Contabilitate

Imagine preview
(8/10 din 6 voturi)

Acest seminar prezinta Contabilitate.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 3 fisiere doc de 6 pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

STRUCTURA BILANTULUI

ELEMENTE PATRIMONIALE CARE COMPUN BILANTUL CONTABIL

Bilantul contabil

ACTIV PASIV

A: Active imobilizate

1. imobilizari necorporale

2. imobilizari corporale

3. imobilizari financiare

B: Active circulante

1. stocuri

2. creante

3. bani in casierie si in banca

4. investitii financiare pe termen scurt (actiuni, obligatiuni)

C: Cheltuieli in avans D: Datorii pe termen scurt (1 an)

1. imprumuturi din emisiunea de obligatiuni

2. credite bancare

3. datorii comerciale

3.1 furnizori

3.2 efecte de plata

E: Datorii pe termen lung (structura lor este identica cu cea pe termen scurt)

F: Provizioane pentru riscuri si cheltuieli

G: Capital si rezerve

H: Rezultatul reportat

I: Rezultatul exercitiului

Activul cuprinde bunurile economice reale corporale (terenuri, cladiri, materii prime, marfuri etc), bunurile financiare si monetare (titluri de participare, creante, disponibilitati banesti), precum si bunurile necorporale (licente, marci).

A: Active imobilizate reprezinta o parte a patrimoniului (a capitalului economic al unui agent economic) care se caracterizeaza prin:

- durata existentei in firma (mai mare de 1 an)

- transmiterea in mod treptat a valorii asupra rezultatului pe parcursul mai multor exercitii financiare, ele nu se consuma de la prima utilizare

Sunt reprezentate de:

1. Imobilizari necorporale

2. Imobilizari corporale

3. Imobilizari financiare

1. Imobilizari necorporale sunt acele bunuri economice care nu imbraca fizic forma de bunuri materiale complet. Ele sunt formate din:

a) Cheltuieli de constituire care cuprind cheltuielile ocazionate cu infiintarea firmei (taxele de inmatriculare la Oficiul Registrului Comertului), cheltuieli cu emiterea si vanzarea de actiuni. Se amortizeaza in 5 ani. (contul 201)

b) Cheltuieli de dezvoltare care cuprind acele cheltuieli alocate pentru tehnologii noi, capacitati de productie noi, produse noi. Se amortizeaza in 5 ani. (contul 203)

c) Cheltuieli cu concesiuni, brevete si alte valori similare reprezinta toate cheltuielile efectuate pentru achizitionarea drepturilor de explatare a unui bun in cazul concesiunilor, de achizitionare a unui brevet, a unei licente etc. (contul 205)

Concesiunea este o conventie prin care se cedeaza dreptul de exploatare sau de folosinta a unui bun.

Brevetul este un titlu eliberat inventatorului prin care se recunoaste celui mentionat in titlu dreptul exclusiv de exploatare a inventiei.

Licenta de fabricatie este un contract prin care posesorul unui brevet de inventie, cedeaza unei alte persoane dreptul de a folosi sau valorifica documentatia tehnica sau inventia brevetata.

Marca de fabricatie este semnul distinctiv al unui produs pentru a-i identifica provenienta si a-l deosebi de alte produse similare.

d) Fondul comercial este format din clientela, vadul comercial. De regula, acesta apare in cazul fuziunii a doua societati comerciale sau in cazul acizitionarii unei firme de catre o alta firma. (contul 207)

e) Alte imobilizari necorporale care includ programele informatice. Se amortizeaza in 3 ani.

2. Imobilizari corporale care se mai numesc si active fixe sau active tangibile. Acestea se prezinta sub forma unor bunuri cu continut material corporal. Se utilizeaza de catre firma in procesul de productie, in prestari servicii, pentru a fi inchiriate tertilor, in scopuri administrative si se utilizeaza pe parcursul mai multor exercitii financiare.

Acestea cuprind: terenuri, cladiri, masini, utilaje, echipamente, instalatii, mijloace de transport, mobilier, aparatura, birotica, imobilizari corporale in curs de executie si avansul pentru imobilizari corporale.

Imobilizarile corporale sunt reprezentate de:

a) Terenuri care cuprind terenuri (contul 2111) si amenajari de terenuri (contul 2112). Conform legislatiei in vigoare terenurile nu se amortizeaza, in schimb se amortizeaza investitiile efectuate pentru amenajarea terenurilor.

b) Mijloace fixe reprezenate de constructii, echipamente, instalatii de transport. Acestea reprezinta obiectul singular sau complexul de obiecte care se utilizeaza ca atare si care indeplinesc simultan 2 conditii:

- Au o valoare de intrare mai mare decat limita prevazuta de lege (15 milioane lei)

- Au o durata normala de utilizare mai mare de 1 an

Costul de achizitie sau de productie al mijloacelor fixe se include treptat in cheltuielile activitatii prin intermediul amortizarii. Aceasta se determina pe baza unui plan de amortizare incepand cu data punerii in functiune a mijlocului fix pana la expirarea duratei de viata a acelui mijloc fix.

c) Imobilizari corporale in curs de executie cuprind acele imobilizari corporale care nu au fost finalizate pana la sfarsitul exercitiului financiar (contul 231) si avansurile pentru imobilizarile corporale (contul 232)

3. Imobilizarile financiare cuprind valorile financiare investite de firma pe termen lung sub forma de titluri si creante financiare in copul obtinerii unor venituri financiare pe termen lung sub forma dividendelor sau a dobanzilor.

Cuprind: titluri de participare (actiunile), creante imobilizate (imprumuri acordate pe termen lung, creante legate de participatii).

Fisiere in arhiva (3):

  • Contabilitate
    • Seminar nr 1.doc
    • Seminar nr 2.doc
    • Seminar nr 3.doc