Contul de Profit si Pierdere Ajustat al SC Gama SA in Functie de Rata Inflatiei

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest seminar prezinta Contul de Profit si Pierdere Ajustat al SC Gama SA in Functie de Rata Inflatiei.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier xls de 8 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

Compania: SC GAMA SA

Contul de profit si pierdere

Toate sumele prezentate sunt exprimate in RON, daca nu este altfel specificat

Indicatori 2005 2006 2007 2006/2005 2007/2006

Cifra de afaceri neta 61.864.181 102.107.766 154.647.477 165,05% 151,46%

Productia vinduta 61.858.157 101.164.797 152.091.584 163,54% 150,34%

Venituri din vanzarea marfurilor 6.024 942.969 2.555.893 15653,54% 271,05%

Variatia stocurilor 1.848.181 3.563.756 9.689.777 192,83% 271,90%

Productia imobilizata 0 0 944.641 #DIV/0! #DIV/0!

Alte venituri din exploatare 784.461 1.607.140 3.309.945 204,87% 205,95%

VENITURI DIN EXPLOATARE TOTAL 64.496.823 107.278.662 168.591.840 166,33% 157,15%

Cheltuieli cu mat. prime si mater. consumab. 36.283.480 60.266.275 96.720.633 166,10% 160,49%

Alte cheltuieli materiale 6.731.959 4.847.082 6.330.563 72,00% 130,61%

Alte cheltuieli din afara (energia si apa) 1.511.592 2.251.814 3.507.340 148,97% 155,76%

Cheltuieli privind marfurile 15.082 587.601 1.604.107 3896,04% 272,99%

Cheltuieli cu personalul 4.244.165 7.658.331 15.477.990 180,44% 202,11%

Ajustarea valorii imobiliz. corporale si necorporale 2.595.129 3.963.352 8.267.668 152,72% 208,60%

a.1) Cheltuieli 2.595.129 3.963.352 8.267.668 152,72% 208,60%

a.2) Venituri 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

Ajustarea valorii activelor circulante 0 788.803 269.917 #DIV/0! 34,22%

b.1) Cheltuieli 0 788.803 269.917 #DIV/0! 34,22%

b.2) Venituri 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

Alte cheltuieli de exploatare 8.777.770 20.540.938 27.155.496 234,01% 132,20%

Cheltuieli privind prestatiile externe 7.691.579 17.474.007 24.815.112 227,18% 142,01%

Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate 363.637 1.841.833 886.781 506,50% 48,15%

Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate 722.554 1.225.098 1.453.603 169,55% 118,65%

Ajustari privind proviz. pt. riscuri si cheltuieli 0 36.728 0 #DIV/0! 0,00%

Cheltuieli 0 36.728 0 #DIV/0! 0,00%

Venituri 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

CHELTUIELI DE EXPLOATARE-TOTAL 60.159.177 100.940.924 159.333.714 167,79% 157,85%

Rezultatul din exploatare 4.337.646 6.337.738 9.258.126 146,11% 146,08%

Venituri financiare 31.256 2.435.861 1.188.337 7793,26% 48,79%

Cheltuieli financiare 677.043 1.450.721 6.629.022 214,27% 456,95%

Rezultatul financiar -645.787 985.140 -5.440.685 -152,55% -552,28%

Rezultatul Curent 3.691.859 7.322.878 3.817.441 198,35% 52,13%

Venituri extraordinare 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

Cheltuieli extraordinare 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

Rezultatul extraordinar 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

VENITURI TOTALE 64.528.079 109.714.523 169.780.177 170,03% 154,75%

CHELTUIELI TOTALE 60.836.220 102.391.645 165.962.736 168,31% 162,09%

Rezultatul brut al exercitiului 3.691.859 7.322.878 3.817.441 198,35% 52,13%

Impozit pe profit 564.295 1.298.264 581.409 230,07% 44,78%

Rezultatul net al exercitiului 3.127.564 6.024.614 3.236.032 192,63% 53,71%

Contul de profit si pierdere ajustat al SC GAMA SA (in functie de cursul valutar)

