Portofoliu contabilitate generală - aplicații

Seminar
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 9 în total
Cuvinte : 1647
Mărime: 23.26KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

1. Presupunem că SC ALFA, prezintă următoarele elemente bilanțiere:

- fond comercial: 200 lei

- cheltuieli de constituire: 300 lei

- avansuri de trezorerie: 500 lei

- capital social subscris vărsat: 7.000 lei

- prime de capital: 1.000 lei

- credite bancare pe termen scurt: 9.000 lei

- provizioane pentru impozite: 800 lei

- construcții: 35.000 lei

- mijloace de transport: 15.000 lei

- cheltuieli de cercetare: 600 lei

- materii prime: 2.500 lei

- materiale consumabile: 1.300 lei

- produse finite: 2.000 lei

- producția în curs de execuție: 2.000 lei

- mărfuri: 1.500 lei

- impozit pe salarii 1.500 lei

- TVA de plată: 800 lei

- TVA de recuperat: 500 lei

- impozit pe clădiri: 700 lei

- rezultatul reportat (profit): 2.500 lei

- prime de emisiune: 800 lei

- rezerve legale: 1.000 lei

- instalații tehnice: 2.000 lei

- rezerve statutare: 300 lei

- credite bancare pe termen lung: 15.000 lei

- provizioane pentru garanții acordate clienților: 1.000 lei

- conturi la bănci în lei: 7.000 lei

- casa în lei: 4.500 lei

- titluri de plasament (acțiuni): 500 lei

- furnizori: 15.000 lei

- clienți: 1.500 lei

- efecte de primit: 500 lei

- debitori diverși: 600 lei

- efecte de plătit: 6.600 lei

Având în vedere criteriile definitorii ale elementelor bilanțiere structurate în active, datorii și capitaluri proprii întocmiți bilanțul contabil.

ACTIVE CAPITALURI PROPRII ȘI DATORII

I. Active imobilizate:

1. Imobilizări necorporale:

-fond comercial 200

-cheltuieli de constituire 300

-cheltuieli de cercetare 600

2. Imobilizări corporale:

-construcții 35.000

-mijloace de transport 15.000

-instalații tehnice 2.000 I. Capital propriu:

- capital social subscris vărsat 7.000

- prime de capital 1.000

- rezultatul reportat (profit) 2.500

- prime de emisiune 800

- rezerve legale 1.000

- rezerve statutare 300

II. Active circulante:

1.Stocuri:

- materii prime 2.500

- materiale consumabile 1.300

- produse finite 2.000

- producția în curs de execuție 2.000

- mărfuri 1.500

2.Creanțe:

- clienti 1.500

- TVA de recuperat 500

- efecte de primit 500

- debitori diverși 600

3.Investiții financiare pe termen scurt:

4.Disponibilități bănești:

- avansuri de trezorerie 500

- conturi la bănci în lei 7.000

- casa în lei 4.500

- titluri de plasament (acțiuni) 500 II. Provizioane:

- provizioane pentru impozite 800

- impozit pe salarii 1.500

- impozit pe clădiri 700

- provizioane pentru garanții acordate clienților 1.000

III. Cheltuieli în avans:

III. Datorii:

- credite bancare pe termen scurt 9.000

- TVA de plată 800

- credite bancare pe termen lung 15.000

- furnizori 15.000

- efecte de plătit 6.600

TOTAL ACTIVE 78000 TOTAL CAPITALURU PROPRII + DATORII 63000

2. O entitate comercială înființată în anul N-1, a înregistrat un profit de 4.000 lei care a fost repartizat astfel: 5% constituire rezerve, 10% pentru dividende, diferența reportându-se în anul N;

- În anul N societatea a realizat un profit de 2.400 lei;

- Valoarea mărfurilor și a creanțelor față de clienți este jumătate din valoarea datoriilor față de furnizori;

- Totalul capitalurilor proprii este de 46.200 lei.

