Imobilizări Necorporale

Seminar
6.5/10 (10 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 4217
Mărime: 18.25KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Acest Standard se ocupa de tratamentul contabil aplicabil imobilizarilor necorporale. În conformitate cu acest Standard, o entitate trebuie sa recunoasca o imobilizare necorporala daca si numai daca sunt îndeplinite criteriile specificate. Standardul mai specifica cum se calculeaza valoarea contabila a imobilizarilor necorporale si impune prezentari specifice cu privire la imobilizarile necorporale.

B. Aria de aplicabilitate

Acest Standard este aplicabil contabilizarii imobilizarilor necorporale, cu exceptia:

(a) imobilizarilor necorporale care cad sub incidenta unui alt Standard;

(b) activelor financiare, asa cum sunt definite în IAS 39, Instrumente financiare: Recunoastere si evaluare; si

(c) drepturilor privind minereurile si cheltuielilor cu exploatarea, dezvoltarea si extragerea de minereuri, petrol, gaze naturale si alte resurse similare neregenerabile.

În cazul imobilizarilor necorporale de tip specific se aplica Standardele care descriu contabilitatea aplicabila lor si nu acest Standard. De exemplu, acest Standard nu se aplica:

(a) imobilizarilor necorporale detinute de o entitate în scopul vânzarii pe parcursul desfasurarii obisnuite a activitatii (le sunt aplicabile IAS 2, Stocuri si IAS 11, Contracte de constructie).

(b) creantelor privind impozitul amânat (fiind aplicabil IAS 12, Impozitul pe profit).

(c) contractelor de leasing care cad sub incidenta IAS 17, Leasing.

(d) activelor provenind din beneficiile angajatilor (fiind aplicabil IAS 19, Beneficiile angajatilor).

(e) activelor financiare, asa cum sunt ele definite în IAS 39. Recunoasterea si evaluarea anumitor active financiare sunt prevazute în IAS 27 Situatii financiare consolidate si separate, IAS 28 Investitii în entitati asociate si IAS 31 Interese în asocierile în participatie.

(f) fondului comercial achizitionat ca urmare a unei combinari de întreprinderi (fiind sub incidenta IFRS 3 Combinari de întreprinderi).

(g) costurilor de achizitie amânate si imobilizarilor necorporale aparute din drepturile contractuale ale unui asigurator detinute în temeiul unui contract de asigurare din aria de aplicabilitate a IFRS 4 Contracte de asigurari. IFRS 4 prevede cerinte specifice de prezentare a informatiilor pentru acele costuri de achizitie amânate dar nu si pentru acele imobilizari necorporale. Prin urmare, cerintele referitoare la prezentarea informatiilor prevazute de acest Standard se aplica si imobilizarilor necorporale în cauza.

(h) imobilizarilor necorporale clasificate ca detinute pentru vânzare sau incluse într-un grup destinat cedarii, clasificat ca fiind detinut pentru vânzare le sunt aplicabile IFRS 5 Active imobilizate detinute în vederea vânzarii si activitati întrerupte.

Sunt situatii în care trebuie sa se faca apel la rationament pentru a decide care Standard este aplicabil. De exemplu, unele imobilizari necorporale pot exista în sau pe suporturi fizice, cum ar fi un compact disc (în cazul echipamentelor software pentru calculatoare), documentatie oficiala (în cazul licentelor sau al patentelor) sau pe film. În aceste situatii trebuie sa se decida daca este aplicabil acest standard sau IAS 16, Imobilizari corporale, în functie de elementul care se considera ca este mai reprezentativ. În cazul unei componente software inclusa într-o masina controlata de calculator, care nu poate functiona fara acel software particular, se considera ca este o parte integrala a hardware-ului respectiv si este tratata ca imobilizare corporala. Acelasi lucru se aplica si sistemului de operare al unui calculator. Atunci când software-ul nu este parte integranta a hardware-ului respectiv, componenta software este tratata drept imobilizare necorporala.