Sume exprimate in Euro

Indicatori 2005 2006 2007 2006/2005 2007/2006

Cifra de afaceri neta 17.073.517 28.970.851 46.339.100 169,68% 159,95%

Productia vinduta 17.071.854 28.703.305 45.573.243 168,13% 158,77%

Venituri din vanzarea marfurilor 1.663 267.547 765.857 16092,79% 286,25%

Variatia stocurilor 510.068 1.011.138 2.903.478 198,24% 287,15%

Productia imobilizata 0 0 283.055 #DIV/0! #DIV/0!

Alte venituri din exploatare 216.499 455.991 991.803 210,62% 217,51%

VENITURI DIN EXPLOATARE TOTAL 17.800.084 30.437.980 50.517.436 171,00% 165,97%

Cheltuieli cu mat. prime si mater. consumab. 10.013.656 17.099.241 28.981.702 170,76% 169,49%

Alte cheltuieli materiale 1.857.912 1.375.254 1.896.912 74,02% 137,93%

Alte cheltuieli din afara (energia si apa) 417.175 638.903 1.050.951 153,15% 164,49%

Cheltuieli privind marfurile 4.162 166.719 480.660 4005,37% 288,31%

Cheltuieli cu personalul 1.171.321 2.172.884 4.637.878 185,51% 213,44%

Ajustarea valorii imobiliz. corporale si necorporale 716.214 1.124.515 2.477.352 157,01% 220,30%

a.1) Cheltuieli 716.214 1.124.515 2.477.352 157,01% 220,30%

a.2) Venituri 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

Ajustarea valorii activelor circulante 0 223.806 80.879 #DIV/0! 36,14%

b.1) Cheltuieli 0 223.806 80.879 #DIV/0! 36,14%

b.2) Venituri 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

Alte cheltuieli de exploatare 2.422.523 5.828.043 8.136.966 240,58% 139,62%

Cheltuieli privind prestatiile externe 2.122.752 4.957.868 7.435.685 233,56% 149,98%

Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate 100.358 522.580 265.718 520,72% 50,85%

Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate 199.413 347.595 435.563 174,31% 125,31%

Ajustari privind proviz. pt. riscuri si cheltuieli 0 10.421 0 #DIV/0! 0,00%

Cheltuieli 0 10.421 0 #DIV/0! 0,00%

Venituri 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

CHELTUIELI DE EXPLOATARE-TOTAL 16.602.963 28.639.786 47.743.300 172,50% 166,70%

Rezultatul din exploatare 1.197.120 1.798.195 2.774.137 150,21% 154,27%

Venituri financiare 8.626 691.122 356.077 8011,94% 51,52%

Cheltuieli financiare 186.853 411.610 1.986.343 220,29% 482,58%

Rezultatul financiar -178.227 279.512 -1.630.265 -156,83% -583,25%

Rezultatul Curent 1.018.894 2.077.707 1.143.871 203,92% 55,05%

Venituri extraordinare 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

Cheltuieli extraordinare 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

Rezultatul extraordinar 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

VENITURI TOTALE 17.808.710 31.129.103 50.873.514 174,80% 163,43%

CHELTUIELI TOTALE 16.789.816 29.051.396 49.729.643 173,03% 171,18%

Rezultatul brut al exercitiului 1.018.894 2.077.707 1.143.871 203,92% 55,05%

Impozit pe profit 155.736 368.354 174.215 236,52% 47,30%

Rezultatul net al exercitiului 863.157 1.709.353 969.656 198,03% 56,73%

Curs valutar 3,6234 3,5245 3,3373

Contul de profit si pierdere ajustat al SC GAMA SA (in functie de rata inflatiei)

Indicatori 2005 2006 2007 2006/2005 2007/2006

Cifra de afaceri neta 69.113.119 107.049.782 154.647.477 154,89% 144,46%

Productia vinduta 69.106.389 106.061.173 152.091.584 153,48% 143,40%

Venituri din vanzarea marfurilor 6.730 988.609 2.555.893 14689,88% 258,53%

Variatia stocurilor 2.064.742 3.736.242 9.689.777 180,95% 259,35%

Productia imobilizata 0 0 944.641 #DIV/0! #DIV/0!

