Doctrina si Deontologie - Raspunsuri Grile

Seminar
8.4/10 (5 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 41 în total
Cuvinte : 18281
Mărime: 78.43KB (arhivat)
Cost: Gratis
CECCAR

Extras din document

1. Cine poate exercita profesia de expert contabil si de contabil autorizat?

RASPUNS:

Profesia de expert contabil si de contabil autorizat se exercita de

catre persoanele care au aceasta calitate, în conditiile prevazute de

Ordonanta Guvernului nr.65/1994 si Ordonanta Guvernului nr.89/1998

cu respectarea principiului independentei profesiei.

SURSA: O.G. nr.65/1994; O.G. nr.89/1998 pentru modificarea

si completarea O.G. nr.65/1994 privind orgnizarea activitatii de

expertiza contabila si a contabililor autorizati, aprobata prin Legea nr.

186, din 2 decembrie 1999, privind aprobarea O.G. nr.89/1998.

2. În ce consta diferenta dintre expertul contabil si economistul salariat, dintre contabilul autorizat si contabilul salariat.

RASPUNS:

Expertul contabil este persoana care a dobândit aceasta calitate,

în conditiile O.G. nr.65/1994, având competenta profesionala de a verifica si de a aprecia modul de organizare si de conducere a activitatii economico-financiare si de contabilitate, de a supraveghea gestiunea societatilor comerciale si de a verifica legalitatea bilantului contabil si a contului de profit sau pierdere.

Prin urmare, ne gasim în fata unei arii de competente mult mai largi fata de cea a unui economist salariat; economistul este subordonat unui sef ierarhic si executa atributiile specifice fisei postului sau. De asemenei, economistul este specializat în multe domenii: financiar-contabil.

Expertul contabil este un economist, absolvent al specializarii financiar-contabile, independent fata de societatea comerciala. El nu primeste, pentru lucrarile executate, un salariu, ci un ONORARIU prevazut prin contractul încheiat cu referire la misiunea sa.

Contabilul autorizat este persoana care a dobândit aceasta calitate în conditiile O.G. nr.65/1994 si are capacitatea de a tine contbilitatea si de a întocmi bilantul contabil.

Contabilul autorizat, ca si expertul contabil, este un profesionist independent, nesalarizat de o entitate economica.

Contabilul salarizat este subordonat sefului ierarhic si executa sarcinile ce îi revin din fisa individuala. Rareori, în cazul unei întreprinderi mari, mijlocii, executa toate lucrarile contbile. De regula, este specializat pe un sector al contabilitatii.

Ca si economistul salariat, contabilul salariat raspunde fata de calitatea lucrarilor executate, putând fi stimulat ori penalizat de seful ierarhic sau la propunerea acestuia.

Expertul contabil, contabilul autorizat, chiar daca sunt independenti, raspund civil si penal fata de îtreprindere.

În schimb, economistul si contabilul, salariati, pierd cu greu postul sau în urma unor proceduri anevoioase. Rezumând avem:

EXPERT- CONTABIL,

CONTABIL AUTORIZAT

Independenta certificare apartenenta responsabilitate

la organismul confidentialitate

profesiei

nu fac parte din structurile entitatii

ECONOMISTUL SALARIAT

CONTABIL SALARIAT

Slujbas subordonare fac parte din raspundere limitata

Ierarhica structurile entitatii

CONCLUZII:

- Este în discutie starea de salariat al unei firme si al unui cabinet de experti contabili sau de contbili autorizati;

- Trebuie facuta distinctia între auditorii interni si cei externi, prin prisma independentei;

- Economistul, contabilul profesionist salariat sau angajati în industrie, comert, sectorul public, învatamânt s.a.

- Contabilul profesionist independent este acela care efectueaza, unui client, în mod curent, lucrari de audit sau evidenta contabila, fiscalitate si alte servicii profesionale similare;

- Contabilul profesionist lucreaza independent (inclusiv practicieni individuali, parteneri sau corporatie) în industrie, comert, sectorul public, învatamânt s.a. si este membru ale unei organizatii afiliate IFAC.

3. Cine este expertul contabil?

RASPUNS:

Expertul contabil este persoana care a dobândit aceasta calitate în

conditiile Ordonantei (O.G. nr.65/1994) si are competenta profesionala de a verifica si de a aprecia modul de organizare si de conducere a activitatii economico-financiare si de contabilitate, de a supraveghea gestiunea societatilor comerciale si de a verifica legalitatea bilantului contabil si a contului de profit si pierderi.

Expertul contabil este specialistul care a dobândit cea mai înalta

Calificare în domeniul contabilitatii si care are acces neîngradit la efectuarea tuturor lucrarilor profesionale, inclusiv verificarea si certificarea situatiilor financiare.

4. Cine este contabilul autorizat?

RASPUNS:

Este persoana care a dobândit aceasta calitate în conditiile

Ordonantei (O.G. nr.65/1994) si are capacitatea de a tine contabilitatea si de a întocmi bilantul contabil.

COMENTARIU:

- Calitatea de expert contabil si de contabil autorizat se dobândeste pe baza de examen,

- Pentru a dobândi calitatea, se cer îndeplinite cumulativ mai multe conditii;

- Pot fi, la cerere, experti contabili, persoanele care au titlul de

Academician, profesori si conferentiari universitari, doctorii în economie si doctorii docenti cu specialitatea finante sau contabilitate, însa cu îndeplinirea conditiilor si sustinerea unui interviu privind Normele de organizare si functionare ale CECCAR.

