Seminariile din domeniul Drept Civil

Acțiunea civilă

Competențele unității de învățare - abilitatea de a deosebi prerogativele reclamantului de mijloacele de apărare ale pârâtului; - abilitatea de a recunoaște diferitele tipuri de cereri în justiție, după caracteristicile acestora; - diferențierea practică a variatelor mijloace de apărare ale pârâtului, în procesul... citește mai departe

4 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Drept Roman

IUS NATURALE, IUS GENTIUM și IUS CIVILE. IUS NATURALE (dreptul natural): dreptul comun tuturor ființelor (atât oamenilor, cât și celorlalte animale) - natura învață pe toate ființele acest drept („dreptul natural este dreptul pe care toate ființele l-au deprins de la natură‖, I.1.2.pr.) - drept comun tuturor... citește mai departe

100 pagini Gratis Extras Preview

Decăderea

1. Noțiune. Clasificarea termenelor de decădere Potrivit art. 2545 alin. (1) C.civ., „prin lege sau prin voința părților se pot stabili termene de decădere pentru exercitarea unui drept sau săvârșirea unor acte unilaterale”, iar alin. (2) dispune că „neexercitarea dreptului subiectiv înăuntrul termenului stabilit... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Practica in administratia publica - Regimul concesiunilor

Secțiunea 1. Concesionarea bunurilor proprietate publică 1. Noțiunea și trăsăturile contractului de concesiune. Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică reprezintă sediul general pentru concesionarea bunurilor proprietate publică, ce... citește mai departe

17 pagini Gratis Extras Bibliografie Preview

Sarcinile de Baza si Structura Organizatorica a Protectiei Civile in Republica Moldova

Reprezintă un sistem de măsuri şi acţiuni, întreprinse pe scara întregului stat pe timp de pace şi de război, în vederea asigurării protecţiei populaţiei, proprietăţii în condiţiile calamităţilor naturale şi ecologice, avariilor şi catastrofelor, epifitotiilor, epizootiilor, incendiilor, precum şi în cazul aplicării... citește mai departe

13 pagini Gratis Extras

Raportul Juridic a Dreptului Civil

Raportul juridic, indiferent de natura sa, este o relaţie socială reglementată de norma juridică. Cu alte cuvinte, relaţia nu poate deveni raport juridic fără existenţa unei norme juridice care să o reglementeze, deoarece există relaţii sociale, cum ar fi cele de prietenie, de colaborare etc, care ţin de domeniul... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Reprezentarea si Procura

Noţiunea şi importanţa reprezentării. Reprezentarea este un procedeu de tehnică juridică prin care o persoană, numită reprezentant, incheie acte juridice cu terţii in numele şi in contul unei alte persoane, numită reprezentat, avand drept consecinţă producerea directă in persoana reprezentatului a efectului actelor... citește mai departe

9 pagini Gratis Extras Preview

Drept Civil

1. X, Y şi Z au dobândit printr-un act autentic de vânzare-cumpărare două imobile cu câte patru apartamente fiecare. Proprietarii au cumpărat aceste imobile, fără ca vreunul dintre ele să fie determinat ca aparţinând unuia sau altuia dintre proprietari, ci toţi îşi exercitau dreptul de proprietate asupra fiecărui... citește mai departe

41 pagini Gratis Extras Preview

Grile Drept Civil

1. Subiectele raportului juridic obligaţional sunt: [X] a) persoana fizică [X] b) persoana juridică [X] c) statul 2. Răspunderea pentru fapta proprie constituie: [X] a) regula în materia răspunderii civile b) excepţia în domeniul răspunderii civile [X] c) forma răspunderii civile 3. Dreptul de gaj general îl... citește mai departe

35 pagini Gratis Extras Preview

Avantajele și Inconveniențele unor Forme de Testament

Testamentul, ca act juridic prin care se exprimă ultima voinţă a testatorului se supune condiţiilor generale de formă care afectează validitatea lui (forma scrisă şi forma actului separat). Totodată, legea permite testatorului să aleagă, în funcţiei de împrejurimi între mai multe feluri de testamente, determinînd... citește mai departe

7 pagini Gratis Extras Preview

Aspecte Noi Privind Obligatiile Civile - Transmiterea si Transformarea Obligatiilor in Actuala Lege Civila

Aspecte noi privind obligațiile civile: transmiterea și transformarea obligațiilor în actuala lege civilă Capitolul I Sensurile cuvântului obligație Termenul de obligație are mai multe sensuri. Astfel, prin obligație se înțelege raportul juridic civil intemeiul căruia una dintre părți, numit creditor, pretinde... citește mai departe

15 pagini Gratis Cuprins Extras Preview

Obiectul Raportulu Juridic Civil

Prin obiect al RJC intelegem actiunile la care sunt indreptatite sau de care sunt tinute subiectele RJC (obiectul TJC reprezinta conduita partilor in cadrul unuir RJC). Obiectul ca element al RJC nu poate fi confundat cu continutul RJC intrucat continutul are in vedere drepturile si indatoriile sau obligatiile... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Spete Drept Civil

1. Bazandu-se pe promisiunea avansarii intr-un post mai bine platit, A incheie doua contracte de vanzare cumparare avand ca obiect un apartament si un autoturism. Dupa incheierea contractelor, A afla ca postul promis a fost ocupat de altcineva. Neavand resursele necesare pentru plata apartamentului si a masinii, A... citește mai departe

4 pagini Gratis Extras Preview

Spete - Executarea Silita a Creantelor Bancare

Contracte de imprumut. Contract de ipoteca incheiat pentru garantare unui singur imprumut. Principiul specializarii ipotecii Cod civil, art. 1645, art. 1652 "Chiar daca este adevarat ca, potrivit art. 1652 C civil, nu este necesara obtinerea unui titlu executoriu separat, de catre creditor, care sa fie opus... citește mai departe

8 pagini Gratis Extras Preview

Teste Grila Seminar

1.Stipulaţia pentru altul: a)constituie o excepţie aparentă de la relativitate; b)este un act bilateral prin care promitentul se obligă să efectueze o prestaţie în favoarea terţului beneficiar – care participă la încheierea actului prin reprezentare; c)este un act bilateral la care terţul beneficiar participă... citește mai departe

3 pagini Gratis Extras Preview