Alte venituri din exploatare 876.380 1.684.926 3.309.945 192,26% 196,44%

VENITURI DIN EXPLOATARE TOTAL 72.054.241 112.470.949 168.591.840 156,09% 149,90%

Cheltuieli cu mat. prime si mater. consumab. 40.534.998 63.183.163 96.720.633 155,87% 153,08%

Alte cheltuieli materiale 7.520.777 5.081.681 6.330.563 67,57% 124,58%

Alte cheltuieli din afara (energia si apa) 1.688.713 2.360.802 3.507.340 139,80% 148,57%

Cheltuieli privind marfurile 16.849 616.041 1.604.107 3656,20% 260,39%

Cheltuieli cu personalul 4.741.475 8.028.994 15.477.990 169,34% 192,78%

Ajustarea valorii imobiliz. corporale si necorporale 2.899.213 4.155.178 8.267.668 143,32% 198,97%

a.1) Cheltuieli 2.899.213 4.155.178 8.267.668 143,32% 198,97%

a.2) Venituri 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

Ajustarea valorii activelor circulante 0 826.981 269.917 #DIV/0! 32,64%

b.1) Cheltuieli 0 826.981 269.917 #DIV/0! 32,64%

b.2) Venituri 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

Alte cheltuieli de exploatare 9.806.306 21.535.119 27.155.496 219,60% 126,10%

Cheltuieli privind prestatiile externe 8.592.840 18.319.749 24.815.112 213,20% 135,46%

Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate 406.246 1.930.978 886.781 475,32% 45,92%

Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate 807.219 1.284.393 1.453.603 159,11% 113,17%

Ajustari privind proviz. pt. riscuri si cheltuieli 0 38.506 0 #DIV/0! 0,00%

Cheltuieli 0 38.506 0 #DIV/0! 0,00%

Venituri 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

CHELTUIELI DE EXPLOATARE-TOTAL 67.208.331 105.826.465 159.333.714 157,46% 150,56%

Rezultatul din exploatare 4.845.910 6.644.485 9.258.126 137,12% 139,34%

Venituri financiare 34.918 2.553.757 1.188.337 7313,49% 46,53%

Cheltuieli financiare 756.376 1.520.936 6.629.022 201,08% 435,85%

Rezultatul financiar -721.457 1.032.821 -5.440.685 -143,16% -526,78%

Rezultatul Curent 4.124.453 7.677.305 3.817.441 186,14% 49,72%

Venituri extraordinare 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

Cheltuieli extraordinare 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

Rezultatul extraordinar 0 0 0 #DIV/0! #DIV/0!

VENITURI TOTALE 72.089.159 115.024.706 169.780.177 159,56% 147,60%

CHELTUIELI TOTALE 67.964.707 107.347.401 165.962.736 157,95% 154,60%

Rezultatul brut al exercitiului 4.124.453 7.677.305 3.817.441 186,14% 49,72%

Impozit pe profit 630.416 1.361.100 581.409 215,90% 42,72%

Rezultatul net al exercitiului 3.494.036 6.316.205 3.236.032 180,77% 51,23%

Ajustarea s-a realizat in preturi comparabile prin inflatare 1,0900 1,0656 1,0484

Fisiere in arhiva (1):

  • Contul de Profit si Pierdere Ajustat al SC Gama SA in Functie de Rata Inflatiei.xls