Acest Standard se aplica, printre altele, cheltuielilor asociate activitatilor de publicitate, de pregatire profesionala, de constituire, de cercetare si dezvoltare. De exemplu, activitatile de cercetare si dezvoltare pot genera un activ cu un suport fizic (de exemplu, un prototip), dar elementul fizic al activului este secundar fata de componenta sa necorporala constituita de pachetul de cunostinte încorporate în acesta, motiv pentru care se aplica acest Standard.

În cazul unui leasing financiar, activul de baza poate fi atât corporal, cât si necorporal. Dupa recunoasterea initiala, locatarul contabilizeaza o imobilizare necorporala detinuta în baza unui leasing financiar, în conformitate cu Standardul de fata. Drepturile ce decurg din acordarea unei licente pentru elemente, cum ar fi o productie cinematografica, înregistrari video, piese de teatru, manuscrise, patente si drepturi de autor sunt excluse din aria de aplicabilitate a IAS 17 si cad sub incidenta acestui Standard.

Acest Standard nu se aplica acelor elemente care necesita un tratament special deoarece apartin anumitor activitati tranzactii foarte specializate. Este cazul cheltuielilor de exploatare, dezvoltare si extractie a petrolului, gazelor naturale si depozitelor minerale în industriile extractive, precum si a contractelor de asigurari. Prin urmare, acest Standard nu se aplica cheltuielilor aferente unor astfel de activitati si contracte, dar se aplica imobilizarilor necorporale (cum ar fi software-ul de calculator) si altor cheltuieli (cum ar fi costurile de înfiintare) suportate în industriile extractive sau de asiguratori.

Preview document

Imobilizări Necorporale - Pagina 1
Imobilizări Necorporale - Pagina 2
Imobilizări Necorporale - Pagina 3
Imobilizări Necorporale - Pagina 4
Imobilizări Necorporale - Pagina 5
Imobilizări Necorporale - Pagina 6
Imobilizări Necorporale - Pagina 7
Imobilizări Necorporale - Pagina 8
Imobilizări Necorporale - Pagina 9

Conținut arhivă zip

  • Imobilizari Necorporale.doc

Alții au mai descărcat și

Contabilitatea si Gestiunea Imobilizarilor si a Stocurilor. Evaluare, Recunoastere si Tratamente Contabile

PARTEA I - Cadrul conceptual legislativ de raportare finaciara asociat stocurilor Cap I - - Istoric privind evolutia raportarii stocurilor...

Tratamente Contabile privind Imobilizarile Corporale si Necorporale

1. EVALUAREA SI CONTABILIZAREA IMOBILIZARILOR CORPORALE IN REFERENTIALUL INTERNATIONAL (o sinteza la ias 16 si exemple) În martie 1982 Consiliul...

Armonizarea cu Standardele Internationale de Contabilitate cu Privire la Activele Imobilizate

1. Necesitatea şi limitele armonizării contabile internaţionale 1.1 Necesitatea armonizării contabile internaţionale 1.2 Este cunoscut faptul...

Imobilizarile Necorporale

Capitolul I Delimitari privind contabilitatea imobilizarilor necorporale Activele imobilizate sau fixe, denumite si active pe termen lung,...

Contabilitatea Imobilizarilor

Introducere Activele imobilizate sau fixe denumite si „imobilizari” sau „bunuri imobile” cuprind toate acele valori economice de investitie a...

IAS 2

Contabilitatea stocurilor e un subiect foarte important pentru multe entitati datorita semnificatiei sale din contul de profit si pierdere (costul...

Contabilitatea Imobilizarilor Necorporale

I. DEFINIREA SI STRUCTURA IMOBILIZARILOR O componenta importanta a patrimoniului agentilor economici o constituie capitalul imobilizat în bunuri...

IAS 38 - Imobilizari Necorporale

I. ISTORIC În decursul anilor, rolul imobilizărilor necorporale a devenit din ce în ce mai important pentru operaţiunile şi pentru properitatea...

Ai nevoie de altceva?