Monografie Contabilă privind Capitalurile

Seminar
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 20 în total
Cuvinte : 3689
Mărime: 34.00KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

Exemplul 1

În vederea constituirii S.C. „DIO” S.R.L. conform contractului şi statutului societăţii se subscrie un capital social de 20.000.000 lei de către cei doi asociaţi în părţi egale. Jumătate din capitalul subscris se varsă în contul bancar al societăţii, iar restul se depune la caserie. După 6 luni asociaţii stabilesc majorarea capitalului social cu 10.000.000 lei, fiecare participând cu câte o sumă de 5.000.000 lei ce se încasează prin casieria societăţii.

a)subscriere capital social de 20.000.000 lei:

456 „Decontări cu acţionarii/ = 1011 „Capital subscris nevărsat” 20.000.000

asociaţii privind capitalul”

b)vărsarea capital în contul bancar al societăţii, 10.000.000 lei:

5121 „Conturi la bănci în lei” = 456 „Decontări cu acţionarii/ 10.000.000

asociaţii privind capitalul”

c) transformare capital nevărsat în capital vărsat

1011 „Capital subscris nevărsat” = 1012 „Capital subscris vărsat” 10.000.000

d) depunere de numerar la caserie, 10.000.000 lei

5121 „Conturi la bănci în lei” = 456 „Decontări cu acţionarii/ 10.000.000

asociaţii privind capitalul”

e) înregistrarea capitalului vărsat

1011 „Capital subscris nevărsat” = 1012 „Capital subscris vărsat” 10.000.000

f) subscrierea capital social de 10 000 000 lei

456 „Decontări cu acţionarii/ = 1011 „Capital subscris nevărsat” 10.000.000

asociaţii privind capitalul”

g) depunere de numerar la casierie, 10.000.000 lei

5121 „Casa în lei” = 456 „Decontări cu acţionarii/ 10.000.000

asociaţii privind capitalul”

h) transformare capital nevărsat în capital vărsat

1011 „Capital subscris nevărsat” = 1012 „Capital subscris vărsat” 10.000.000

Exemplul 2

Se constituie S.C. „TAKE” S.A. cu un capital social de 300.000.000 lei divizat în 3.000 de acţiuni a câte 100.000 lei valoarea nominală a unei acţiuni. Capitalul subscris este format din: aport în natură: 1 000 acţiuni, un spaţiu comercial; 1.000 acţiuni, un autoturism; 200 acţiuni, un brevet de invenţii; 300 acţiuni, materii prime; aport în numerar 500 acţiuni, depus la casierie. Suma de 40.000.000 lei se depune în contul bancar.

a) subscriere capital social de 300.000.000 lei

456 „Decontări cu acţionarii/ = 1011 „Capital subscris nevărsat” 300.000.000

asociaţii privind capitalul”

b) vărsare capital social în natură şi numerar

% = 456 „Decontări cu acţionarii/ 300.000.000

asociaţii privind capitalul”

212 „Construcţii” 100.000.000

2133 „Mijloace de transport” 100.000.000

205 „Concesiuni, brevete, 20.000.000

licenţe, mărci comerciale şi

alte drepturi şi valori similare”

301 „Materii prime” 30.000.000

5311 „Casa în lei” 50.000.000

c) înregistrarea capitalului vărsat

1011 „Capital subscris nevărsat” = 1012 „Capital subscris vărsat” 300.000.000

d) depunerea sumei de 40 000 000 lei în contul bancar al societăţii

5121 „Conturi la bănci în lei” = 581 „Viramente interne” 40.000.000

581 „Viramente interne” = 5311 „Casa în lei” 40.000.000

Exemplul 3

Se constituie S.C. „ALITA” S.R.L. cu capital mixt româno-american. Capitalul subscris de cei doi asociaţi, român şi american, conform contractului de societate este de 160.000.000 lei, împărţit egal între asociaţi. Capitalul subscris este format din 1600 părţi sociale a câte 100.000 lei fiecare, din care: aportul asociatului român 640 părţi sociale reprezentând un spaţiu de producţie şi 160 părţi sociale aport în numerar, iar aportul asociatului american 800 părţi sociale reprezentând 2.000 dolari SUA depuşi la casierie. Cursul la data subscrierii era 40.000 lei/dolar SUA. O dată cu subscrierea are loc şi aducerea aportului de către cei doi asociaţi.

a) subscriere capital social de 160.000.000 lei

456 „Decontări cu acţionarii/ = 1011 „Capital subscris nevărsat” 160.000.000

asociaţii privind capitalul”

b) vărsare capital social

% = 456 „Decontări cu acţionarii/ 160.000.000

asociaţii privind capitalul”

