Criminologie

Imagine preview
(9/10 din 1 vot)

Acest seminar prezinta Criminologie.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier docx de 15 pagini .

Profesor: M.N

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca.

Fratele cel mare te iubeste, acest download este gratuit. Yupyy!

Domeniu: Criminologie

Extras din document

1. Numiți instituțiile naționale și internaționale de luptă împotriva criminalității.

Instituții naționale: MAI, Ministerul Justiției, Procuratura, ONG de profil (Amnesty International, Transparency International, La Strada, Soros Moldova, IRP etc.), CNA, ANI etc.

Instituții internaționale: ONU, Consiliul Europei, Europol, Interpol, Eurojust, intitutele regionale și interegionale de criminologie etc.

2. Clasificați direcțiile principale de organizare a luptei împotriva criminalității.

Direcțiile de prevenire și profilaxie a criminalității sunt numeroase, printre care:

1. social-economice - au ca scop înlăturarea cauzelor și condițiilor care generează și/sau favorizează criminalitatea prin activități social-economice de lungă durată și de amploare, cu referire la toată populația țării. Scopul principal al acestei direcții constă în înlăturarea contradicțiilor, problemelor, dificultăților și greșelilor intervenite pe parcursul dezvoltării social-economice.

2. de organizare și administrare - prin care se înțelege perfecționarea măsurilor statale și obștești de control social. Acest lucru este extrem de important în sfera activității organelor de drept: promptitudinea intervenerii, coordonarea activităților la diverse nivele și structure, specializarea față de anumite genuri de infracțiuni etc.

3. juridică - are misiunea pregătirii bazei pentru elaborarea și realizarea tuturor măsurilor de prevenire și profilaxie a criminalității și vizează: perfecționarea legislației penale/contravenționale, stimularea cetățenilor la participarea active în prevenirea criminalității, reglementarea juridică a activității subiecților profilaxiei (MAI, Procuratura, Ministerul Justiției etc.), ridicarea nivelului conștiinței juridice a populației.

4. ideologică - ar implica pe larg mass-media în popularizarea cunoștințelor juridice, crearea unui climar negativ-ostil față de criminalitate, formarea la cetățeni a unei poziții morale înalte, ridicarea nivelului de educație și cultură etc.

5. psihologico-pedagogică - care, prin intermediul instituțiilor obștești, de învățământ și de informare în masa ar ridica încrederea populației în organele de drept și în activitatea acestora, ar înlătura iluzia că lupta împotriva criminalității este doar sarcina poliției, ar contribui la reintegrarea și readaptarea persoanelor eliberate din detenție/alcoolicilor/vagabonzilor/dependenților de droguri etc.

6. medicinală - are drept scop profilaxia bolilor și tratamentul pacienților (alcoolicilor, bolnavilor psihici, dependenților de droguri etc.).

7. tehnică - urmărește drept scop utilizarea mijloacelor tehnice pentru prevenirea și profilaxia criminalității (sistemele de semnalizare și informare rapidă a poliției, camerele de semnalizare, camerele-video de supaveghere din magazine, spații publice etc.).

3. Dați apreciere rolului ONG-urilor în lupta împotriva criminalității.

Sarcina pe care și-a asumat-o ONU în domeniul prevenirii crimei și a tratamentului delincvenților, în mare parte este realizată de ONG care activează pe lângă ONU. Printre acestea se numără:

- Amnesty International

- Asociația Internațională a Juriștilor Democrați

- Asociația Internațională de Drept Penal

- Comisia Internațională a Juriștilor

- Uniunea Internațională a Magistraților etc.

Acestea și multe alte organisme non-guvernamentale vin în contact direct sau indirect cu problematica vastă și complexă a prevenirii criminalității și cu cea a optimizării activității sistemelor penale. Unele ONG-uri s-au constituit într-o alianță cu statut consultative pe lângă Consiliul Economic și Social al ONU, cu sediul la Viena. Dintre acestea 4 sunt dominante prin tradiție și activitate, reprezentând adevărate centre de științe penale și criminologie:

1. Societatea Internațională de Criminologie.

2. Societatea Internațională a Apărării Sociale.

3. Asociația Internațională de Drept Penal.

4. Fundația Internațională Penală și Penitenciară.

În rândul ONG-urilor care au adus contribuții importante în lupta împotriva criminalității și care activează cu success în RM se înscriu:

- Amnesty International

- Transparency International

- ”La Strada”

- ”Soros Moldova” etc.

Spre exemplu, ABA/CEELI (Asociația Avocaților Americani - Inițiativa Juridică pentru Europa Centrală și Eurasia) acordă, pe parcursul mai multor ani, o asistență tehnică considerabilă în vederea promovării reformei judiciare și afirmării mecanismelor juridice democratice.

Constatăm cu regret că RM are o justiție săracă, insuficient asigurată din punct de vedere tehnic și al potențialului de specialiști, ceea ce, din păcate, se reflectă într-o lipsă de dorință privind conlucrarea cu reprezentanții ONG-urilor de profil. Consider că între reprezentanții organelor de drept ale statului și societatea civilă trebuie să existe o conlucrare bazată pe principiile democrațiile avansate, în vederea asigurării unei veritabile supremații a dreptului, demnității umane și echității sociale.

4. Reproduceți direcțiile prioritare de acțiune ale ONU în lupta împotriva criminalității.

Toate preocupările ONU în domeniul prevenirii și combaterii criminalității și-au găsit reflectarea și realizarea în următoarele direcții prioritare:

- respectarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale expuse în Declarația Universală a Drepturilor Omului (adoptată de Adunarea Generală a ONU la 10.12.1948);

- prevenirea crimei și îmbunătățirea activității tuturor organelor care asigură realizarea politicilor penale naționale;

- situarea prevenirii criminalității în centrul politicii penale a statelor-membre ale ONU;

- respectarea drepturilor omului în timpul executării pedepsei;

- acordarea de ajutor ethnic țărilor în curs de dezvoltare;

- crearea mecanismelor naționale de implicare cât mai largă a populației în lupta împotriva criminalității;

- criminalitatea juvenilă și justiția penală pentru minori - direcție prioritară în prevenirea și combaterea generală a criminalității;

- protecția victimelor infracțiunilor prin introducerea unor principia adecvate în justiția penală;

- introducerea unor reguli de conduită a reprezentaților organelor de drept;

- stabilirea unei strânse legături între prevenția crimei și înfăptuirea justiției penale, în contextual globalizării și a noii ordini economice mondiale;

- îmbinarea rațională a măsurilor privative ce cele neprivative de libertate și lărgirea spectrului măsurilor neprivative de libertate pentru prevenirea și combaterea criminalității.

5. Clasificați intitutele regionale și interegionale de criminologie.

Principala contribuție a ONU în domeniul luptei împotriva criminalității se realizează prin intermediul institutelor regionale și interregionale de criminologie, situate pe toate meridianele planetei, care din 5 în 5 ani organizează și desfășoară congrese specializate ale ONU privind prevenirea crimei și tratamentul delincvenților. Cele mai importante institute, cu un bogat potential științific și echipament criminologic adecvat sunt:

1. Institutul Națiunilor Unite din Asia (UNAFEI) - creat în anul 1963 la Tokyo, Institutul, chiar de la fondarea sa, a organizat și lansat numeroase proiecte de cercetare în domeniul criminalității, tendințelor și particularităților acesteia, a elaborat totodată programe viabile privind profilaxia și combaterea manifestărilor criminale.

Fisiere in arhiva (1):

  • Criminologie.docx