Practică conta

Seminar
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 2372
Mărime: 232.39KB (arhivat)
Cost: Gratis
Facultatea de Economie si Administrarea Afacerilor
Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iasi
Specializare: contabilitate si informatica de gestiune

Extras din document

1. Firma SC TRANSURB SA.

SC TRANSURB S.A. este o societate cu capital majoritar de stat ce se află în subordinea Consiliului local Vaslui, strada DECEBAL 3. Firma este înmatriculată la Registrul comerțului J37/119/1999, Cod fiscal: RO11711424. Societatea a fost înființată în anul 1999 și desfășoară activitate de transport public de persoane în municipiul Vaslui, deservind 9 trasee locale distribuite pe întreg teritoriul municipiului.

Scopul si obiectul de activitate

Activitate de baza comercială TRANSURB SA este asigurarea în municipiul Vaslui și în localități înconjurate a transportului de călători cu autobuze si trolebuze, a materialelor de construcție, întreținerea si repararea autovehiculelor.

Obicectul de activitate al societățiii comerciale

Domeniul principal de activitate: transporturi terestre de călători.

Activitate principală- transporturi urbane, suburbane si metropolitane de călători.

Evoluție- până în 2017 societatea a deținut birourile construite încă din anul 1999, în 2010 a fost demarat un proiect european pentru construirea liniilor de trolebuze și a unui nou sediu, mai târziu în 2016 au fost achiziționate 3 trolebuze ,iar în 2017 personalul TESA s-a mutat în noua clădire construită în urma proiectului, fiind o construcție încăpătoare și foarte dotată, în cadrul căreia lucrează persoane competente.

Structura organizatorică și funcțională a societății

Structura organizatorică este de tip piramidală. În vârful acesteia se regăsește Directorul General ce are în subordine: director economic, consilier juridic, administrator, asistent manager, compartiment resurse umane, inginer șef, inginer electronist.

- Directorului economic are în subordine: achiziții publice, serviciu de contabilitate, impegat coloană. La rândul său serviu de contabilitate deține compartimentele: magazinier, contabilitate, casier principal care are deasemenea în subordinea sa taxatoare și casier încasator.

- Inginerul șef are în subordine șef coloană(dispecer, controlor, șofer) și șef atelier(mecanic auto, ștrungar, sudor).

- Inginerul electronist are în subordinea sa electrecian stație redresare și electrician auto.

Organizarea compartimentului financiar-contabil

Compartimentul financiar-contabil are ca principală atribuție ținerea evidenței contabile, înregistrarea operațiunilor cu privire la activitatea firmei în decursul fiecărei luni, și există obligația deținerii documentelor justificative pentru fiecare operațiune înregistrată în contabilitate.

Acestui compartiment îi revine sarcina de a completa registrele contabile, întocmirea inventarierii la termenele stabilite, asigurarea fondurior necesare societății, pe plan financiar, precum și a fondurilor necesare finanțării în investiții.

Compartimentul financiar contabil-Secretariat-Personalul de la secretariat ține evidența și urmărește stocurilor din cadrul firmei, întocmește facturi de vânzare, introduce documentele financiare și contabile ale societății, se ocupă de realizarea abonementelor lunare pe rutele urbane și rurale ale orașului, și este responsabil în același timp de trimiterea documentelor prin poșta sau e-mail.

Compartimentul financiar contabil-Compartiment Juridic-acesta are obligația de a anunța compartimentul financiar cu privire la modificările apărute în codul fiscal, și actualizare acestora în vederea realizării corespunzătoare a activității întreprinderii.

Compartimentul financiar contabil-Recrutare-are în vederea selecția personalului atât din mediul intern cât și din cel extern. În cazul angajării unei persoane ce dorește postul de contabil, compartimentul financiar contabil îi comunică compartimentului de recrutare aptitudinile pe care aceasta trebuie să le îndeplinească, și sarcinile de lucru ce îi revin.

Compartimentul financiar contabil-Resurse umane-are rolul de a prelua datele personale din cadrul compartimentului de contabilitate, iar pentru fiecare angajat al firmei trebuie să întocmească fișa postului.

Preview document

Practică conta - Pagina 1
Practică conta - Pagina 2
Practică conta - Pagina 3
Practică conta - Pagina 4
Practică conta - Pagina 5
Practică conta - Pagina 6
Practică conta - Pagina 7
Practică conta - Pagina 8
Practică conta - Pagina 9
Practică conta - Pagina 10
Practică conta - Pagina 11
Practică conta - Pagina 12
Practică conta - Pagina 13
Practică conta - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Practica conta.docx

Alții au mai descărcat și

Amortizarea Liniară

- constă în atribuirea, fiecărui an, a unei cote de amortizare constantă. În acest caz amortizarea anuală se determină: fie , fie Vi x Na, dar Na =...

Probleme Lichidarea Societatilor Comerciale

1. O societate prezinta urmatoarea situatie la data lichidarii: Activ Pasiv 1.Imobilizari corporale CS 8000 Val contabila 25000 Alte rezerve...

Aplicatii Privind Diferite Metode din Contabilitatea de Gestiune

Lucrarea nr. 1 Aplicație privind metodele de evaluare a stocurilor la ieșirea din patrimoniu În cursul perioadei de gestiune, SC MyLady SA...

Portofoliu contabilitate generală - aplicații

1. Presupunem că SC ALFA, prezintă următoarele elemente bilanțiere: - fond comercial: 200 lei - cheltuieli de constituire: 300 lei - avansuri de...

Monografie Contabilitate

Nr. Crt. Data Documentul Explicație Simbol conturi Sume D C D C 1 01.06.2010 Valoare intrare furnizori 628 401 26,89 26,89 2 01.06.2010 TVA...

Seminar

Problema nr. 1 Societatea Panvitan SRL produce produse de panificație. Procesul de producție este următorul: se achiziționează făina, drojdie,...

Contabilitatea Activelor Imobilizate

Evaluarea la intrare Intrări prin achiziţie Un element al imobilizărilor corporale care este recunoscut ca activ va fi evaluat iniţial la costul...

Produsele si Marfurile

Produsele reprezintă o parte componentă a stocurilor de mărfuri și materiale fabricate la întreprindere și destinate vînzării sau consumului...

Ai nevoie de altceva?