Contabilitate Aprofundată

Seminar
9.7/10 (6 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 8 fișiere: doc, rtf
Pagini : 92 în total
Cuvinte : 31471
Mărime: 219.60KB (arhivat)
Puncte necesare: 0

Extras din seminar

1.1.Aspecte generale privind normalizarea si armonizarea contabilitatii

Normalizarea contabila este procesul prin care se armonizeaza prezentarea documentelor de sinteza, metodele contabile si terminologia. (Jean Francois Casta).

Armonizarea contabila internationala reprezinta procesul institutional ce are ca obiect convergenta normelor si practicilor contabile nationale, în scopul facilitarii comparatiilor situatiilor financiare ale întreprinderilor din tari diferite.

Spre deosebire de normalizare, ce are ca obiect elaborarea de norme identice si aplicarea uniforma a acestora în acelasi spatiu geopolitic, armonizarea vizeaza stabilirea unei echivalente între diversele practici contabile. De fapt, armonizarea care este mai putin restrictiva, ea fiind o forma atenuata a normalizarii.

Procesul de armonizare a contabilitatii se poate dezvolta în cadrul unei regiuni (armonizare regionala) sau la nivelul mondial (armonizare mondiala).

Datorita amplorii si duratei sale, cel mai relevant caz de armonizare contabila regionala este cel al armonizarii contabile europene.

În contextul reconstructiei europene, armonizarea contabila a constituit unul dintre mijloacele de integrare economica prevazut de Tratatul de la Roma. Astfel, crearea unei mari piete concurentiale presupunea ca informatiile produse de catre întreprinderi sa fie inteligibile în toate tarile si, în consecinta, situatiile financiare sa fie armonizate.

Rezultatele armonizarii contabile europene s-au concretizat în comparabilitatea practicilor practicilor contabile si de informare financiara ale societatilor europene si în ameliorarea calitatii rapoartelor anuale.

Dar, aceasta armonizare regionala a relevat si anumite limite generate de: multitudinea de optiuni cuprinse în directive, procesul foarte lung de elaborare si de aplicare al unei directive (situatie ce a determinat caducitatea unor prevederi din directive, în momentul asimilarii acestora în legislatia tarilor membre), elementelor netratate (conversia conturilor filialelor straine, etc), contradictiile ce pot sa apara între directive (în Directiva a VII-a este prevazuta o optiune prin care la nivelul conturilor consolidate se pot utiliza metode de evaluare diferite de cele preconizate de Directiva a IV-a, situatie care genereaza diferente între conturile individuale si conturile consolidate).

La nivel mondial, doua organisme joaca un rol dominant în materie de armonizare contabila: Consiliul standardelor de contabilitate financiara (FASB - Financial Accounting Standards Board), organismul american de normalizare, si Consiliul standardelor internationale de contabilitate (IASB - International Accounting Standards Board) .

Constituit în 1973, IASB a avut ca obiectiv atât elaborarea si publicarea, în interesul publicului, de standarde internationale de contabilitate, care sa fie respectate cu ocazia prezentarii situatiilor financiare, cât si acceptarea si aplicare acestor standarde la nivel mondial.

Activitatea de normalizare a IASB s-a concretizat în:

- publicarea Cadrului general de întocmire si prezentare a situatiilor financiare;

- publicarea a 41 de standarde contabile internationale.

Cadrul general de întocmire si prezentare a situatiilor financiare elaborat de IASB face referire la:

- obiectivul situatiilor financiare;

- caracteristicile calitative ale informatiilor din situatiile financiare;

- definirea, recunoasterea si evaluarea elementelor pe baza carora sunt întocmite situatiile financiare;

- conceptele de capital si de mentinere de capital.

Obiectivul situatiilor financiare

Obiectivul situatiilor financiare este de a furniza informatii despre pozitia financiara, performantele si modificarea pozitiei financiare ale întreprinderii, informatii care sa fie utile unei sfere largi de utilizatori în luarea deciziilor. Utilizatorii situatiilor financiare sunt: investitorii, personalul (angajatii), creditorii, furnizorii si alti creditori comerciali, clientii, guvernul si institutiile acestuia, precum si publicul.

