Toate seminariile din domeniul Criminologie

 • Problema controlului armelor

  Problema controlului armelor Problema controlului armelor este foarte actuala in ziua de azi, țarile care dețin un potential nuclear sau dețin insusi arma nucleara țin sa se impuna ca puteri regionale si continentale, încalcand mai multe tratate care vin să combata înarmarea, astfel aratindusi suprematia. Comerțul cu arme. Piața Neagra În ultimii ani, guvernele din întreaga lume au discutat despre modalitățile de combatere a traficului de arme de foc de dimensiuni mici. Subiectul a fost...

 • Criminologie

  1. Numiți instituțiile naționale și internaționale de luptă împotriva criminalității. Instituții naționale: MAI, Ministerul Justiției, Procuratura, ONG de profil (Amnesty International, Transparency International, La Strada, Soros Moldova, IRP etc.), CNA, ANI etc. Instituții internaționale: ONU, Consiliul Europei, Europol, Interpol, Eurojust, intitutele regionale și interegionale de criminologie etc. 2. Clasificați direcțiile principale de organizare a luptei împotriva criminalității....

 • Tehnici de Laborator destinate Investigatiilor Criminalistice

  Sublinieri introductive Un act de justiţie modern şi eficient impune folosirea, pe scară din ce în ce mai largă, a celor mai avansate metode şi mijloace tehnico-ştiinţifice, în activitatea de prevenire şi combatere a infracţiunilor, precum şi lărgirea posibilităţilor de cercetare ale laboratoarelor criminalistice care influenţează pozitiv finalitatea procesului penal. Potrivit atribuţiilor care îi revin, fie în calitate de organ de urmărire penală, fie în calitate de magistrat sau de...

 • Securitatea Zonelor Locuite in Perioade Post-Conflict

  I. Utilitatea studierii securităţii zonelor locuite în perioade post-conflict În definirea securităţii, cea mai mare parte a literaturii de referinţă apelează la două concepte principale: puterea şi pacea. Conceptul de putere este central relaţiile internaţionale şi în studiile strategice, în timp ce conceptul de pace este central în studiile de pace şi în dreptul internaţional. Studiile de securitate sunt revendicate de ambele domenii. Conform lui I. N. Sava, securitatea cuprinde...

 • Tratamentul Socio-juridic al Copiilor Care au Comis Infractiuni

  Tratamentul socio-juridic al copiilor care au comis infracţiuni. Principii, valori şi norme elaborate în sistemul Naţiunilor Unite. Tratamentul socio-juridic al minorilor care au săvârşit infracţiuni a fost reglementat, în Sistemul Naţiunilor Unite, prin Regulile şi Standardele Minime ale Administrării Justiţiei Juvenile - Regulile de la Beijing - adoptate de Adunarea Generală prin rezoluţia 40/33 din noiembrie 1985. Scopul şi obiectivele urmărite de Naţiunile Unite prin elaborarea şi...