Executarea Lucrarilor Misiunii de Audit Intern

Imagine preview
(5/10 din 2 voturi)

Acest seminar prezinta Executarea Lucrarilor Misiunii de Audit Intern.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 3 pagini .

Profesor: Iachimovschi

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

1. Obtinerea dovezilor de audit
2. Constatarea si investigarea iregularităţilor
3. Documentarea lucrărilor de AI

Extras din document

1.

Procesul de obţinere a dovezilor de audit se regaseşte la fiecare etapă a misiunii de AI, în special la exercitarea lucrărilor la faţa locului sau pe teren.

Dovezile de AI denumite şi probe de audit constituie informaţia de orice natură (financiară, contabilă, juridical etc) aplicată de auditorul intern pentru a argumenta opinia sa.

Informaţia poate fi obţinută din interiorul sau exteriorul entităţii de la misiunile de audit precedente,precum şi din alte surse aplicabile pentru a ajunge la constatări şi concluzii temeinice.

Deseori auditorul intern acordă atenţie informaţiei care se conţine de exemplu în următoarele surse:

• Confirmări de la terţi (furnizori, bănci, organe de stat );

• Date din domeniile inrudite (statsitică, medicină, ştiinţă);

• Cadrul normativ care reglementează activităţile entităţii;

• Instrucţiunile şi regulamentele interne;

• Sistemul informational managerial;

• Contabilitatea şi explicaţiile oferite de angajaţi.

Informaţia care pretinde de a fi considerată dovadă de audit este studiată şi verificată cu cel puţin o sursă de date.Se practică confruntarea informaţiei cu cea obţinută de la intervievarea personalului sau cu cea confirmată de la terţi, iar operaţiunile economice şi lucrările effectuate de angajaţii entităţii sunt verificate cu prevederile actelor normative şi legislative, instrucţiunile şi regulamentele interne.

Mai temeinice sunt considerate deovezile care se conţin în documente cum ar fi de exemplu: facturi ,dări de seamă ale gestionarilor, extrase bancare, declaraţii fiscal etc.

Din considerente că auditorul internauditează diverse domenii, nu doar cele legate de finanţe şi contabilitate ,frecvent se practică obţinerea dovezilor prin intermediul declaraţiilor personalului realizate in baza interviurilor şi afirmaţiilor.

Procesul de obţinere a dovezilor la faţa locului este realize în următoarea consecutivitate:

1. Auditorul intern efectuează testări, interviuri, confirmări şi alte activităţi de audit prevăzute de programul de audit;

2. Apoi se apreciază dacă dovezile obţinute pentru fiecare activitate de AI sunt adecvate şi suficiente;

3. După efectuarea tuturor activităţilor stabilite în programul de AI se colectează documentele misiunii de AI pentru a fi etichetate şi numerotate;

4. Urmează identificarea şi analiza problemelor constatate care sunt communicate conducătorului unităţii de AI.

5. Totodată testele de obţinere a dovezilor efectuate de membrii echipei misiunii de AI sunt verificate şi aprobate de supervisor.

Pentru instituţiile publice supervizorul este desemnat de conducătorul unităţii de AI ,iar în cadrul entităţilor din sectorul privat această funcţie este realizată de un expert extern

Fisiere in arhiva (1):

  • Executarea Lucrarilor Misiunii de Audit Intern.doc