Probleme Seminar - IAS IFRS

Seminar
7/10 (1 vot)
Domeniu: Contabilitate
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 1725
Mărime: 37.58KB (arhivat)
Cost: Gratis
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Prof. Liliana Feleaga

Extras din document

Exemplul 2.

Societatea romaneasca M detine 80% din capitalul unei filiale F, situata in strainatate. La 31.12.N, situatia celor doua societati de prezinta astfel:

Bilantul societatii M (RON)

Elemente 31.12.N-1 31.12.N

Titluri de participare (F) 4.000.000 4.000.000

Disponibil 125.000 100.000

Total Active 4.125.000 4.100.000

Capital social 2.000.000 2000.000

Reserve 500.000 500.000

Datorii financiare 1.625.000 1.600.000

Totalul capitaluri si datorii 4.125.000 4.125.000

Contul de profit si pierdere al societatii M (RON)

Venituri totale 8.000.000

Cheltuieli privind amortizarea 0

Alte cheltuieli 8.000.000

Rezultat 0

Bilantul societatii F (moneda straina:MS)

Elemente 31.12.N-1 Intrari Iesiri 31.12.N

Imobilizari corporale 325 150 100 375

-Amortizarea imobilizarilor (100) (25) (13) (112)

225 125 87 263

Creante-clienti 487 150 - 637

Disponibil 413 - 225 188

Total active 1.125 275 312 1.088

Capital social 125 - - 125

Reserve 62 113 - 175

Rezultat 113 150 113 150

Datorii financiare 375 37 337 75

Datorii din exploatare 450 113 - 563

Total capitaluri si datorii 1.125 413 450 1.088

Contul de profit si pierdere al societatii F (MF)

Elemente Valoare

Venituri totale 2.000

Cheltuieli privind amortizarea 25

Alte cheltuieli 1.825

Rezultat 150

Pentru simplificare, presupunem ca, in exercitiul N, intre societatile M si F nu au existat operatii reciproce.

Informatii suplimentare privind activitatea celor doua societati in exercitiul N:

• Societatea F a repartizat integral rezultatul exercitiului N-1 la reserve;

• Pe 01.04.N societatea F a achizitionat, in numerar, imoblizari corporale in valoare de 150 MS;

• Pe 01.06.N societatea F a vandut, in numerar, imobilizari corporale la un pret de cesiune care coincide cu valoarea neta contabila;

• Contractarile si rambursarile de imprumuturi financiare au fost realizate pe 01.06.N;

• Cursul MS a evoluat astfel:

Preview document

Probleme Seminar - IAS IFRS - Pagina 1
Probleme Seminar - IAS IFRS - Pagina 2
Probleme Seminar - IAS IFRS - Pagina 3
Probleme Seminar - IAS IFRS - Pagina 4
Probleme Seminar - IAS IFRS - Pagina 5
Probleme Seminar - IAS IFRS - Pagina 6
Probleme Seminar - IAS IFRS - Pagina 7
Probleme Seminar - IAS IFRS - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Tema nr. 1_ Sem II.doc
  • Tema nr. 2_Sem II.doc
  • Tema nr. 3_Sem II.doc

Alții au mai descărcat și

Întocmirea și prezentarea situațiilor financiare anuale

C A P I T O L U L I PREZENTAREA AGENTULUI ECONOMIC 1.1.Cadrul juridic privind infiintarea si functionarea SC FLORISOL PRODUCT SRL. Societatea...

Contabilitate aprofundată

Introducere Informațiile contabilității financiare se fac publice prin sistemul de situații financiare a căror reglementare în România și în lume...

Instrumentarea contabilă a contractelor de leasing conform IFRS 16

În prezent, standardul internațional de contabilitate financiară care stabilește tratamentul contabil al contractelor de leasing este IAS 17...

Studiu de Caz privind Contabilizarea Combinărilor de Întreprinderi prin Metoda Achiziției

1. ASPECTE TEORETICE 1.1. Contextul economic de aplicare a metodei achiziţiei Potrivit IFRS 3 o grupare de întreprinderi reprezintă reunirea mai...

Modele Privind Sitatiile Financiare Anuale Conform IAS1 si Directiva a IV-a

Capitolul 1: Introducere Obiectivul situaţiilor financiare este de a oferi informaţii despre activitatea unei entități, necesară unei largi game...

IFRS 5

-Stabileste cerintele pentru clasificarea, evaluarea si prezentarea activelor imobilizate detinute pentru vanzare si inlocuieste IAS 31-Activitati...

Prezentarea Standardelor IAS-IFRS pentru IMM-uri

Rezumat Proiectul de IFRS-uri pentru întreprinderile mici şi mijlocii (IMM-uri) ar putea răspunde cerinţei de la nivel internaţional a...

Speță practică în care principiile deontologice ale profesionistului contabil sunt încălcate

INTRODUCERE Deontologia contabilă exprimă ansamblul regulilor și uzanțelor care reglementează raporturile dintre profesionistul contabil,...

Ai nevoie de altceva?