Pentru a corespunde obiectivelor, situatiile financiare trebuie sa fie elaborate pe baza respectarii urmatoarelor concepte de baza: contabilitatea de angajamente si continuitatea exploatarii.

Caracteristicile calitative ale informatiilor din situatiile financiare

Principalele caracteristici calitative ale informatiilor din situatiile financiare sunt: inteligibilitatea, pertinenta (relevanta), fiabilitate (credibilitatea) si comparabilitatea.

Inteligibilitatea: situatiile financiare trebuie sa fie imediat inteligibile pentru utilizatori. În acest sens, utilizatorii trebuie sa posede o buna cunoastere a activitatii economice si contabile.

Pertinenta (relevanta): o informatie este pertinenta atunci când influenteaza deciziile economice ale utilizatorilor, facilitând evaluarea de catre acestia a evenimentelor trecute, prezente si viitoare si confirmând sau corectând evaluarile trecute.

Fiabilitatea (credibilitatea): o informatie este fiabila atunci când nu contine erori sau elemente care sa conduca la interpretari eronate, si astfel utilizatorii pot avea încredere în ea, în vederea reprezentarii fidele a tranzactiilor si evenimentelor.

Comparabilitatea: utilizatorii trebuie sa beneficieze de comparabilitatea în timp a situatiilor financiare, astfel încât acestia sa poata identifica tendintele pozitiei financiare si a performantelor întreprinderii.

Preview document

Contabilitate Aprofundată - Pagina 1
Contabilitate Aprofundată - Pagina 2
Contabilitate Aprofundată - Pagina 3
Contabilitate Aprofundată - Pagina 4
Contabilitate Aprofundată - Pagina 5
Contabilitate Aprofundată - Pagina 6
Contabilitate Aprofundată - Pagina 7
Contabilitate Aprofundată - Pagina 8
Contabilitate Aprofundată - Pagina 9
Contabilitate Aprofundată - Pagina 10
Contabilitate Aprofundată - Pagina 11
Contabilitate Aprofundată - Pagina 12
Contabilitate Aprofundată - Pagina 13
Contabilitate Aprofundată - Pagina 14
Contabilitate Aprofundată - Pagina 15
Contabilitate Aprofundată - Pagina 16
Contabilitate Aprofundată - Pagina 17
Contabilitate Aprofundată - Pagina 18
Contabilitate Aprofundată - Pagina 19
Contabilitate Aprofundată - Pagina 20
Contabilitate Aprofundată - Pagina 21
Contabilitate Aprofundată - Pagina 22
Contabilitate Aprofundată - Pagina 23
Contabilitate Aprofundată - Pagina 24
Contabilitate Aprofundată - Pagina 25
Contabilitate Aprofundată - Pagina 26
Contabilitate Aprofundată - Pagina 27
Contabilitate Aprofundată - Pagina 28
Contabilitate Aprofundată - Pagina 29
Contabilitate Aprofundată - Pagina 30
Contabilitate Aprofundată - Pagina 31
Contabilitate Aprofundată - Pagina 32
Contabilitate Aprofundată - Pagina 33
Contabilitate Aprofundată - Pagina 34
Contabilitate Aprofundată - Pagina 35
Contabilitate Aprofundată - Pagina 36
Contabilitate Aprofundată - Pagina 37
Contabilitate Aprofundată - Pagina 38
Contabilitate Aprofundată - Pagina 39
Contabilitate Aprofundată - Pagina 40
Contabilitate Aprofundată - Pagina 41
Contabilitate Aprofundată - Pagina 42
Contabilitate Aprofundată - Pagina 43
Contabilitate Aprofundată - Pagina 44
Contabilitate Aprofundată - Pagina 45
Contabilitate Aprofundată - Pagina 46
Contabilitate Aprofundată - Pagina 47
Contabilitate Aprofundată - Pagina 48
Contabilitate Aprofundată - Pagina 49
Contabilitate Aprofundată - Pagina 50
Contabilitate Aprofundată - Pagina 51
Contabilitate Aprofundată - Pagina 52
Contabilitate Aprofundată - Pagina 53
Contabilitate Aprofundată - Pagina 54
Contabilitate Aprofundată - Pagina 55
Contabilitate Aprofundată - Pagina 56
Contabilitate Aprofundată - Pagina 57
Contabilitate Aprofundată - Pagina 58
Contabilitate Aprofundată - Pagina 59
Contabilitate Aprofundată - Pagina 60
Contabilitate Aprofundată - Pagina 61
Contabilitate Aprofundată - Pagina 62
Contabilitate Aprofundată - Pagina 63
Contabilitate Aprofundată - Pagina 64
Contabilitate Aprofundată - Pagina 65
Contabilitate Aprofundată - Pagina 66
Contabilitate Aprofundată - Pagina 67
Contabilitate Aprofundată - Pagina 68