212 „Construcţii” 64.000.000

5311 „Casa în lei” 16.000.000

5314 „Casa în valută” 80.000.000

c) transformare capital nevărsat în capital vărsat

1011 „Capital subscris nevărsat” = 1012 „Capital subscris vărsat” 160.000.000

Preview document

Monografie Contabilă privind Capitalurile - Pagina 1
Monografie Contabilă privind Capitalurile - Pagina 2
Monografie Contabilă privind Capitalurile - Pagina 3
Monografie Contabilă privind Capitalurile - Pagina 4
Monografie Contabilă privind Capitalurile - Pagina 5
Monografie Contabilă privind Capitalurile - Pagina 6
Monografie Contabilă privind Capitalurile - Pagina 7
Monografie Contabilă privind Capitalurile - Pagina 8
Monografie Contabilă privind Capitalurile - Pagina 9
Monografie Contabilă privind Capitalurile - Pagina 10
Monografie Contabilă privind Capitalurile - Pagina 11
Monografie Contabilă privind Capitalurile - Pagina 12
Monografie Contabilă privind Capitalurile - Pagina 13
Monografie Contabilă privind Capitalurile - Pagina 14
Monografie Contabilă privind Capitalurile - Pagina 15
Monografie Contabilă privind Capitalurile - Pagina 16
Monografie Contabilă privind Capitalurile - Pagina 17
Monografie Contabilă privind Capitalurile - Pagina 18
Monografie Contabilă privind Capitalurile - Pagina 19
Monografie Contabilă privind Capitalurile - Pagina 20

Conținut arhivă zip

  • Monografie Contabila privind Capitalurile.doc

Alții au mai descărcat și

Proiect practică în contabilitate

Cap.2. Caiet de practica ZIUA 1 (24 IUNIE 2005) In aceasta zi am facut cunostinta cu directorul general al unitatii si cu directorul economic....

Contabilitatea Mijloacelor Fixe - Studiu de Caz

1. PREZENTAREA GENERALĂ A S.C. NAMAF S.R.L. – TÂRGU-JIU 1.1. Date informative privind S.C. NAMAF S.R.L. – Târgu-Jiu Denumirea societăţii este...

Contabilitatea Capitalului Social

INTRODUCERE Informaţia şi îndeosebi informaţia economică este astăzi prezentă în toate domeniile de activitate, fiind un element indispensabil al...

Contabilitatea Capitalurilor

Argument Capitalul întreprinderii reprezintă sursele stabile şi permanente de formare şi finanţare a activelor şi se înscrie în pasivul bilanţului...

Monografie contabilă - SC Sabimpex Prod SRL Cluj-Napoca

CAPITOLUL I PREZENTAREA ENTITATII PATRIMONIALE 1.1.DENUMIREA, SEDIUL ŞI FORMA JURIDICĂ A SOCIETĂŢII S.C. SABIMPEX PROD S.R.L. este o persoană...

Monografie asociația de proprietări

1. Denumirea asociatiei de proprietari este: CANTA NR.521 ABC 2.Etapele care s-au parcurs pentru înfiinţarea Asociaţie de Proprietari Canta 521...

Monografie contabilă

1.Descrierea notelor contabile La 1.05.2005 se infiinteaza o societatea pe actiuni “SC.ADECO”.Capitalul este impartit in 2000 de actiuni,O actiune...

Monografie Contabilă

CASA DE AJUTOR RECIPROC A PENSIONARILOR 1. Date generale C.A.R.P. IASI - este o organizatie nonguvernamentala si nonprofit, având drept scop...

Te-ar putea interesa și

Contabilitatea Veniturilor și Cheltuielilor la SC Martens SA

Introducere Performanțele obținute de cǎtre o întreprindere sunt informații prețioase, esențiale în economiile bazate pe investiții private și...

Contabilitatea Furnizorilor

ARGUMENT Lucrarea de fata îşi propune sã redea într-o maniera detaliata ansamblul de operaţiuni economice şi financiare realizate de o...

Reglementări și raportări financiare potrivit IAS-IFRS în România și Italia

CAPITOLUL I NOȚIUNI PRIVIND CONVERGENȚA ȘI NORMALIZAREA CONTABILITĂȚII 1.1 Procesul de reformă contabilă și de asimilare a IAS / IFRS în România...

Contabilitatea Capitalurilor Proprii

ARGUMENT Contabilitatea a apărut pe o anumită treaptă de dezvoltare a socetăţii omeneşti, din nevoia de a cunoaşte volumul de muncă vie şi...

Contabilitatea decontărilor cu personalul la SC Elmi 94 SRL

CAPITOLUL I : PREZENTAREA SOCIETATII S.C. ELMI 94 S.R.L. PREZENTAREA SOCIETATII S.C. ELMI 94 S.R.L. In vederea efectuarii de acte de...

Studiu privind contabilitatea stocurilor de produse finite

INTRODUCERE Datorită unui contex economic influențat de majore schimbări în ceea ce privește principalele domenii de activitate se impune...

Lucrare practică - SC Progres Distribuție SRL

CAPITOLUL I DATE GENERALE PRIVIND ENTITATEA Introducere Prezenta lucrare de practică a fost realizată pe baza unui studiu de caz real efectuat...

Analiza economică SC Misor Impex SRL

Cap. 1. Prezentare SC MISOR IMPEX SRL 1.1.Infiintare. Denumire . Capital Infiintarea societatii Subsemnatul Pescaru Vasile domiciliat in orasul...

Ai nevoie de altceva?