Raport de Evaluare la SC Herodot Grup SRL

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest seminar prezinta Raport de Evaluare la SC Herodot Grup SRL.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 19 pagini .

Profesor: Diana Ighian

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Contabilitate

Cuprins

1. PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII
1.1. EVOLUŢIA CAPITALULUI SOCIAL
1.2. SITUAŢIA ECONOMICO-FINANCIARĂ LA DATA DE 31.12.2007
2. ANALIZA ECONOMICO-FINANCIARĂ A SOCIETĂŢII
2.1. INDICATORI DE LICHIDITATE
2.2. INDICATORI DE SOLVABILITATE
2.3. INDICATORI DE PROFITABILITATE
2.4. INDICATORI DE ACTIVITATE
3. CONCLUZII

Extras din document

1. PREZENTAREA GENERALĂ A SOCIETĂŢII

1.1. Evoluţia capitalului social

S.C. HERODOT GRUP S.R.L. s-a înfiinţat în anul 2001 sub denumirea de S.C. „HERODOT GRUP” S.R.L., având ca membrii fondatori şi asociaţi pe numiţii: KATONA NANDOR, GHIRASIN NICOLAE şi ERNST ANTON, având sediul social în Baia Mare, Dealul Florilor nr. 14B, judeţul Maramureş.

Obiectul principal de activitate al societăţii a fost comerţul cu autovehicule, cod CAEN: clasa – 501, grupa – 5010.

La înfiinţare capitalul social subscris a fost în sumă de 2.000.000 lei, divizat în 20 părţi sociale a câte 100.000 lei fiecare, repartizat astfel:

- KATONA NANDOR - 600.000 lei, respectiv 6 părţi sociale a câte 100.000 lei partea socială, reprezentând 30% din capitalul social;

- GHIRASIN NICOLAE - 700.000 lei, respectiv 7 părţi sociale a câte 100.000 lei partea socială, reprezentând 35% din capitalul social;

- ERNST ANTON - 700.000 lei, respectiv 7 părţi sociale a câte 100.000 lei partea socială, reprezentând 35% din capitalul social,

iar societatea a fost administrată şi reprezentată de cei trei asociaţi.

Potrivit actului adiţional nr. 398 din 19.02.2003 şi a cererii de înscriere de menţiuni înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Maramureş sub nr. 3188 din 24.02.2003, s-a hotărât deschiderea punctului de lucru în Vişeu, str. Republicii nr. 5, judeţul Maramureş.

Menţiunea a fost înscrisă în registrul comerţului potrivit încheierii nr. 990/12.03.2003 a judecătorului delegat la Oficiul registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Maramureş.

În luna martie 2003 se întocmeşte actul adiţional autentificat sub nr. 511 din 12.03.2003 prin care dl. KATONA NANDOR se retrage din societate şi îşi pierde calitatea de asociat şi administrator, cesionând capitalul social de 600.000 lei pe care îl deţine, respectiv 6 părţi sociale a câte 100.000, asociaţilor care rămân în societate.

Cu această ocazie se schimbă şi obiectul principal de activitate din 5010 – Comerţ cu autovehicule în 9002 – Colectarea şi tratarea altor reziduuri.

Urmare acestor modificări structura capitalului este următoarea:

- GHIRASIN NICOLAE – 1.000.000 lei, respectiv 10 părţi sociale a câte 100.000 lei partea socială, reprezentând 50% din capitalul social;

- ERNST ANTON – 1.000.000 lei, respectiv 10 părţi sociale a câte 100.000 lei partea socială, reprezentând 50% din capitalul social.

Menţiunea a fost înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Maramureş sub nr. 7119 din 24.03.2003 şi înscrisă în registrul comerţului potrivit încheierii nr. 1471/03.04.2003 a judecătorului delegat la Oficiul registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Maramureş.

Potrivit actului adiţional nr. 1843 din 31.07.2003 şi a cererii de înscriere de menţiuni înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Maramureş sub nr. 16882 din 31.07.2003, s-a hotărât deschiderea punctului de lucru în Sighetu Marmaţiei, str. Bogdan Vodă, nr. 14, judeţul Maramureş.

Menţiunea a fost înscrisă în registrul comerţului potrivit încheierii nr. 4530/15.08.2003 a judecătorului delegat la Oficiul registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Maramureş.

În baza actului adiţional autentificat sub nr. 19 din 06.01.2004 şi a cererii de înscriere de menţiuni înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Maramureş sub nr. 155 din 07.01.2004, s-a hotărât schimbarea sediului social din Baia Mare, str. Dealul Florilor, nr. 14B, judeţul Maramureş, în Sighetu Marmaţiei, str. Pescarilor, nr. 10, judeţul Maramureş.

Menţiunea a fost înscrisă în registrul comerţului potrivit încheierii nr. 481/21.01.2004 a judecătorului delegat la Oficiul registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Maramureş.

Prin actul adiţional autentificat sub nr. 423 din 09.02.2004, cei doi asociaţi ai Societăţii Comerciale HERODOT GRUP S.R.L. Sighetu Marmaţiei au hotărât majorarea capitalului social al societăţii de la 2.000.000 lei la 2.034.000.000 lei, reprezentând un număr de 20.340 părţi sociale a 100.000 lei fiecare, prin aport în natură, maşini, utilaje şi instalaţii pentru tratarea deşeurilor menajere, conform raportului de evaluare întocmit de Societatea Comercială HERMES CONTACT S.A. în ianuarie 2004.

Urmare acestei modificări, structura capitalului social este următoarea:

Nr. crt. Asociaţi – numele şi prenumele Număr părţi sociale Capital social Pondere

-%-

1 GHIRASIN NICOLAE 10.170 1.017.000.000 50

2 ERNST ANTON 10.170 1.017.000.000 50

Total: 20.340 2.034.000.000 100

Modificările arătate au fost înregistrate şi la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Maramureş, potrivit cererii de înscriere menţiuni nr. 4268 din 09.02.2004, înscrisă în baza încheierii nr. 1116 din data de 09.02.2004 a judecătorului delegat la Oficiul registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Maramureş.

Menţionez faptul că în bilanţul prescurtat la data de 31.12.2007 este consemnat un capital social în sumă de 203.400 lei RON, egal cu capitalul social înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Maramureş, potrivit cererii de înscriere menţiuni nr. 4268 din 09.02.2004.

1.2. Situaţia economico-financiară la data de 31.12.2007

Pentru calculul indicatorilor de standing financiar am făcut uz de bilanţ şi de contul de profit si pierdere pe perioada 2004-2007.

Prezint în continuare structura activelor şi pasivelor S.C. HERODOT GRUP S.R.L. Sighetu Marmaţiei pentru anii 2006 şi 2007.

Activul bilanţier este reprezentat de activele imobilizate şi de activele circulante. Sunt asimilate activelor circulante cheltuielile în avans.

Pasivul bilanţier este reprezentat de datorii, de provizioane pentru riscuri şi cheltuieli, de venituri în avans şi de capitalul propriu al societăţii.

Fisiere in arhiva (1):

  • Raport de Evaluare la SC Herodot Grup SRL.doc