Conținut arhivă zip

  • cap1.doc
  • cap2.doc
  • cap3.doc
  • cap4.rtf
  • cap5.doc
  • cap6.doc
  • cap7.doc
  • prefata.doc

Alții au mai descărcat și

Fluxuri de Numerar

Situaţiile finaciare trebuie să prezinte fidel poziţia financiară, performanţa financiară şi fluxurile de numerar ale unei întreprinderi. Aplicarea...

Viziuni asupra Normalizării și Armonizării Contabile Internaționale

1. Necesitatea normalizării contabile la nivel european şi internaţional Contabilitatea este o formă de cunoaştere care are drept finalităţi...

Probleme Contabilitate Aprofundata, Lichidare, Fuziune

LICHIDAREA SOCIETATILOR COMERCIALE Lichidare hotarâta de adunarea generala a actionarilor sau a asociatilor, în situatia în care se obtine profit...

De la politici contabile la contabilitate creativă în marile scandaluri economice

REZUMAT Lucrarea de față își propune ca principal obiectiv să aducă în atenție practicile de contabilitate creativă folosite de către marile...

Politici contabile la nivelul grupurilor de societăți

Introducere privind Politicile si Optiunile contabile Politicile contabile definesc o conceptie contabila privind ”sinceritatea” fiecarei...

Contabilitate consolidată

Dezvoltarea economica in tarile industrializate a determinat aparitia de intreprinderi puternice care domina piata si care a avut efect asupra...

Contabilitate Creativă

CAPITOLUL 1 CONTABILITATEA CREATIVĂ: DEFINIRE ŞI FACTORI DE INFLUENŢĂ 1.1. Contabilitatea creativă între perversitate şi perfecţionarea...

Contabilitatea Activelor Imobilizate

1. Definiţii şi delimitări Activele imobilizate sunt definite în IAS 1 „Prezentarea situaţiilor financiare” ca toate acele active care nu sunt...

Te-ar putea interesa și

Contabilitate aprofundată

Introducere Informațiile contabilității financiare se fac publice prin sistemul de situații financiare a căror reglementare în România și în lume...

Probleme Contabilitate Aprofundata, Lichidare, Fuziune

LICHIDAREA SOCIETATILOR COMERCIALE Lichidare hotarâta de adunarea generala a actionarilor sau a asociatilor, în situatia în care se obtine profit...

Contabilitate aprofundată - lichidarea și dizolvarea societății comerciale

Dizolvarea şi lichidarea societăţilor comerciale. Operaţiuni care se efectuează cu ocazia dizolvării şi lichidării şi contabilitatea acestora...

Contabilitate aprofundată

INTRODUCERE Contabilitatea reprezintă un complex de cunoştinţe, la dezvoltarea căreia au contribuit un număr mare de gânditori şi practicieni...

Contabilitate aprofundată

Contabilitate aprofundata Cap 1. Normalizarea contabila Contabilitatea este supusa procesului de normalizare. Prin aceasta se garanteaza...

Contabilitate Aprofundată

CAP 1. Formarea dreptului contabil Dreptul contabil este o disciplina nouă care regrupează multe elemente vechi. El poate fi definit ca o ramură a...

Contabilitate aprofundată

Contabilitate aprofundată.Partea a IV-a Termenul de Standard Internaţional de Raportare Financiara (IFRS) include : IFRS-uri Interpretările...

Contabilitate Aprofundată

Capitolul I - Elemente de bază privind normalizarea şi reglementarea contabilă Normele contabile din România au la baza Legea Contabilităţii şi...

Ai nevoie de altceva?