Contabilitate si Fiscalitate

Imagine preview
(9/10 din 7 voturi)

Acest seminar prezinta Contabilitate si Fiscalitate.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 11 fisiere doc, xls de 65 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

Legislatie: Directiva a 6-a este Directiva 77/388/CE a Consiliului din 17 mai 1977, privind armonizarea legislatiilor statelor membre referitoare la impozitul pe cifra de afaceri - sistemul comun privind taxa pe valoarea adaugata: baza unitara de stabilire, publicata în Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) nr. L 145 din 13 iunie 1977, cu modificarile si completarile ulterioare;

Taxa pe valoarea adaugata este un impozit indirect datorat la bugetul statului si care este colectat.

Valoarea adaugata = Marja comerciala + Productia exercitiului – Consumuri intermediare

Tipuri de TVA:

- TVA deductibila (4426) – aplicata asupra achizitiilor

- TVA colectata (4427) – aplicata asupra vânzarilor

- TVA de recuperat (4424) – diferenta pozitiva dintre TVA deductibila si TVA colectata (creanta fiscala)

- TVA de plata (4423) – diferenta pozitiva dintre TVA colectata si TVA deductibila (datorie fiscala)

- TVA neexigibila (4428)

Regularizarea TVA –operatiune care se realizeaza la sfârsitul fiecarei luni si consta în închiderea conturilor 4426 si 4427 pentru a stabili suma de recuperat /platit de la/catre stat.

Înregistrarile contabile

Cazul I: 4426 > 4427

4427

4424 = 4426

Cazul II: 4426 < 4427

4427

= 4426

4423

Plata se realizeaza pâna la data de 25 ale lunii urmatoare.

Rambursarea se realizeaza doar în cazul în care contribuabilul solicita acest lucru prin bifarea casutei corespunzatoare din decontul de TVA.

DEFINITII:

Achizitii intracomunitare. Se considera achizitie intracomunitara de bunuri obtinerea dreptului de a dispune, ca si un proprietar, de bunuri mobile corporale expediate sau transportate la destinatia indicata de cumparator, de catre furnizor, de catre cumparator sau de catre alta persoana, în contul furnizorului sau al cumparatorului, catre un stat membru, altul decât cel de plecare a transportului sau de expediere a bunurilor.

Livrare intracomunitara reprezinta o livrare de bunuri, care sunt expediate sau transportate dintr-un stat membru în alt stat membru de catre furnizor sau de persoana catre care se efectueaza livrarea ori de alta persoana în contul acestora Este considerata livrare de bunuri transferul dreptului de a dispune de bunuri ca si un proprietar.

Livrarea catre sine / prestarea catre sine se considera a fi:

- preluarea de catre o persoana impozabila a bunurilor mobile achizitionate sau produse de catre aceasta pentru a fi utilizate în scopuri care nu au legatura cu activitatea economica desfasurata, daca taxa aferenta bunurilor respective sau partilor lor componente a fost dedusa total sau partial;

- preluarea de catre o persoana impozabila a bunurilor mobile achizitionate sau produse de catre aceasta pentru a fi puse la dispozitie altor persoane în mod gratuit, daca taxa aferenta bunurilor respective sau partilor lor componente a fost dedusa total sau partial;

- preluarea de catre o persoana impozabila de bunuri pentru a fi utilizate in realizarea unor operatiuni care nu dau drept integral de deducere, daca taxa pe valoarea adaugata a fost dedusa total sau partial;

- bunurile constatate lipsa din gestiune, neimputabile.

Vânzarea la distanta reprezinta o livrare de bunuri care sunt expediate sau transportate dintr-un stat membru în alt stat membru de catre furnizor sau de alta persoana în numele acestuia.

Operatiuni triunghiulare

Sunt operatiuni scutite de taxa pe valoarea adaugata. Trebuie sa se indeplineasca umatoarele conditii:

- achizitie de bunuri este efectuata in vederea unei livrari ulterioare pe teritoriul Romaniei de catre un cumparator revanzator, persoana impozabila care nu este stabilita in Romania;

- Bunurile sunt transportate direct din statul membru, altul decat cel in care este inregistrat in scopuri de TVA cumparatorul revanzator, catre beneficiarul final din Romania;

- Beneficiarul livrarii este o persoana inregistrata in scopuri de TVA in Romania;

- Beneficiarul final al livrarii sa fie obligat la plata TVA pentru persoana impozabila care nu este stabilita in Romania.

Produse accizabile: uleiuri minerale; alcool si bauturi alcoolice; tutun prelucrat.

Bunuri - reprezinta bunuri corporale mobile si imobile, prin natura lor sau prin destinatie. Energia electrica, energia termica, gazele naturale, agentul frigorific si altele de aceasta natura se considera bunuri corporale mobile;

Persoane care au sediul fix in România - o persoana impozabila care dispune în România de suficiente resurse tehnice si umane pentru a efectua regulat livrari de bunuri si/sau prestari de servicii impozabile;

Persoane stabilite in România - atunci când sunt îndeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

- Persoana impozabila are în România un sediu central, o sucursala, o fabrica, un atelier, o agentie, un birou, un birou de vânzari sau cumparari, un depozit sau orice alta structura fixa, cu exceptia santierelor de constructii;

- Structura este condusa de o persoana împuternicita sa angajeze persoana impozabila în relatiile cu clientii si furnizorii;

- Persoana care angajeaza persoana impozabila în relatiile cu clientii si furnizorii sa fie împuternicita sa efectueze achizitii, importuri, livrari de bunuri si prestari pentru persoana impozabila;

- Obiectul de activitate al structurii respective sa fie livrarea de bunuri sau prestarea de servicii.

Mijloace de transport noi :

- nava care depaseste 7,5 m lungime;

- aeronava a carei greutate la decolare depaseste 1.550 kg;

- un vehicul terestru cu motor a carui capacitate depaseste 48 cm3 sau a carui putere depaseste 7,2 kW, destinate transportului de pasageri sau bunuri, cu exceptia:

- navelor maritime folosite pentru navigatie în apele internationale si care transporta calatori cu plata sau pentru desfasurarea de activitati comerciale, industriale sau de pescuit ori pentru operatiuni de salvare sau asistenta în larg ori pentru pescuitul de coasta; si

- aeronavelor folosite pe liniile aeriene care opereaza cu plata, în principal, pe rute internationale;

Fisiere in arhiva (11):

 • 10_11_12__Contabilitatea__i_fiscalitatea_TVA.doc
 • Aplicatie_leasing.doc
 • CIG_3_101.doc
 • CIG_3_Aplica_ii_impozit_pe_profit.doc
 • CIG_3_Seminar_avantaje_in_natura.doc
 • CIG_3_Seminar_Salarii.doc
 • CIG_3_Studiu_de_caz_privind_impozit_pe_profit.doc
 • Rezolvare_ex[1].concediu_medical.xls
 • seminar_concedii_medicale.doc
 • TVA___Opera_ii_interne_2.doc
 • TVA_Opera_ii_interne_1.doc

Alte informatii

Un seminar cuprinzator si foarte practic privind fiscalitatea dupa 1 ianuarie 2007