5. Cum se obtine calitatea de expert contabil?

RASPUNS:

Prin examen. Examenul se desfasoara în baza normelor Corpului si a Regulamentului pentru efectuarea stagiului si prin examenul de aptitudini, în vederea accesului la calitatea de expert contabil si contabil autorizat.

Preview document

Doctrina si Deontologie - Raspunsuri Grile - Pagina 1
Doctrina si Deontologie - Raspunsuri Grile - Pagina 2
Doctrina si Deontologie - Raspunsuri Grile - Pagina 3
Doctrina si Deontologie - Raspunsuri Grile - Pagina 4
Doctrina si Deontologie - Raspunsuri Grile - Pagina 5
Doctrina si Deontologie - Raspunsuri Grile - Pagina 6
Doctrina si Deontologie - Raspunsuri Grile - Pagina 7
Doctrina si Deontologie - Raspunsuri Grile - Pagina 8
Doctrina si Deontologie - Raspunsuri Grile - Pagina 9
Doctrina si Deontologie - Raspunsuri Grile - Pagina 10
Doctrina si Deontologie - Raspunsuri Grile - Pagina 11
Doctrina si Deontologie - Raspunsuri Grile - Pagina 12
Doctrina si Deontologie - Raspunsuri Grile - Pagina 13
Doctrina si Deontologie - Raspunsuri Grile - Pagina 14
Doctrina si Deontologie - Raspunsuri Grile - Pagina 15
Doctrina si Deontologie - Raspunsuri Grile - Pagina 16
Doctrina si Deontologie - Raspunsuri Grile - Pagina 17
Doctrina si Deontologie - Raspunsuri Grile - Pagina 18
Doctrina si Deontologie - Raspunsuri Grile - Pagina 19
Doctrina si Deontologie - Raspunsuri Grile - Pagina 20
Doctrina si Deontologie - Raspunsuri Grile - Pagina 21
Doctrina si Deontologie - Raspunsuri Grile - Pagina 22
Doctrina si Deontologie - Raspunsuri Grile - Pagina 23
Doctrina si Deontologie - Raspunsuri Grile - Pagina 24
Doctrina si Deontologie - Raspunsuri Grile - Pagina 25
Doctrina si Deontologie - Raspunsuri Grile - Pagina 26
Doctrina si Deontologie - Raspunsuri Grile - Pagina 27
Doctrina si Deontologie - Raspunsuri Grile - Pagina 28
Doctrina si Deontologie - Raspunsuri Grile - Pagina 29
Doctrina si Deontologie - Raspunsuri Grile - Pagina 30
Doctrina si Deontologie - Raspunsuri Grile - Pagina 31
Doctrina si Deontologie - Raspunsuri Grile - Pagina 32
Doctrina si Deontologie - Raspunsuri Grile - Pagina 33
Doctrina si Deontologie - Raspunsuri Grile - Pagina 34
Doctrina si Deontologie - Raspunsuri Grile - Pagina 35
Doctrina si Deontologie - Raspunsuri Grile - Pagina 36
Doctrina si Deontologie - Raspunsuri Grile - Pagina 37
Doctrina si Deontologie - Raspunsuri Grile - Pagina 38
Doctrina si Deontologie - Raspunsuri Grile - Pagina 39
Doctrina si Deontologie - Raspunsuri Grile - Pagina 40
Doctrina si Deontologie - Raspunsuri Grile - Pagina 41

Conținut arhivă zip

  • Doctrina si Deontologie - Raspunsuri Grile.doc

Alții au mai descărcat și

Misiune de Audit

INTRODUCERE Auditul intern, axat la începuturile sale pe probleme contabile, a devenit astăzi un instrument puternic de depistare a principalelor...

Auditarea Activității Juridice în Cadrul Curții de Conturi a României

CAP. 1 CONTEXTUL ORGANIZĂRII ŞI EXERCITĂRII AUDITULUI INTERN 1.1. DEFINIREA ŞI ARIA DE APLICABILITATE A AUDITULUI INTERN Abordarea problematicii...

Expertiza Contabila

CAPITOLUL 1 Cadrul de referinta al misiunilor privind expertizele contabile 1.1 EXPERTIZA CONTABILA – ATRIBUT AL PROFESIEI CONTABILE Expertiza...

Independenta in Misiunile de Audit si Certificare conform Codului Etic IFAC

Cap. I Definiții și Particularități Independenţa este principiul fundamental şi condiţia de exercitare a profesiei liberale de expert contabil şi...

Deontologia expertului contabil, cu studiu de caz pe un raport de expertiză contabilă

CAPITOLUL I - Organizarea şi desfăşurarea activităţii contabililor autorizaţi şi experţilor contabili Contabilul autorizat este persoana care a...

Doctrina si Deontologie - Ghid Pregatire Experti Contabili

1.Cine poate exercita profesia de expert ctb şi de contabil autorizat?Profesia de expert contabil şi de contabil autorizat se exercită de către...

Pregatire Tehnica - Doctrina si Deontologie Profesionala

1. Cum se exercita profesia de expert contabil? Profesia de expert contabil şi de contabil autorizat se exercita de catre persoanele care au...

Etica în Profesia Contabilă

Introducere În ultimii ani domeniul contabilităţii şi implicit profesia contabilă s-a schimbat vizibil. Cazurile intens mediatizate ale firmelor...

Ai nevoie de altceva?