Drept Civil

Seminar
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 4 fișiere: doc
Pagini : 41 în total
Cuvinte : 12459
Mărime: 85.20KB (arhivat)
Cost: Gratis

Extras din document

1. X, Y şi Z au dobândit printr-un act autentic de vânzare-cumpărare două imobile cu câte patru apartamente fiecare. Proprietarii au cumpărat aceste imobile, fără ca vreunul dintre ele să fie determinat ca aparţinând unuia sau altuia dintre proprietari, ci toţi îşi exercitau dreptul de proprietate asupra fiecărui imobil în parte în mod egal.

Proprietarii au închiriat imobilele şi veniturile rezultate în urma administrării lor au fost împărţite în mod echitabil între proprietari. La următoarea scadenţă, în momentul în care X, Y şi Z au solicitat plata chiriei, locatarii au refuzat să le plătească, dovedind prin acte autentice că au plătit unei alte persoane care s-a declarat proprietar, atunci când le-a solicitat plata chiriei.

Locatarii au demonstrat că au fost de bună credinţă, întrucât atunci când V s-a prezentat să ridice chiria, a dovedit că a cumpărat aceste imobile de la o altă persoană.

X a introdus acţiune în justiţie împotriva lui V, solicitând instanţei să-l oblige pe acesta să lase în deplină proprietate şi posesie imobilele.

Instanţa de fond a admis acţiunea şi l-a obligat pe V să lase în „mâinile” lui X imobilele revendicate. V a depus apel, iar instanţa superioară a admis acţiunea şi a trimis spre rejudecare cauza la instanţa de fond.

După rămânerea definitivă a hotărârii prin care lui X, Y şi Z li s-a redat exerciţiul dreptului de proprietate, Y a vândut unul dintre imobile.

Z a introdus o acţiune în revendicare împotriva celui care a dobândit de la Y pe motivul că acesta nu poate fi proprietar, Y nu putea să vândă pentru că nu avea un drept exclusiv asupra imobilului înstrăinat.

Instanţa a constatat că Z are dreptate şi a admis acţiunea, deposedându-l pe terţul achizitor de imobil şi dispunând restituirea preţului.

După refacerea obiectului coproprietăţii, Y a intentat acţiunea în revendicare faţă de X şi Z, asupra cotei sale din dreptul de proprietate comună pe cote părţi, solicitând instanţei să-i acorde în proprietate cota sa parte din imobilele deţinute cu titlu de coproprietar.

CERINȚE

a) Ce calitate trebuie să îndeplinească cel care revendică un bun mobil/imobil?

b) Ce formă a proprietăţii comune identificaţi în speţă?

c) Consideraţi că actul prin care cei trei proprietari au închiriat imobilele este un act:

- de conservare;

- de dispoziţie;

- de administraţie;

- de administrare.

d) Puteţi determina motivul pentru care instanţa de apel a admis acţiunea lui V, deşi ulterior instanţa de fond (în fond după casare cu rejudecare) a dispus obligarea lui V să lase în deplină proprietate şi posesie imobilele către X, Y şi Z.

e) Este corectă soluţia instanţei, atunci când a admis acţiunea în revendicare a lui Z împotriva celui care a dobândit de la Y?

f) Dacă instanţa ar fi respins acţiunea în revendicare - cea de la pct. e) - ce acţiune ar fi putut promova Z-

g) În ceea ce priveşte acţiunea în revendicare a lui Y împotriva lui Z şi X, consideraţi că este admisibilă?

2. În luna august 1990 A.D. vinde lui R.U. un televizor color şi un lanţ de aur.

Aceste bunuri au fost achiziţionate de către R.U. în târg, unde se cumpără şi se vând asemenea bunuri.

Părţile s-au înţeles ca a doua zi să meargă la notariat şi să încheie un act autentic cu privire la bunurile achiziţionate de R.U., ceea ce au şi făcut.

La 5 noiembrie acelaşi an, numitul A.D. este trimis în judecată pentru un număr de furturi din apartamente, iar printre bunurile furate se aflau şi bunurile cumpărate de R.U.

În 13 februarie 1991 inculpatul A.D. este condamnat la trei ani închisoare cu executare în regim de detenţie. Pe parcursul urmăririi penale, mai precis în decembrie 1990, numitul S.A., care reclamase la organele de poliţie spargerea apartamentului său în data de 23 august 1990 şi dispariţia unor bunuri, a fost chemat de către organele de urmărire penală şi informat că bunurile sale în prezent sunt înstrăinate, aflându-se în proprietatea lui R.U.

În atare circumstanţe, întrebat de organele de urmărire penală dacă se constituie parte civilă, acesta a răspuns că nu, motivând că va alege calea unei acţiuni civile separate.

Față de această situaţie, în data de 14 august 1994, S.A. îl cheamă în judecată pe R.U., solicitând instanţei readucerea bunurilor în patrimoniul lui.

Pârâtul recunoaşte că a cumpărat bunurile în litigiu de la A.D., dar susţine că el nu a ştiut de unde provin bunurile, pentru că, nu numai că le-a cumpărat de la târg, dar ulterior a mers la notariat unde a încheiat actele în formă autentică. Instanţa a respins acţiunea, considerând că R.U. beneficiază de protecţia oferită de art. 1909 alin. 1 C. civ.

