Teste Grila Audit Financiar

Imagine preview
(6/10 din 5 voturi)

Acest seminar prezinta Teste Grila Audit Financiar.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 12 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Contabilitate

Extras din document

1. Enunţul "acele conturi a căror valoare reprezintă o parte importantă din conturile anuale sau cele care prin natura lor ar putea reprezenta o parte din acestea şi care pot ascunde inexactităţi semnificative a căror importanţă

relativă e direct legată de regularitatea contabilităţii …" defineşte:

a) conturile de regularizare;

b) conturile semnificative;

c) conturile bifuncţionale

d) conturile de trezorerie.

2. Pentru exprimarea unei opinii responsabile şi independente cu privire la o informaţie contabilă, aceasta se examinează şi raportează:

a) în bilanţul contabil;

b) la un criteriu de calitate;

c) la un criteriu cantitativ;

d) la un criteriu de relativitate.

3. Situaţiile financiare anuale:

a) trebuie să ofere credibilitate şi poziţia financiară, fluxurile de trezorerie, performanţa financiară şi orice informaţii referitoare la activitatea desfăşurată;

b) trebuie să ofere o imagine fidelă a poziţiei financiare, performanţei financiare, fluxurilor de trezorerie şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată;

c) trebuie să ofere o imagine fidelă, clară şi completă a patrimoniului, rezultatelor, fluxurilor de trezorerie şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată;

d) trebuie să ofere o imagine clară a patrimoniului, a rezultatelor şi performanţei financiare, fluxurilor de trezorerie şi a celorlalte informaţii referitoare la activitatea desfăşurată.

4. Din categoria utilizatorilor informaţiilor contabile fac parte:

a) reprezentanţii autorităţilor locale;

b) acţionarii investitori şi analiştii financiari;

c) analiştii financiari şi salariaţii creditorilor;

d) statul, instituţiile sale şi organizaţiile nonguvernamentale.

5. Testele de control se utilizează pentru:

a) realizarea metodelor inductive;

b) a obţine probe de audit;

c) a formula concluzii şi opinii preliminare;

d) a obţine relevanţa situaţiilor financiare.

6. Informaţia contabilă ca produs al contabilităţii se consemnează în:

a) raportul de gestiune al administratorilor;

b) raportul cenzorilor;

c) raportul explicativ la bilanţul contabil;

d) situaţiile financiare anuale.

7. Procedurile analitice sunt:

a) teste semnificative pentru bilanţul contabil;

b) teste relevante pentru contul de profit şi pierdere;

c) teste pentru obţinerea siguranţei calculelor aritmetice;

d) teste pentru obţinerea probelor de audit.

8. Investigarea şi confirmarea se realizează prin:

a) discuţii directe cu principalii parteneri de afaceri;

b) întrebări adresate personalului din compartimentele de aprovizionare şi desfacere;

c) deplasarea la organele fiscale pentru obţinerea cazierului fiscal;

d) confirmări de la terţi cu informaţii conţinute în înregistrări contabile.

9. În testele de detaliu se cuprinde şi:

a) verificarea conturilor în afara bilanţului;

b) verificarea principiului contabilităţii cu privire la întocmirea contului 121;

c) verificarea principiului contabilităţii cu privire la prevalenţa economicului asupra juridicului;

d) verificarea principiului contabilităţii cu privire la independenţa exerciţiului.

10. Enunţul "circulaţia documentelor şi informaţiilor trebuie să fie suficient de precis elaborată pentru a exclude neglijenţa, arbitrarul sau fantezia" reprezintă:

a) un element al definirii auditului contabil;

b) un element de bază al sistemului de control al conturilor;

c) un element de bază al sistemului procedurilor de audit contabil;

d) un element de bază al sistemului de control intern.

11. Auditorul financiar, la încheierea mandatului, va proceda la:

a) exprimarea în scris a opiniilor pe baza propriilor investigaţii şi

menţionarea elementelor de bilanţ care ridică suspiciuni;

b) încasarea în termen de 3 zile a onorarului ce i se cuvine;

c) rectificarea situaţiilor financiare care prezintă erori;

d) stornarea operaţiei greşit înregistrate în contabilitate.

12. Modalităţile de realizare a testelor de conformitate sunt:

a) observarea directă şi confirmarea verbală a celor care utilizează procedura respectivă;

b) participarea la întocmirea bilanţului contabil;

c) inspecţia fizică şi confirmările terţilor;

d) urmărirea diagramelor de circulaţie.

Fisiere in arhiva (1):

  • Teste Grila Audit Financiar.doc