Se cere:

Să se completeze pozițiile libere din bilanțul la 31 decembrie N de mai jos, utilizând informațiile prezentate:

Bilanț contabil încheiat la 31 decembrie anul N

ACTIVE (A) CAPITALURI PROPRII + DATORII (C+D)

Cheltuieli de cercetare 6.000 Capital social 40.200

Terenuri 40.000 Rezerve 200

Materii prime 8.800 Rezultat reportat 3.400

Mărfuri 16.600 Rezultat 2.400

Clienți 6.600 Furnizori 46.400

Conturi la bănci 15.000 Dividende de platit 400

TOTAL A 93.000 TOTAL C+D 93.000

3. Stabiliți tipul de modificare bilanțieră pentru următoarele tranzacții economico-financiare:

a) Depunerea numerarul din casierie în conturi la bancă în valoare de 11.000 lei;

A+X-X=C+D

b) Aprovizionarea cu materii prime de la un furnizor în valoare de 5.000 lei, plata urmând să se efectueze ulterior (pe credit comercial);

A+X=C+(D+X)

c) Plata datoriei față de furnizori în valoare de 5.000 lei, utilizând disponibilul din casierie;

A-X=C+(D-X)

d) Majorarea capitalului social prin încorporarea rezervelor în valoare de 8.000 lei;

A=(C+X-X)+D

e) Încasarea unei creanțe în valoare de 4000 lei de la un client;

A+X-X=C+D

f) Se decontează din contul bancar un cec emis anterior în sumă de 500 lei;

A+X-X=C+D

g) Se acordă unui salariat un avans de trezorerie pentru efectuarea unei deplasări în interes de serviciu în altă localitate în sumă de 300 lei.

A-X+X=C+D

Preview document

Portofoliu contabilitate generală - aplicații - Pagina 1
Portofoliu contabilitate generală - aplicații - Pagina 2
Portofoliu contabilitate generală - aplicații - Pagina 3
Portofoliu contabilitate generală - aplicații - Pagina 4
Portofoliu contabilitate generală - aplicații - Pagina 5
Portofoliu contabilitate generală - aplicații - Pagina 6
Portofoliu contabilitate generală - aplicații - Pagina 7
Portofoliu contabilitate generală - aplicații - Pagina 8
Portofoliu contabilitate generală - aplicații - Pagina 9

Conținut arhivă zip

  • Portofoliu contabilitate generala - aplicatii.doc

Alții au mai descărcat și

Practică conta

1. Firma SC TRANSURB SA. SC TRANSURB S.A. este o societate cu capital majoritar de stat ce se află în subordinea Consiliului local Vaslui, strada...

Amortizarea Liniară

- constă în atribuirea, fiecărui an, a unei cote de amortizare constantă. În acest caz amortizarea anuală se determină: fie , fie Vi x Na, dar Na =...

Probleme Lichidarea Societatilor Comerciale

1. O societate prezinta urmatoarea situatie la data lichidarii: Activ Pasiv 1.Imobilizari corporale CS 8000 Val contabila 25000 Alte rezerve...

Aplicatii Privind Diferite Metode din Contabilitatea de Gestiune

Lucrarea nr. 1 Aplicație privind metodele de evaluare a stocurilor la ieșirea din patrimoniu În cursul perioadei de gestiune, SC MyLady SA...

Monografie Contabilitate

Nr. Crt. Data Documentul Explicație Simbol conturi Sume D C D C 1 01.06.2010 Valoare intrare furnizori 628 401 26,89 26,89 2 01.06.2010 TVA...

Seminar

Problema nr. 1 Societatea Panvitan SRL produce produse de panificație. Procesul de producție este următorul: se achiziționează făina, drojdie,...

Contabilitatea Activelor Imobilizate

Evaluarea la intrare Intrări prin achiziţie Un element al imobilizărilor corporale care este recunoscut ca activ va fi evaluat iniţial la costul...

Produsele si Marfurile

Produsele reprezintă o parte componentă a stocurilor de mărfuri și materiale fabricate la întreprindere și destinate vînzării sau consumului...

Ai nevoie de altceva?