Practica

Seminar
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 3357
Mărime: 35.55KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mihai Oana

Extras din document

Subiect nr. 4

Sunteti numit auditor financiar la S.C. Beta SA care are ca obiect de activitate productia si comercializarea de utilaje si subansamble pentru industria chimica. Stocurile societății reprezintă aproximativ 30% din activele circulante. Auditorul financiar decide să participe la inventarierea stocurilor pentru închiderea exercițiului financiar 2012, inventariere ce va avea loc în perioada 15.XI.2012-31.I.2013. Printre aspectele constatate de auditorul financiar se numară:

- Componente de materiale cu o valoare contabila de 9.000 lei și o valoare reziduală de 3.000 lei nu se mai folosesc în procesul de productie de 5 ani, fiind necesara recunoașterea unor ajustări pentru depreciere. Pentru valorificarea lor la fier vechi vor fi necesare cheltuieli de circa 1.000 lei.

- Departamentul de contabilitate a trimis scrisori de confirmare societăților la care sunt trimise stocuri în custodie. Astfel, conform evidențelor societății Beta există stocuri aflate în custodia societății ABC în valoare de 117.000 lei. Din răspunsul primit de la ABC rezultă că ABC a utilizat stocurile respective, fără ca acestea să fi fost facturate de Beta.

- Gestionarul a declarat că nu deține mărfuri în costodie sau în consignație. Totuși, cu ocazia inventarierii, auditorii au reținut și consemnat existența în depozitul de produse finite a unor bunuri nescăzute din gestiune, în valoare de 50.000 lei, facturate, pregătite pentru livrare, dar neridicate de client. Potrivit contractului, condiția de livrare este “ex-work (EXW)” - Produsul si riscurile se transfera cumparatorului, incusiv plata transportului si costul asigurarii de la poarta fabricii vanzatorului. Este conditia de livrare cea mai comoda pentru vanzator care trebuie sa puna marfa ambalata la dispozitia cumparatorului, care este obligat sa o incarce pe cheltuiala si riscul sau.

- Producția în curs de execuție la 31.XII. 2012 este în valoare de 780.000 lei. Din observațiile auditorului, conține produse reziduale, sub standardul de calitate (evaluate cu 30% sub prețul standard), conține produse terminate, dar neraportate ca produse finite în valoare de 120.000 lei. De asemenea, mai conține cheltuieli de desfacere și cheltuieli generale de administrație în valoare de 60.000 lei.

CERINTE

1. Sa se documenteze participarea auditorului la inventarierea patrimoniului societății:

- Reglementari aplicabile

• Legeacontabilitatii nr. 82/1991, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

• Ordinul ministrului finantelor publice nr. 2861/2009 pentrua probarea Normelo rprivind organizarea si efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor si capitalurilor proprii;

• Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3055/2009 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, cu modificarile si completarile ulterioare;

• Ordinul ministrului finantelor publice nr. 3512/2008 privind documentele financiar- contabile, cu completarile ulterioare.

- Documentarea secțiunii “G2/1 - Stocuri şi producţia în curs de execuţie –teste de fond pe bază de participare” din Ghidul privind auditul calitatii.

Preview document

Practica - Pagina 1
Practica - Pagina 2
Practica - Pagina 3
Practica - Pagina 4
Practica - Pagina 5
Practica - Pagina 6
Practica - Pagina 7
Practica - Pagina 8
Practica - Pagina 9
Practica - Pagina 10

Conținut arhivă zip

  • Practica.docx

Alții au mai descărcat și

Misiunea de Audit Intern la SC Marinex SRL

PREZENTARE GENERALĂ INTRODUCERE Sub aspectul concepției şi accepțiunii sale generale, AUDITUL se tratează ca o manifestare de control al...

Organizarea Contabilității Stocurilor la SC Hutton SA

INTRODUCERE Contabilitatea reprezintă un sistem informatic utilizat pentru măsurarea, prelucrarea şi transmiterea informaţiilor necesare şi...

Auditul Financiar Contabil privind Stocurile

Etapa 1. Prezentarea Cadrului legislativ normativ privind stocurile Principalele acte normative: OMFP 3055/ 2009 pentru aprobarea Reglementarilor...

Aplicatii Rezolvate Contabilitate Financiara

CONTABILITATE FINACIARA I Tema de control Nr.1: Studii de caz privind recunoasterea si înregistrarea în contabilitate a operatiilor privind...

Amortizarea Liniară

- constă în atribuirea, fiecărui an, a unei cote de amortizare constantă. În acest caz amortizarea anuală se determină: fie , fie Vi x Na, dar Na =...

Probleme Lichidarea Societatilor Comerciale

1. O societate prezinta urmatoarea situatie la data lichidarii: Activ Pasiv 1.Imobilizari corporale CS 8000 Val contabila 25000 Alte rezerve...

Probleme Rezolvate Contabilitate

Exercitiu 1: Compofruit este o mică afacere de familie care se ocupă cu producerea de compot de fructe. în cursul lunii mai, societatea a produs...

Aplicatii Privind Diferite Metode din Contabilitatea de Gestiune

Lucrarea nr. 1 Aplicație privind metodele de evaluare a stocurilor la ieșirea din patrimoniu În cursul perioadei de gestiune, SC MyLady SA...

Ai nevoie de altceva?