CERINȚE

a) Ce regulă instituie art. 937 alin. 2 C. civ.?

b) Stabiliţi în speţă domeniul de aplicare al regulii din art. 937 alin. 2 C. civ.

c) Care este termenul în care S.A. îşi poate revendica bunurile- Se mai află înăuntrul termenului- Care este natura acestui termen?

d) Ce trebuia să dovedească S.A., atunci când a promovat acţiunea în revendicare mobiliară?

e) Ce obligaţie ar avea S.A., faţă de R.U., dacă acţiunea sa ar fi fost admisă?

f) Dar dacă S.A. ar fi revendicat bunurile de la A.D., care ar fi fost regimul juridic al acţiunii în revendicare mobiliară-

g) Consideraţi soluţia instanţei întemeiată?

Preview document

Drept Civil - Pagina 1
Drept Civil - Pagina 2
Drept Civil - Pagina 3
Drept Civil - Pagina 4
Drept Civil - Pagina 5
Drept Civil - Pagina 6
Drept Civil - Pagina 7
Drept Civil - Pagina 8
Drept Civil - Pagina 9
Drept Civil - Pagina 10
Drept Civil - Pagina 11
Drept Civil - Pagina 12
Drept Civil - Pagina 13
Drept Civil - Pagina 14
Drept Civil - Pagina 15
Drept Civil - Pagina 16
Drept Civil - Pagina 17
Drept Civil - Pagina 18
Drept Civil - Pagina 19
Drept Civil - Pagina 20
Drept Civil - Pagina 21
Drept Civil - Pagina 22
Drept Civil - Pagina 23
Drept Civil - Pagina 24
Drept Civil - Pagina 25
Drept Civil - Pagina 26
Drept Civil - Pagina 27
Drept Civil - Pagina 28
Drept Civil - Pagina 29
Drept Civil - Pagina 30
Drept Civil - Pagina 31
Drept Civil - Pagina 32
Drept Civil - Pagina 33
Drept Civil - Pagina 34
Drept Civil - Pagina 35
Drept Civil - Pagina 36
Drept Civil - Pagina 37
Drept Civil - Pagina 38
Drept Civil - Pagina 39
Drept Civil - Pagina 40
Drept Civil - Pagina 41

Conținut arhivă zip

  • Drept Civil
    • Seminar - 15.01.13.doc
    • Seminar - Drept civil.doc
    • SEMINAR DREPT CIVIL - 20.11.12.doc
    • Seminar DREPT CIVIL.doc

Alții au mai descărcat și

Viciile de Consimțământ

Viciile de consimţământ 1.Introducere Consimțământul este o condiție de fond, o condiție esențială și generală de valabilitate a actului juridic...

Succesiunea

Proprietatea este dreptul unei persoane de a folosi si a dispune de un lucru în mod exclusiv si absolut, însa în limitele determinate de lege....

Sinteze Drept Civil

1. NOTIUNEA SI OBIECTUL DREPTULUI CIVIL Dreptul civil este acea ramura a sistemului de drept care reglementeaza raporturi patrimoniale si...

Drept Civil al Republicii Moldova

I.1.1. Notiunea de drept Cuvîntul “Drept” este folosit în mai multe sensuri. El deriva de la latinescul “ directus”, luat sens metaforic (...

Drept civil - obligații

Curs 1 - 11.01.2012 Titlul I:Privire generala asupra obligatiilor civile Cap. I : Notiunea de obligatie Institutele lui Iustinian ne-au transmis...

Spețe drept civil

1. Bazandu-se pe promisiunea avansarii intr-un post mai bine platit, A incheie doua contracte de vanzare cumparare avand ca obiect un apartament si...

Drept civil partea generală

CAPITOLUL I – CONSIDERATII GENERALE PRIVIND DREPTUL CIVIL 1. Sistemul dreptului civil 1.1. Acceptiunile notiunii de drept Din punct de vedere...

Vicii de consimțământ

Vicii de consim: imprejurari care afecteaza catacterul constient si liber a vointei incorporate intr-un act juridic in asa mas incat constituie...

Te-ar putea interesa și

Conținutul și Obiectul Raportului Juridic Civil Drept Civil

INTRODUCERE Viaţa socială fiind eminamente o viaţă colectivă presupune existenţa unei mari diversităţi de raporturi, interacţiuni între agenţii...

Răspunderea civilă și delictuală

INTRODUCERE În această scurtă introducere la lucrarea de faţă voi încerca să fac o succintă prezentare a motivelor ce m-au determinat să susţin...

Legi Aplicabile Persoanelor Fizice și Juridice

ARGUMENT În lucrarea de faţă încercam să dezbatem problema legată de legile ce se aplică asupra persoanelor fizice şi juridice, accentuând ideea...

Principiile Dreptului Civil

CAP. I. DREPTUL CIVIL – RAMURĂ ÎN SISTEMUL DREPTULUI 1.1 Noţiunea de drept civil român Etimologic, expresia „drept civil” îşi are sorgintea în...

Abuzul de Drept

INTRODUCERE Dreptul apare odată cu statul, ca produs al aceleaşi dezvoltări sociale. Existenţa statului în epoca modernă se afirmă în corelarea...

Drept Civil - Ramură de Drept

Introducere Actualitatea temei Prezentarea cît mai largă a dreptului, ca totalitate a normelor juridice, i-a preocupat din cele mai vechi...

Locul și Rolul Dreptului Civil în Sistemul de Drept

Introducere a) Expunerea obiectivelor propuse Dreptul nu este altceva decît o disciplină care are ca scop reglementarea acţiunilor omeneşti,...

Uzucapiunea - Mod de Dobândire a Proprietății Private

CAPITOLUL 1. INTRODUCERE Dintre toate drepturile pe care o persoană le poate avea asupra unui lucru, cel mai complet este dreptul de proprietate...

Ai nevoie de altceva?