Teste grilă drept civil

Seminar
9.6/10 (5 voturi)
Domeniu: Drept Civil
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 2689
Mărime: 21.34KB (arhivat)
Publicat de: Horia Muntean
Puncte necesare: 0

Extras din seminar

TESTE GRILA-DREPT CIVIL

1) Legile intră în vigoare:

a) la data adoptării;

b) la data publicării în Monitorul Oficial;

c) la data promulgării.

2)Ce principii guvernează aplicarea legii în timp?

a) principiul neretroactivităţii;

b) principiul aplicării imediate a legii noi;

c) principiul retroactivităţii;

d) principiul ultraactivităţii

3) Neretroactivitatea legilor este:

a) un principiu constituţional al aplicării legilor în timp;

b) o excepţie de la principiul aplicării imediate a legii noi;

c) o regulă de la care legiuitorul poate deroga prin dispoziţie

expresă.

4) Ultraactivitatea legii este:

a) un principiu constituţional al aplicării legilor în timp;

b) o excepţie de la principiul aplicării imediate a legii noi;

c) o regulă de la care legiuitorul poate deroga prin dispoziţie

expresă.

5) Raportul juridic întemeiat pe contractul de închiriere a unui

imobil dintre o persoană fizică, în calitate de chiriaş şi stat, în

calitate de proprietar este:

a) un raport de drept public, deoarece una dintre părţile raportului

juridic este statul;

b) un raport de drept civil, deoarece se încheie între părţi aflate pe

picior de egalitate juridică;

c) un raport de drept comercial, deoarece se încheie între

comercianţi;

d) un raport de drept fiscal, deoarece priveşte relaţii băneşti de

constituire şi utilizare a fondurilor statului.

6)Codul civil interzice încheierea de contracte de vânzarecumpărare

între soţi. Legislaţia comercială nu prevede nimic cu

privire la contractele de vânzare-cumpărare comercială

încheiate între soţi. Ca urmare, între soţi se pot încheia

contracte de vânzare comercială?

a) Da, deoarece legislaţia comercială nu interzice expres astfel

de contracte, or “tot ceea ce nu este interzis este permis”;

b) Nu, deoarece legislaţia comercială se completează cu cea

civilă, iar interdicţia din Codul civil are caracter general;

c) Problema nu poate fi soluţionată, deoarece nu există

reglementare.

7) Între contractul civil de mandat şi contractul comercial de

mandat există următoarea relaţie:

a) ambele contracte sunt supuse normelor de drept civil, ca

drept comun;

b) ambelor contracte le sunt aplicabile, deopotrivă, normele

dreptului civil şi normele de drept comercial;

c) contractul civil de mandat este guvernat de dreptul civil iar

contractul comercial de mandat este guvernat de dreptul

comercial;

d) contractul civil de mandat este guvernat de dreptul civil, iar

contractul comercial de mandat este guvernat de dreptul

comercial şi, în completare, cu unele dispoziţii de drept

civil;

e) contractul comercial de mandat este guvernat de dreptul

comercial, iar contractul civil de mandat este guvernat de

dreptul civil şi, în completare, cu unele dispoziţii de drept

comercial.

8)Au capacitate de exerciţiu restrânsă:

a) persoanele lipsite de capacitate de folosinţă;

b) persoanele lipsite de discernământ, indiferent de vârstă;

c) minorii până la 14 ani;

d) minorii între 14 şi 18 ani.

9) O persoană juridică se caracterizează prin:

a) conţinut;

b) patrimoniu;

c) firmă;

d) scop;

e) organizare.

10) Capacitatea de exerciţiu restrânsă se dobândeşte:

a) la împlinirea vârstei de 16 ani;

b) la naştere;

c) la împlinirea vârstei de 14 ani;

d) la împlinirea vârstei de 18 ani.

11)Principiul specialităţii capacităţii de folosinţă se aplică:

a) în domeniul persoanelor fizice;

b) în domeniul scopului persoanelor juridice;

c) în domeniul organizării persoanelor juridice.

Preview document

Teste grilă drept civil - Pagina 1
Teste grilă drept civil - Pagina 2
Teste grilă drept civil - Pagina 3
Teste grilă drept civil - Pagina 4
Teste grilă drept civil - Pagina 5
Teste grilă drept civil - Pagina 6
Teste grilă drept civil - Pagina 7
Teste grilă drept civil - Pagina 8
Teste grilă drept civil - Pagina 9
Teste grilă drept civil - Pagina 10

Conținut arhivă zip

  • Teste Grila Drept Civil.doc

Alții au mai descărcat și

Contractul de Mandat

CAPITOLUL I NOŢIUNI INTRODUCTIVE Secţiunea I – Conceptul de mandat A. Reprezentarea şi mandatul – Qui facit per alium est perinde ac si faciat...

Contractul de mandat

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate Teza de licență cu tema ”Contractul de mandat”, reprezintă o analiză teoretico-normativă şi practică...

Teste grilă drept civil

N Actele juridice civile nepatrimoniale sunt acele acte care nu pot fi evaluate in bani si privesc drepturile nepatrimoniale. Este donatia un...

Grile licență drept civil

SUBIECTE LICENŢĂ CONTRACTE SPECIALE IULIE 2009 1 Ce obiect trebuie să aibă contractul pentru ca forma solemnă să fie o condiţie de validitate? a....

Test grilă

True/False Indicate whether the sentence or statement is true or false. 1. Este termenul un eveniment viitor si nesigur ca realizare, pana la...

Grile Drept Civil

1. Subiectele raportului juridic obligaţional sunt: [X] a) persoana fizică [X] b) persoana juridică [X] c) statul 2. Răspunderea pentru fapta...

Drept civil partea generală - persoanele

Unitatea de învăţare nr. 1 PERSOANA FIZICĂ Cuprins: §1. Capacitatea civilă a persoanei fizice. §2. Identificarea persoanei fizice. §3....

Te-ar putea interesa și

Contractul de vânzare

Introducere Lucrarea de față își propune să trateze ca temă de licență ,,Condițiile de fond ale contractului de vânzare” deoarece evoluția...

Apelul - cale ordinară de atac (procesul civil)

INTRODUCERE Prin dispoziţiile de procedură au fost create condiţiile necesare pentru ca instanţele judecătoreşti sau alte organe cu activitate...

Studiu de caz privind capacitatea civilă a minorului

INTRODUCERE În prezent, capacitatea de a încheia acte juridice reprezintă o condiție de fond esențială, de validitate și generală a actului...

Hotărârea judecătorească - Noțiune și clasificare, conținutul hotărârii judecătorești

INTRODUCERE Hotărârea judecătorească, fiind expresie a puterii judecătorului de a tranşa litigiile, are forţa, recunoscută de lege, de a se opune...

Teste grilă drept civil

N Actele juridice civile nepatrimoniale sunt acele acte care nu pot fi evaluate in bani si privesc drepturile nepatrimoniale. Este donatia un...

Teste Grilă Drept Civil

1. Articolul 969 al. 1 din Codul Civil potrivit căruia „Convenţiile legal făcute au putere de lege între părţile contractante” consacră: a....

Drept Civil

CARACTERIZARE GENERALĂ A DREPTULUI CIVIL ROMÂN I : Notiunea si obiectul dreptului civil 1. Dreptul civil ca stiintă juridică • Stiinta ca sistem...

Ai nevoie de altceva?