Gestiunea Financiara a Intreprinderii

Imagine preview
(8/10 din 2 voturi)

Acest seminar prezinta Gestiunea Financiara a Intreprinderii.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 6 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

I. PROBLEMĂ REZOLVATĂ

Calculaţi indicatorii de echilibru financiar pe baza bilanţului financiar şi a bilanţului funcţional.

Bilanţ contabil

ACTIV SUME PASIV SUME

Imobilizări necorporale

Imobilizări corporale

Imobilizări financiare

Stocuri materii prime

Stocuri producţie în curs

Stocuri produse finite

Creanţe clienţi

Disponibilităţi 400.000

2.000.000

500.000

300.000

200.000

1.000.000

1.500.000

600.000 Capital social

Rezerve

Rezultatul reportat

Rezultatul exerciţiului

Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli

Datorii financiare şi asimilate

Datorii furnizori

Datorii fiscale şi sociale 2.000.000

700.000

500.000

800.000

300.000

900.000

700.000

600.000

TOTAL ACTIV 6.500.000 TOTAL PASIV 6.500.000

Datoriile financiare şi asimilate includ datorii financiare cu scadenţă mai mare de un an în sumă de 500.000 lei şi credite bancare curente în valoare de 400.000 lei.

În vederea analizei pe baza bilanţului financiar se presupune ipoteza repartizării profitului pentru : construirea rezervelor statutare 400.000 lei, pentru dividende 300.000 lei, iar diferenţa se va reporta în exercitţiul următor.

Bilanţ financiar

ACTIV SUME PASIV SUME

Nevoi permanente

Imobilizări necorporale

Imobilizări corporale

Imobilizări fianciare

Nevoi temporare

Stocuri

Clienţi

Disponibilităţi 2.900.000

400.000

2.000.000

500.000

3.600.000

1.500.000

1.500.000

600.000 Capitaluri permanente

Capitaluri proprii

Provizioane pentru riscuri şi cheltuieli

Datorii financiare pe termen lung

Resurse temporare

Datorii furnizori

Datorii fiscale şi asimilate

Dividende datorate

Credite bancare curente 4.500.000

3.700.000

300.000

500.000

2.000.000

700.000

600.000

300.000

400.000

TOTAL ACTIV 6.500.000 TOTAL PASIV 6.500.000

Rezultatul exercitiului

Rezerve

Rezultatul reportat

Dividende 0

(700.000 + 400.000)

(500.000 + 100.000)

300.000

PASIV

Schematic, echilibrul financiar se prezintă astfel :

NFR

1.400.000 FRF

1.600.000

TN 200.000

1. Determinarea fondului de rulment

a) FRF = capitaluri permanente – nevoi permanente

= 4.500.000 – 2.900.000 = 1.600.000

b) FR propriu = capitaluri proprii şi asimilate – activ imobilizat

= (3.700.000 + 300.000) – 2.900.000 = 100.000

FR străin = datorii financiare pe termen lung = 500.000

Surplusul de capitaluri permanente în raport cu imobilizările nete pe care le finanţează (degajat sub formă de FRF pozitiv de 1.600.000) reprezintă o garanţie a lichidităţii întreprinderii, o marjă de siguranţă pentru evenimente neprevăzute. Această garanţie este cu atât mai mare cu cât întreprinderea dispune de un FR propriu pozitiv în sumă de 100.000.

2. Determinarea nevoii de fond de rulment

NFR = (nevoi temporare – active de trezorerie)-(resurse temporare-pasive de trezorerie)

(3.600.000 – 600.000)-(2.000.000-400.000)= 1.400.000

3. Determinare trezoreriei nete

TN= FRF-NFR= 1.600.000 -1.400.000 = 200.000

Nevoia de fond de rulment pozitivă (1.400.000)semnifică un surplus de nevoi temporare în raport cu resursele temporare posibil de mobilizat.Această situaţie este normală dearece NFR<FRF (1.400.000<1.600.000), ceea ce implică o trezorerie netă pozitivă. Situaţia netă în creştere reflectă o gestiune sănătoasă ca urmare a reinvestirii unei părţi din profitul net şi a altor elemente de acumulări.

Fisiere in arhiva (1):

  • Gestiunea Financiara a Intreprinderii.doc