFECTELE VARIATIEI CURSURILOR DE SCHIMB

Inflatia

În România, moneda nationala se devalorizeaza într-un ritm forte rapid. Când se contabilizeaza miscarile monedelor straine, este posibil sa se raporteze mari diferente datorate variatiei cursurilor de schimb. Cea mai mare parte a devalorizarii leului va fi contabilizata conform IAS 29, Raportarea financiara în economiile hiperinflationiste, iar diferentele datorate miscarilor monedelor straine vor fi mult mai mici. Totusi, având în vedere ca principiile de conversie a monedelor straine sunt aceleasi, chiar daca se aplica IAS 29 sau nu, în scopul acestei prezentari, efectele IAS 29 vor fi ignorate.

Acoperirea împotriva riscului

IAS 21 nu se ocupa de acoperirea împotriva riscului de schimb valutar. Acest domeniu va fi acoperit în prezentarea referitoare la IAS 39, Instrumente financiare: recunoastere si evaluare.

Elemente esentiale

Exista trei cazuri de conversie a monedelor straine:

(a) Conversia tranzactiilor în valuta

(b) Conversia elementelor din bilant exprimate în valuta

(c) Conversia operatiunilor din strainatate

Conversia tranzactiilor în valuta

Tranzactiile trebuie transformate din valuta în lei la data la care este recunoscuta tranzactia, la cursul de schimb dat de BNR pentru ziua respectiva. Valoarea rezultata în lei este utilizata pentru a înregistra tranzactia contabila. Elementul esential este momentul în care este recunoscuta tranzactia.

Regulile referitoare la recunoastere se gasesc în Volumul 2 al noilor reglementari contabile. Pe scurt, o tranzactie este recunoscuta în momentul în care exista probabilitatea ca aceasta sa genereze beneficii economice viitoare catre sau dinspre întreprindere. Acest punct este dezvoltat în exemplele care urmeaza.

Conversia elementelor din bilant exprimate în valuta

Elementele din bilant exprimate în valuta trebuie transformate la data bilantului (31 decembrie), la cursul de schimb cotat de BNR pentru ziua respectiva. În aproape toate situatiile, diferentele sunt înregistrate în contul de profit si pierdere ca venituri sau cheltuieli. Exemple de asemenea active sunt instrumentele financiare exprimate în valuta si soldurile în valuta ale numerarului. Mai jos sunt date câteva exemple ale situatiilor exceptionale în care diferentele nu sunt înregistrate în contul de profit si pierdere ca venituri sau cheltuieli.

Conversia operatiunilor din strainatate

Exista doua tipuri de operatiuni externe:

• Operatiuni din strainatate care sunt integrate operatiunilor societatii

• Entitati externe.

Un exemplu de operatiune din strainatate care este integrata operatiunilor societatii este un birou de vânzari dintr-o societate situata în strainatate care vinde un bun produs în România si care trimite toate câstigurile societatii din România. Toate tranzactiile în care intra aceasta entitate externa sunt tratate, din punctul de vedere al conversiei valutare, ca si când acea societate ar fi intrat singura în tranzactia respectiva. În aproape toate situatiile, diferentele de schimb rezultate sunt înregistrate în contul de profit si pierdere ca venituri sau cheltuieli.

Un exemplu de entitate externa este o filiala care îsi aduna toate fondurile în respectiva tara straina, produce si vinde produsele tot în tara straina si trimite câstigurile în România. Investitia societatii în acea entitate va fi un activ nemonetar înregistrat în lei. Diferentele de schimb ce rezulta sunt clasificate ca fiind capitaluri proprii si nu se înregistreaza în contul de profit si pierdere ca venituri sau cheltuieli. Acest aspect se detaliaza mai jos

În realitate, statutul unei operatiuni din strainatate nu este chiar atât de clar. Trebuie folosit rationamentul profesional pentru a se decide daca o operatiune din strainatate este integrata operatiunilor societatii-mama sau este o entitate externa de sine statatoare. Odata decis acest statut de catre management, tratamentul trebuie aplicat cu consecventa, cu exceptia cazului în care schimbari structurale si operationale solicita acest lucru.

Multe paragrafe din IAS 21 acopera tratamentul diferentelor de curs valutar aparute la consolidarea unei entitati externe, în situatiile financiare consolidate ale unei societati. Aceasta sectiune specifica va fi acoperita de prezentarile referitoare la consolidare.

Rezumatul elementelor esentiale

1. Recunoasterea unei tranzactii.

2. Tratamentul elementelor bilantiere exprimate în valuta la sfârsitul exercitiului financiar

3. Cazurile exceptionale în care diferentele aparute din cursul de schimb valutar nu sunt înregistrate în contul de profit si pierdere ca venituri sau cheltuieli.

4. Contabilitatea unei entitati externe

Cerintele de prezentare

IAS 21

42. O întreprindere trebuie sa prezinte:

(a) valoarea diferentelor de curs valutar incluse în profitul net sau pierderea neta a perioadei;

(b) diferentele nete de curs valutar clasificate drept capitaluri proprii, ca o componenta separata a capitalurilor proprii si o reconciliere a valorii diferentelor de curs de acest tip la începutul si la sfârsitul perioadei; si

(c) valoarea diferentelor de curs survenite în timpul perioadei, inclusa în valoarea contabila a unui activ, în concordanta cu tratamentul contabil alternativ din paragraful 21.

Toate cele de mai sus pot fi prezentate pe total (o singura valoare pentru (a), (b) si (c)). Pentru prezentarea informatiilor de la punctul (a) utilizarea unui cont va permite calcularea mai usoara a valorii. Pentru prezentarile de la (b) si (c) va fi necesara identificarea fiecarei tranzactii pentru a permite calcularea unei valori pe total. Totusi, vor fi foarte putine, sau chiar de loc, astfel de tranzactii în orice an.

Fisiere in arhiva (1):

  • Comentarii la IAS 21.DOC