Plan de Conturi

Imagine preview
(8/10 din 4 voturi)

Acest seminar prezinta Plan de Conturi.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 12 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

273. - ( ) Conturile sintetice din planul de conturi se pot dezvolta pe conturi analitice în functie de necesitãtile impuse de anumite reglementãri sau potrivit necesitãtilor proprii ale fiecãrei entitãti.

(2) Conturile pot avea functiune contabilã de activ (A), pasiv (P) sau sunt bifunctionale (A/P).

(3) Pentru organizarea contabilitãtii de gestiune, conturile din clasa 9 "Conturi de gestiune" nu sunt obligatorii.

274. - Planul de conturi general este urmãtorul:

CLASA 1 - CONTURI DE CAPITALURI

10. CAPITAL ªI REZERVE

101. Capital3)

1011. Capital subscris nevãrsat (P)

1012. Capital subscris vãrsat (P)

1015. Patrimoniul regiei (P)

1016. Patrimoniul public (P)

104. Prime de capital

1041. Prime de emisiune (P)

1042. Prime de fuziune/divizare (P)

1043. Prime de aport (P)

1044. Prime de conversie a obligatiunilor în actiuni (P)

105. Rezerve din reevaluare (P)

106. Rezerve

1061. Rezerve legale (P)

1063. Rezerve statutare sau contractuale (P)

1064. Rezerve de valoare justã4) (P)

1065. Rezerve reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare (P)

1068. Alte rezerve (P)

107. Rezerve din conversie4) (A/P)

108. Interese minoritare5)

1081. Interese minoritare - rezultatul exercitiului financiar (A/P)

1082. Interese minoritare - alte capitaluri proprii (A/P)

109. Actiuni proprii

1091. Actiuni proprii detinute pe termen scurt (A)

1092. Actiuni proprii detinute pe termen lung (A)

3) În functie de forma juridicã a entitãtii se înscrie: capital social, patrimoniul regiei etc.

4) Acest cont apare numai în situatiile financiare anuale consolidate.

5) Acest cont apare numai în situatiile financiare anuale consolidate.

11. REZULTATUL REPORTAT

117. Rezultatul reportat

1171. Rezultatul reportat reprezentând profitul nerepartizat sau pierderea neacoperitã (A/P)

1172. Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima data a IAS, mai putin IAS 296) (A/P)

1174. Rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile (A/P)

1176. Rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea Reglementãrilor contabile conforme cu Directiva a patra a Comunitãtilor Economice Europene (A/P)

6) Acest cont apare doar la agentii economici care au aplicat Reglementãrile contabile aprobate prin OMFP nr. 94/2001 ºi pânã la închiderea soldului acestui cont.

12. REZULTATUL EXERCITIULUI FINANCIAR

121. Profit sau pierdere (A/P)

129. Repartizarea profitului (A)

13. SUBVENTII PENTRU INVESTITII

131. Subventii guvernamentale pentru investitii (P)

132. Împrumuturi nerambursabile cu caracter de subventii pentru investitii (P)

133. Donatii pentru investitii (P)

134. Plusuri de inventar de natura imobilizãrilor (P)

138. Alte sume primite cu caracter de subventii pentru investitii (P)

15. PROVIZIOANE

151. Provizioane

1511. Provizioane pentru litigii (P)

1512. Provizioane pentru garantii acordate clientilor (P)

1513. Provizioane pentru dezafectare imobilizãri corporale ºi alte actiuni similare legate de acestea7) (P)

1514. Provizioane pentru restructurare (P)

1515. Provizioane pentru pensii ºi obligatii similare (P)

1516. Provizioane pentru impozite (P)

1518. Alte provizioane (P)

Fisiere in arhiva (1):

  • Plan de Conturi.doc