Expertiza - Raspunsuri Grile

Imagine preview
(6/10 din 3 voturi)

Acest seminar prezinta Expertiza - Raspunsuri Grile.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 64 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

154.

Suspendare – neplata cotizatiei profesioanle si/sau a celorlale obligatii banesti in cursul unui an calendaristic

Interdictie – a)Condamnarea definitiva pentru savârsirea unei infractiuni care, potrivit legii, interzice dreptul de gestiune si de administrare a societatilor comerciale.

b) Încalcarea, cu intentie, prin actiune sau omisiune, a normelor de lucru elaborate de Corp privind exercitarea profesiei, daca fapta a avut ca urmare producerea unui prejudiciu moral sau material.

c) Practicarea profesiei de expert contabil sau contabil autorizat fara viza anuala pentru exercitarea profesiei, legal acordata.

155.

Aplicarea unei sanctiuni disciplinare trebuie sa fie adusa la cunostinta publicului prin:

a) afisarea câte unui extras al hotarârii de sanctionare la sediul filialei Corpului, la directia generala a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si la tribunal, însotita de publicarea acestuia întrun ziar local de larga circulatie;

b) comunicarea masurii, în scris, directiei generale a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, si tribunalului, în cazul aplicarii sanctiunilor prevazute în art. 16 lit. "c" si "d" din Ordonanta Guvernului nr. 65/1994, aprobata si modificata prin Legea nr. 42/1995, cu modificarile si completarile ulterioare.

156.

Reprezentantul Ministerului Finantelor Publice pe lânga consiliul filialei are urmatoarele atributii:

- participa, fara drept de vot, la lucrarile adunarii generale, ale consiliului filialei, ale biroului permanent si ale comisiei de disciplina; materialele care se dezbat se vor transmite cu 7 zile înainte de data întrunirii;

- sesizeaza Biroul Permanent al Consiliului Superior cu privire la aprobarea sau refuzul de înscriere în Tabloul Corpului de catre consiliul filialei, pe care le considera nelegale;

- sesizeaza Comisia superioara de disciplina cu privire la hotarârile comisieide disciplina a filialei pe care le considera nelegale;

- sesizeaza pe reprezentantul Ministerului Finantelor Publice de pe lânga Consiliul Superior asupra hotarârilor si masurilor consiliului filialei care contravin reglementarilor legale, precum si cu privire la cazurile prevazute mai sus.

157.

Adunarea generala are urmatoarele atributii:

a) ia cunostinta, dezbate si aproba prin vot deschis raportul consiliului filialei pentru exercitiul financiar expirat si raportul cenzorilor asupra gestiunii financiare a consiliului filialei;

b) aproba, prin vot deschis, bugetul de venituri si cheltuieli al filialei pentru exercitiul financiar viitor si executia bugetului pentru exercitiul financiar expirat;

c) ia cunostinta de raportul consiliului filialei privind rezultatul analizei activitatii profesionale a expertilor individuali si a societatilor comerciale controlate, în vederea asigurarii bunei exercitari a profesiei de expert contabil si de contabil autorizat pe teritoriul filialei. Adunarea generala aproba lista expertilor individuali si societatilor comerciale ce vor fi analizate în anul urmator;

d) alege si revoca presedintele si doi membri ai comisiei de disciplina a filialei;

e) alege si revoca presedintele si membrii consiliului filialei si ai comisiei de cenzori;

f) propune, dintre membrii sai, candidati pentru functia de presedinte si de membru al Consiliului Superior;

g) adopta lista cuprinzând membrii de onoare ai filialei;

h) îndeplineste orice alte atributii prevazute de lege, regulament, de Codul de conduita etica si profesionala sau hotarâte de Consiliul Superior.

Fisiere in arhiva (1):

  • Expertiza - Raspunsuri Grile.doc

Alte informatii

CECCAR